Laden...

Overzicht digitaal toezicht op faillissementen 2020

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksCiviel > Insolventierecht > Overzicht digitaal toezicht op faillissementen 2020

Faillissementen 2020 in cijfers

Digitaal toezicht faillissementen in 2020

Tijdlijn 2020

Januari
Aanpassing verslagonderdelen bij onderneming NP­-failliet gelijk aan de indeling voortgangsverslag rechtspersoon (incl. stuurinformatie)

Februari
 1. Inloggen met advocatenpas op het Wsnp­-portaal
 2. E­mailnotificatie bij wijzigen van zittingsgegevens

April
Totaal bestede uren per medewer­ker tonen bij inzien voortgangsverslag faillissement

Mei
 1. Financieel Eindverslag Faillis­sementen wordt klaar gezet na indiening verzoek voor ‘eindsalaris’
 2. Gestructureerd digitaal Financieel Eindverslag faillissementen
Juni
Voorletters i.p.v. voornamen in de portalen


Augustus

 1. Overzichtstabbla­den voor zittingen en notificaties bij beide portalen
 2. Documenten­overzicht portalen uitgebreid; alle documenten van een zaak zichtbaar in één overzicht
 3. De tijdens de sessie gekozen filtering wordt gedurende de sessie onthouden
November
Taak voor indienen verzoek Bedrag levensonderhoud vaststellen wordt automatisch klaargezet

December
 1. Indientermijn Financieel Eindver­slag faillissementen naar 4 maanden
 2. Aantal tekens in berichten en toe­lichtingsveld bij de verzoeken naar 30.000 tekens
 3. Automatische taak voor indienen verzoek Goed­keuring Eind R&V


Cijfers over 2020

 • Instroom F-zaken: 3.928, waarvan 185 vernietigd na verzet en 28 vernietigd na hoger beroep
 • Uitstroom F-zaken: 5.321 Inclusief vernietigd na verzet en hb
 • Zaken in 2020: totaal aantal 11.498
 • Curatoren: 724 actief in 20202
 • Verzoeken:37.897, waarvan 248 doorstart, 1.516 ontslag personeel en 816 procederen
 • Verslagen: 28.460 ingediende voortgangsverslagen

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Algemene vraag

Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

 • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
 • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

Financiële vraag

Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

088 361 10 01

rsc.financieel@rechtspraak.nl

 • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

Vraag over rechtszaak of dossier

Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

Contact