Laden...

Digitaal procederen gezag- en omgangszaken

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksCiviel > Familie- en jeugdrecht > Digitaal procederen gezag- en omgangszaken
Sinds 22 april 2024 kunt u als advocaat volledig digitaal procederen in zaken rondom het gezag over en de omgang met minderjarige kinderen bij de rechtbanken Amsterdam, Gelderland, Limburg, Midden-Nederland en Oost-Brabant. Vanaf 3 juni 2024 is het ook mogelijk bij de overige rechtbanken.

 

Voordelen digitaal procederen

 • Eenvoudig stukken (documenten) in pdf-formaat uploaden en downloaden.
 • Digitale ontvangstbevestiging na elk (nieuw) ingediend stuk.
 • Tijd- en plaatsonafhankelijk inzicht in uw dossiers.
 • Een kennisgeving per e-mail als de rechtbank iets heeft toegevoegd of gewijzigd in het dossier.

Welke zaken digitaal?

U kunt als advocaat digitaal procederen in alle verzoeken genoemd in artikel 1.1. procesreglement Gezag en Omgang (pdf, 234,8 KB). Als onderdeel van een gezag- en omgangsverzoek kunt u ook een verzoek doen tot (wijziging) kinderalimentatie. 

Direct inloggen

U logt in met uw advocatenpas of -app.

Inloggen Mijn Rechtspraak

U kunt digitaal procederen in gezag- en omgangszaken bij de rechtbanken Amsterdam, Gelderland, Limburg, Midden-Nederland en Oost-Brabant.


 Digitaal procederen gezag en omgang bestaat uit de volgende stappen:

>Alles uitklappen

 • U begint met het maken van een verzoekschrift en slaat dat op in pdf/a-formaat. Zet in uw verzoekschrift:

  • voornamen, naam en woonplaats van de verzoeker;
  • voornamen, naam en woonplaats van alle belanghebbenden;
  • de gewone verblijfplaats van de minderjarige(n).

  Ook het F1-formulier (beschikbaar in het elektronisch familiejournaal) vult u in zoals u gewend bent. Daarna downloadt u het formulier als pdf-bestand en slaat het op. • U logt in met uw advocatenpas of -app

  Na inloggen:

  • Kies 'Nieuwe zaak indienen' en vul de gevraagde gegevens in.
  • Upload het pdf-bestand van uw verzoekschrift en het pdf-bestand van het ingevulde F1-formulier
  • Voeg aparte pdf-bestanden toe van elke verplichte bijlage, zoals
   • Het BSN van de verzoeker, van de ouder(s) en van de minderjarige(n). Of kopieën van de identiteitsbewijzen waarop het BSN zichtbaar is;
   • BRP-uittreksels van verzoeker en belanghebbenden;
   • afschriften van geboorteakte(n) van betrokken minderjarige(n).

  Klik op de knop Bericht versturen om uw aanvraag en de bijlagen in te dienen.

  Let op: Bijlagen uploadt u als afzonderlijke pdf-bestanden in Mijn Rechtspraak. Dit kunnen alleen pdf/a-bestanden zijn. Een bestand kan tot 25 MB groot zijn.

  Indieningsnummer

  Na het indienen ziet u direct een ontvangstbevestiging met datum en tijd van indienen en het indieningsnummer.

  Zaaknummer

  Als uw verzoekschrift is verwerkt, krijgt u in Mijn Rechtspraak een bericht met daarin het zaaknummer.

  Griffierecht

  U ontvangt per post een uitnodiging om het griffierecht te betalen.


 • Staat u de verwerende partij bij in een gezag- en omgangszaak? Dan kunt u ook digitaal procederen en uw stukken digitaal indienen.

  U logt daarvoor in op Mijn Rechtspraak.

  • In het startscherm kiest u 'In lopende zaak aanmelden'.
  • Vul de gevraagde gegevens in, zoals het zaaknummer (bijvoorbeeld: C/05/123456) en uw e-mailadres.
  • Wilt u zich alleen stellen? Voeg dan het pdf-bestand van het F2-formulier toe als bijlage.
  • Als u ook een verweerschrift wilt indienen, dan voegt u het pdf-bestand van F3-formulier toe als bijlage. Of uploadt uw verweerschrift als pdf-bestand. Producties of bijlagen bij het verweerschrift uploadt u als afzonderlijke pdf-bestanden.

  Met de knop Bericht versturen meldt u zich aan in de lopende zaak.

  Nadat de rechtbank uw aanmelding heeft verwerkt, ontvangt u daarover een e-mail. U ziet dan in Mijn Rechtspraak de zaak staan bij Mijn dossiers.


 • U ontvangt via Mijn Rechtspraak een uitnodiging voor de zitting. Hierin staat wanneer en waar de zitting plaatsvindt.

  Wilt u voor de zitting nog stukken indienen? Deze kunt u als afzonderlijke pdf-bestanden uploaden en versturen via Mijn Rechtspraak.


 • De rechtbank doet binnen 4 weken na de zitting een uitspraak. U krijgt bericht als de rechtbank meer tijd nodig heeft. Als de uitspraak in het digitale dossier staat, krijgt u daarover een kennisgeving.

Digitale toegang bestuursrecht en civiel recht

De maatschappij digitaliseert steeds meer. In die ontwikkeling gaat de Rechtspraak mee. De komende jaren biedt de Rechtspraak partijen in steeds meer bestuursrechtelijke en civiele zaken digitale toegang tot de rechter (pdf, 145,3 KB). Zo worden procedures sneller en toegankelijker. 

Digitaal procederen gezag- en omgangszaken

Advocaten kunnen via Mijn Rechtspraak digitaal procederen in gezag- en omgangszaken bij de rechtbanken Amsterdam, Gelderland, Limburg, Midden-Nederland en Oost-Brabant. Vanaf 3 juni 2024 kan dat ook bij de overige rechtbanken.

 


Vraag en antwoord

Welke browser kan ik gebruiken?

U kunt werken met een actuele versie van een browser zoals Google Chrome, Edge, Firefox of Safari (niet: Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge Legacy). U heeft de nieuwste versie van deze browser nodig om alle functionaliteiten te kunnen gebruiken. Het kan voorkomen dat een bepaalde browser in combinatie met lokale instellingen problemen veroorzaakt. Het advies is dan een andere browser te proberen of de software van uw browser bij te werken naar een nieuwere versie.

Welke documenten kan ik uploaden?

Foto’s kunt u in een pdf/a-document indienen via Mijn Rechtspraak. U kunt bestanden tot maximaal 25 MB uploaden. Audio- en videobestanden dient u in via Veilig Mailen, samen met een begeleidende brief waarin u onderbouwt wat u met deze bestanden wil aantonen. Die begeleidende brief uploadt u vervolgens ook in Mijn Rechtspraak.

Kan ik medewerkers van mijn kantoor machtigen om handelingen namens mij te verrichten?

Ja, dat kan via de site van de Nederlandse Orde van Advocaten. Onder 'Pasbeheer' (advocatenpas.nl) kunt u iemand een machtiging toekennen. Hiervoor logt u in en selecteert 'Digitale diensten Rechtspraak'.

 


Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Algemene vraag

Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

 • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
 • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

Financiële vraag

Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

088 361 10 01

rsc.financieel@rechtspraak.nl

 • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

Vraag over rechtszaak of dossier

Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

Contact