Laden...

Bekende rechtszaken

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksHome > Bekende rechtszaken

 

 

Strafzaak MarengoStrafzaak Marengohttps://www.rechtspraak.nl/Bekende-rechtszaken/MarengoEr staan 17 personen terecht, waaronder Ridouan T. en Saïd R., op verdenking van deelname aan een criminele organisatie en betrokkenheid bij (pogingen tot) moorden en liquidatie-voorbereidingen. Op 28 juni 2022 kwam het OM met de strafeisen.<div class="rnl-html-panel rnl-html-panel-type1" data-blok-type="Sectie wit met 1 afbeelding 1/3"><h2 class="rnl-html-panel-header">Stand van zaken<br></h2><div class="rnl-html-panel-body"><div class="row"><div class="col-sm-4"><div class="rnl-html-block"><div class="rnl-html-block-image" data-image-rendition="{d:{w:300}}"> <span class="rnl-html-block-caption"><img src="/SiteCollectionImages/bunker_binnen_1.jpg?RenditionID=18" /></span><span class="rnl-html-block-caption">Zittingszaal in de rechtbank De Bunker (foto: Lighthouse Productions)</span></div></div></div><div class="col-sm-8 col-md-7"><div class="rnl-html-block"><div class="rnl-html-block-body"><div class="rnl-html-block-body"><p>De rechtszaak Marengo dient bij de rechtbank Amsterdam, en voor een gedeelte formeel ook bij de rechtbank Midden-Nederland. De zaak omvat 11 deelonderzoeken (zie de 'uitklappers' hieronder).<br></p><p>De inhoudelijke behandeling van de zaak is in maart 2021 begonnen. Sindsdien zijn er al vele zittingen geweest. Zie hieronder de 'ontwikkelingen'. </p><p>Op 28 juni 2022 kwam het Openbaar Ministerie op het eind van het requisitoir met de strafeisen. Op 30 juni was er een pro-formazitting, onder meer over de zaak tegen Saïd R.<br></p></div></div></div></div></div></div><div class="rnl-html-panel-footer"><p class="rnl-rn"> </p></div></div><div class="rnl-html-panel rnl-html-panel-type1" data-blok-type="Sectie hele breedte"><h2 class="rnl-html-panel-header">Procedure</h2> <div class="rnl-html-panel-body"><div class="rnl-step-indicator" data-blok-type="Procedurestappenblok"><ol class="rnl-steps"><li class="rnl-step rnl-step-done">Pro-formazittingen<br>rechtbank <span class="rnl-hidden-text">Actuele fase</span></li><li class="rnl-step rnl-step-active">Inhoudelijke behandeling<br>rechtbank <span class="rnl-hidden-text">Toekomstige fase</span></li><li class="rnl-step rnl-step-todo">Uitspraak<br>rechtbank <span class="rnl-hidden-text">Toekomstige fase</span></li></ol></div></div></div><div class="rnl-html-panel rnl-html-panel-type1" data-blok-type="Sectie, wit met 2 grijze blokken"><h2 class="rnl-html-panel-header">Deelonderzoeken</h2><div class="rnl-html-panel-body"><div class="row"><div class="col-md-8"><div class="rnl-html-block"><div class="rnl-html-block-body"><p>Het strafrechtelijk onderzoek Marengo omvat 11 deelonderzoeken.<br>Hieronder een overzicht wat de verdenkingen inhouden.</p></div></div></div></div> <br> <div class="row"><div class="col-sm-12 col-md-6"><div class="ms-rtestate-read ms-rte-wpbox"><div class="ms-rtestate-notify ms-rtestate-read 67d60fd1-75b8-4ef0-8124-882acc2b03cd" id="div_67d60fd1-75b8-4ef0-8124-882acc2b03cd" unselectable="on"></div><div id="vid_67d60fd1-75b8-4ef0-8124-882acc2b03cd" unselectable="on"></div> </div> <br> <br> </div><div class="col-sm-12 col-md-6"><div class="ms-rtestate-read ms-rte-wpbox"><div class="ms-rtestate-notify ms-rtestate-read b83ffec8-6f47-4980-9cea-ed0b03b4aa9d" id="div_b83ffec8-6f47-4980-9cea-ed0b03b4aa9d" unselectable="on"></div><div id="vid_b83ffec8-6f47-4980-9cea-ed0b03b4aa9d" unselectable="on"></div> </div> <br> <br> </div></div></div></div> <a name="agenda"></a> <div class="rnl-html-panel rnl-html-panel-type1" data-blok-type="Sectie hele breedte"><h2 class="rnl-html-panel-header">Agenda inhoudelijke behandeling (vervolg) - onder