Laden...

Griffier

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Binnen de rechtspraak is een griffier een persoon die rechters en raadsheren juridisch-inhoudelijk ondersteunt in een rechtszaak.

Wat doet een griffier?

Bij alle organisaties die rechtszaken behandelen, werken griffiers: rechtbanken, gerechtshoven, de Centrale Raad van Beroep, het College van Beroep voor het bedrijfsleven, de Hoge Raad der Nederlanden en de Raad van State.

Voor een zitting

Een griffier bereidt een zitting voor door alle documenten over de rechtszaak te bekijken en te zien wat er eventueel nog uitgezocht moet worden. Daarna bestudeert de rechter het dossier en bepaalt hij wat er moet gebeuren.

In strafzaken ondersteunt de griffier de rechter-commissaris onder meer met het opmaken van een proces-verbaal van doorzoekingen, verklaringen van verdachten bij hun voorgeleiding en verhoren van getuigen.

Tijdens een zitting

Bij elke zitting bij een rechtbank, gerechtshof en Hoge Raad is een griffier aanwezig. De griffier schrijft op wat de partijen zeggen en doen.

De griffier zit vanuit de rechtszaal kijkend rechts van de rechter(s) en draagt ook een toga. Hij wordt net als de rechter(s) aangesproken met ‘edelachtbare’ (bij een rechtbank), ‘edelgrootachtbare’ (bij een gerechtshof) of ‘edelhoogachtbare’ (bij de Hoge Raad).

Na een zitting

Waren er meer rechters tijdens de zitting, dan neemt de griffier in de raadkamer deel aan de bespreking van de rechters over de vraag welke uitspraak zij doen. Daarna ondersteunt een griffier rechter(s) bij het schrijven van het vonnis of arrest.

 

 

Wat doet een griffier?

De griffier verleent juridische ondersteuning bij een rechtbank of gerechtshof. Hij maakt aantekeningen van alles wat er tijdens een zitting wordt gezegd en gedaan, en maakt daarvan eventueel een proces verbaal. Ook ondersteunt de griffier de rechter(s) bij het voorbereiden van de zaak en het opstellen van het vonnis of arrest.

Goed om te weten

  • De woorden griffier en griffie lijken op elkaar, maar een griffier werkt niet bij de griffie. De griffie is de administratieve dienst bij rechtsprekende organisaties.
  • Ook bij gemeenten en provincies werken griffiers. Ze schrijven bijvoorbeeld vergaderverslagen en ondersteunen bij het behandelen van een bepaalde zaak.

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Algemene vraag

Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

  • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
  • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

Financiële vraag

Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

088 361 10 01

rsc.financieel@rechtspraak.nl

  • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

Vraag over rechtszaak of dossier

Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

Contact