voorbehoud van wijzigingen<br></h2><table class="rnl-rteTable-default"><tbody><tr class="rnl-rteTableHeaderRow-default"><th class="col-md-3 rnl-rteTableHeaderEvenCol-default" scope="col">Datum<br></th><th class="col-md-9 rnl-rteTableHeaderOddCol-default" scope="col">Omschrijving<br></th></tr><tr class="rnl-rteTableOddRow-default"><td class="rnl-rteTableEvenCol-default">september 2022</td><td class="rnl-rteTableOddCol-default">Aanvang pleidooien van de verdediging<br></td></tr></tbody></table><p> <span>De zittingen beginnen om 10.00 uur in de Bunker, de extra beveiligde rechtbank in Amsterdam-Osdorp</span>, tenzij anders vermeld.<br></p></div><div class="rnl-html-panel rnl-html-panel-type1" data-blok-type="Sectie hele breedte"><h2 class="rnl-html-panel-header">Ontwikkelingen</h2><table class="rnl-rteTable-default"><tbody><tr class="rnl-rteTableHeaderRow-default"><th class="col-md-3 rnl-rteTableHeaderEvenCol-default" scope="col">Datum</th><th class="col-md-6 rnl-rteTableHeaderOddCol-default" scope="col">Omschrijving</th><th class="col-md-3 rnl-rteTableHeaderEvenCol-default" scope="col">Meer informatie</th></tr><tr><td>30 juni 2022<br></td><td>Pro-formazitting, onder meer in de zaak tegen Saïd R.<br></td><td></td></tr><tr><td>28 juni 2022<br></td><td>Het OM eindigt haar requisitoir met het noemen van de strafeisen.<br></td><td></td></tr><tr><td>23 juni 2022<br></td><td>In de zaak 26Mandel, die 'raakt' aan Marengo <a href="/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Amsterdam/Nieuws/Paginas/informatie-voor-pers-en-publiek.aspx">is er op 6 juli een derde pro-formazitting</a>.<br></td><td></td></tr><tr><td>8 juni 2022<br></td><td>Het Openbaar Ministerie begon aan het requisitoir (eerste dag)<br></td><td></td></tr><tr><td>3 juni 2022<br></td><td>Beslissingen op onderzoekswensen van de verdediging.<br></td><td>Beslissingen:<br><a href="https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2022:3073" title="ECLI:NL:RBAMS:2022:3073">ECLI:NL:RBAMS:2022:3073</a></td></tr><tr><td>26 april 2022<br></td><td>De rechtbank nam beslissingen op de verzoeken van de verdediging.<br></td><td>Beslissingen:<br><a href="http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBAMS:2022:2250" title="ECLI:NL:RBAMS:2022:2250">ECLI:NL:RBAMS:2022:2250</a></td></tr><tr><td>14 april 2022<br></td><td>In de zaak 26Mandel, die 'raakt' aan Marengo zijn er beslissingen genomen in de tweede pro-formazitting.<br></td><td>Beslissingen:<br><a href="http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBAMS:2022:2187" title="ECLI:NL:RBAMS:2022:2187">ECLI:NL:RBAMS:2022:2187</a> </td></tr><tr><td>23 maart 2022<br></td><td>De rechtbank heeft beslist op een onderzoekswens zoals deze is uitgesproken tijdens de regiezitting op 1 maart 2022.</td><td>Beslissing:<br><a href="http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBAMS:2022:1392" title="ECLI:NL:RBAMS:2022:1392">ECLI:NL:RBAMS:2022:1392</a> </td></tr><tr><td>8 maart 2022<br></td><td>De rechtbank heeft beslist op de onderzoekswensen zoals deze zijn uitgesproken tijdens de regiezitting op 1 maart 2022.<br></td><td> Beslissing:<br><a href="http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBAMS:2022:1062" title="ECLI:NL:RBAMS:2022:1062">ECLI:NL:RBAMS:2022:1062</a><br></td></tr><tr><td>4 maart 2022<br></td><td>De rechtbank heeft beslissingen genomen op de verzoeken ten aanzien van de voorlopige hechtenis van de verdachten, gedaan op de regiezitting van 1 maart 2022.<br></td><td> Beslissing:<br><a href="http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBAMS:2022:994" title="ECLI:NL:RBAMS:2022:994">ECLI:NL:RBAMS:2022:994</a>  <br></td></tr><tr><td>20 januari 2022<br></td><td>In de zaak 26Mandel, die 'raakt' aan Marengo, heeft de rechtbank besloten de voorlopige hechtenis van advocaat Youssef T. niet op te heffen. De volgende pro-formazitting in deze zaak is op 14 april 2022.</td><td></td></tr><tr><td>14 januari 2022<br></td><td>De rechtbank heeft <a href="/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Amsterdam/Nieuws/Paginas/Marengo-beslisisngen-onderzoekswensen-20-12-21.aspx">een beslissing genomen</a> op onderzoekswensen van de verdediging die werden ingediend op de regiezitting van 20 december 2021.<br></td><td> Beslissing:<br><a href="http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBAMS:2022:132" title="ECLI:NL:RBAMS:2022:132">ECLI:NL:RBAMS:2022:132</a> </td></tr><tr><td>4 januari 2022<br></td><td>Op donderdag 20 januari 2022 <a href="/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Amsterdam/Nieuws/Paginas/Eerste-proformazitting-strafzaak-26Mandelinformatie-voor-pers-en-publiek.aspx">vindt in de rechtbank Amsterdam de eerste pro-formazitting plaats</a> in de strafzaak 26Mandel, waarin advocaat Youssef T. terechtstaat.<br></td><td> <br> </td></tr><tr><td>27 december 2021</td><td>Uitspraak die raakt aan de zaak Marengo: de raad van discipline Amsterdam <a href="https://raadvandiscipline.nl/geen-categorie/persbericht-27-december-2021/" target="_blank">schrapt voormalig advocaat mr. Oscar Hammerstein van het tableau (raadvandiscipline.nl)</a>.</td><td> <br> </td></tr><tr><td>24 december 2021<br></td><td>De rechtbank heeft <a href="/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Amsterdam/Nieuws/Paginas/De-rechtbank-in-de-strafzaak-Marengo-heeft-beslissingen-genomen-op-de-verzoeken-ten-aanzien-van-de-voorlopige-hechtenis-van.aspx">beslissingen genomen</a> op de verzoeken ten aanzien van de voorlopige hechtenis van de verdachten.</td><td> Beslissingen:<br><a href="https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBAMS:2021:7646">ECLI:NL:RBAMS:2021:7646</a><br></td></tr><tr><td>17 december 2021<br></td><td> De rechtbank <a href="/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Amsterdam/Nieuws/Paginas/beslissingen-marengo-said-r.aspx">heeft een beslissing genomen</a> over het standpunt dat de verdediging van Said R. heeft ingenomen. </td><td> Beslissing:<br><a href="https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBAMS:2021:7401">ECLI:NL:RBAMS:2021:7401</a><br></td></tr><tr><td>7 december 2021</td><td> Het OM maakt bekend dat verdachte Said R. vanuit Colombia naar Nederland is overgebracht.</td><td> <br> </td></tr><tr><td>29 november 2021<br></td><td> <a href="/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Amsterdam/Nieuws/Paginas/Kroongetuige-Marengo-proces-niet-verplicht-om-alle-vragen-te-beantwoorden.aspx">De rechtbank heeft bepaald</a> dat de kroongetuige geen vragen  hoeft te beantwoorden over de inhoud en de totstandkoming van de beschermingsovereenkomst die hij het met OM heeft gesloten. Datzelfde geldt onder andere voor vragen over vermeende omkoping, chantage of afpersing door de kroongetuige tijdens zijn detentie.<br></td><td> Beslissingen:<br><a href="http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBAMS:2021:6880" title="ECLI:NL:RBAMS:2021:6880">ECLI:NL:RBAMS:2021:6880</a> </td></tr><tr><td>10 november 2021<br></td><td>Bezwaarschrift Ridouan T. tegen beperkingen <a href="/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Amsterdam/Nieuws/Paginas/Bezwaarschrift-Ridouan-T-tegen-beperkingen-gegrond-verklaard.aspx">gegrond verklaard</a>.<br></td><td>Uitspraak:<br><a href="http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBAMS:2021:6412" title="ECLI:NL:RBAMS:2021:6412">ECLI:NL:RBAMS:2021:6412</a> </td></tr><tr><td>8 november 2021<br></td><td>De rechtbank <a href="/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Amsterdam/Nieuws/Paginas/Beslissingen-op-onderzoekswensen-Marengo-8-november.aspx">heeft beslissingen genomen</a> over een deel van de onderzoekswensen zoals deze zijn uitgesproken tijdens de zittingsdagen van 14 en 21 september en 13 oktober 2021.</td><td> Beslissingen:<br><a href="http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBAMS:2021:6338" title="ECLI:NL:RBAMS:2021:6338">ECLI:NL:RBAMS:2021:6338</a> </td></tr><tr><td>21 oktober 2021</td><td>Relevante ontwikkeling: de advocaat blijft 90 dagen langer in voorarrest. De raadkamer van de rechtbank in Amsterdam heeft dit besloten.</td><td></td></tr><tr><td>11 oktober 2021<br></td><td>Relevante ontwikkeling: een advocaat van Marengo-verdachte T. blijft 14 dagen langer in voorarrest. Een rechter-commissaris van de rechtbank in Amsterdam heeft dit besloten. De advocaat werd op 8 oktober aangehouden, onder andere op verdenking van deelname aan een criminele organisatie.<br></td><td> <br> </td></tr><tr><td>4 oktober 2021<br></td><td> <a href="/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Amsterdam/Nieuws/Paginas/Beslissingen-op-onderzoekswensen-Marengo-4.aspx">Beslissingen</a> op onderzoekswensen.</td><td>Beslissingen:<br><a href="http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBAMS:2021:5545">ECLI:NL:RBAMS:2021:5545</a><br><br></td></tr><tr><td>23 september 2021<br></td><td>Alle drie de verdachten in de strafzaak Marengo voor wie tijdens de afgelopen regiezitting een verzoek was gedaan om de voorlopige hechtenis op te heffen of te schorsen, <a href="/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Amsterdam/Nieuws/Paginas/Verdachten-Marengo-blijven-in-voorlopige-hechtenis.aspx">blijven vastzitten</a>.</td><td></td></tr><tr><td>17 september 2021<br></td><td>De wrakingskamer van de rechtbank Amsterdam heeft de <a href="/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Amsterdam/Nieuws/Paginas/Motivering-afwijzing-wrakingsverzoek-Marengo.aspx">schriftelijke motivering gepubliceerd</a> van de beslissing om het wrakingsverzoek af te wijzen.</td><td>Beslissing:<br><a href="http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBAMS:2021:5207" title="ECLI:NL:RBAMS:2021:5207">ECLI:NL:RBAMS:2021:5207</a> </td></tr><tr><td>15 september 2021<br></td><td>De wrakingskamer van de Amsterdamse rechtbank heeft de verzoeken tot wraking van de rechters <a href="/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Amsterdam/Nieuws/Paginas/Wrakingsverzoek-Marengo-afgewezen-----------.aspx">buiten zitting afgewezen</a>.</td><td></td></tr><tr><td>13 september 2021<br></td><td>Uitspraak in kort geding in een verwante kwestie: een rechter in Amsterdam besluit dat een artikel van het AD over de kroongetuige en diens familie gepubliceerd mag worden. In het artikel wordt geciteerd uit app-berichten.</td><td>Uitspraak:<br><a href="http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBAMS:2021:5058">ECLI:NL:RBAMS:2021:5058</a> </td></tr><tr><td>20 augustus 2021<br></td><td>Het hof in Leeuwarden begint aan een verwante zaak: het hoger beroep in de zaak tegen een 'spotter' rond de moord op de spyshophouder</td><td></td></tr><tr><td>18 augustus 2021<br></td><td>Uitspraak in een zaak die ‘raakt’ aan Marengo. De rechtbank vindt publicaties over 'lekkende advocaat' door AD en talkshowgast <a href="/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Midden-Nederland/Nieuws/Paginas/Publicaties-over-lekkende-advocaat-door-AD-en-talkshowgast-deels-onjuist.aspx">deels onjuist en schadelijk voor advocaat</a>. </td><td></td></tr><tr><td>13 juli 2021<br></td><td> <a href="/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Amsterdam/Nieuws/Paginas/Beslissingen-op-onderzoekswensen-Marengo-.aspx">De rechtbank heeft beslissingen genomen</a> op onderzoekswensen die de verdediging heeft ingediend voorafgaand aan of tijdens de regiezitting van 29 en 30 juni 2021.</td><td>Beslissingen:<br><a title="ECLI:NL:RBAMS:2021:3586" href="http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBAMS:2021:3586">ECLI:NL:RBAMS:2021:3586</a></td></tr><tr><td>2 juli 2021<br></td><td>De vier verdachten voor wie tijdens de afgelopen regiezitting een verzoek was gedaan om de voorlopige hechtenis op te heffen of te schorsen, blijven vastzitten. Het verzoek tot wijziging van de schorsingsvoorwaarden van een vijfde, reeds geschorste verdachte, zodat hij contact zou kunnen hebben met zijn broer, is ook afgewezen. Zie: <a href="/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Amsterdam/Nieuws/Paginas/Marengo-beslissingen-regie-29-juni.aspx">nieuwsbericht</a>.</td><td></td></tr><tr><td>16 juni 2021<br></td><td>Wrakingsverzoek van de kroongetuige <a href="/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Amsterdam/Nieuws/Paginas/Marengo-wrakingsverzoek-van-de-kroongetuige-afgewezen.aspx">afgewezen</a>.<br></td><td> Uitspraak:<br><a title="ECLI:NL:RBAMS:2021:3068" href="http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBAMS:2021:3068">ECLI:NL:RBAMS:2021:3068</a></td></tr><tr><td>25 mei 2021<br></td><td> Uitspraak in een andere relevante rechtszaak: <a href="/Organisatie-en-contact/Organisatie/Gerechtshoven/Gerechtshof-Den-Haag/Nieuws/Paginas/Vertrouwelijke-telefoongesprekken-tussen-Peter-R-de-Vries-en-kroongetuige-toegestaan.aspx">Gerechtshof Den Haag staat vertrouwelijke telefoongesprekken tussen Peter R. de Vries en kroongetuige toe</a>.</td><td>Uitspraak:<br><a title="ECLI:NL:GHDHA:2021:897" href="http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHDHA:2021:897">ECLI:NL:GHDHA:2021:897</a></td></tr><tr><td>21 mei 2021<br></td><td> <a href="/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Amsterdam/Nieuws/Paginas/Beslissingen-onderzoekswensen-Marengo.aspx">Meer beslissingen</a> op onderzoekswensen.</td><td>Beslissingen:<br><a title="ECLI:NL:RBAMS:2021:1956" href="http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBAMS:2021:2585">ECLI:NL:RBAMS:2021:2585</a><br></td></tr><tr><td>22 april 2021<br></td><td> <a href="/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Amsterdam/Nieuws/Paginas/Beslissingen-op-onderzoekswensen-Marengo.aspx">Beslissingen</a> op onderzoekswensen.</td><td>Beslissingen:<br><a title="ECLI:NL:RBAMS:2021:1956" href="http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBAMS:2021:1956">ECLI:NL:RBAMS:2021:1956</a> </td></tr><tr><td>19 april 2021</td><td>Verdachten Marengo <a href="/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Amsterdam/Nieuws/Paginas/Verdachten-Marengo-blijven-vastzitten-.aspx">blijven vastzitten</a>.</td><td> </td></tr><tr><td>1 april 2021<br></td><td>Beslissingen van de rechtbank op de onderzoekswensen ingediend tijdens de regiezitting van 12 maart jl.</td><td>Beslissingen:<br><a title="ECLI:NL:PHR:2021:18" href="http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBAMS:2021:1507">ECLI:NL:RBAMS:2021:1507</a></td></tr><tr><td>22 maart 2021<br></td><td>Start inhoudelijke behandeling.</td><td></td></tr><tr><td>11 en 12 maart 2021</td><td>Inzage PGP-berichten. 11 maart: zitting achter gesloten deuren en 12 maart: regiezitting. </td><td></td></tr><tr><td>5 maart 2021<br></td><td>De start van de inhoudelijke behandeling van de zaak staat gepland voor maandag 22 maart. De eerder geplande start op 15 februari moest vorige maand worden uitgesteld.</td><td> <a href="/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Amsterdam/Nieuws/Paginas/Voortgang-zittingen-strafzaak-Marengo.aspx">Voortgang zittingen strafzaak Marengo (nieuwsbericht) </a></td></tr><tr><td>5 februari 2021</td><td>Start inhoudelijke behandeling <a href="/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Amsterdam/Nieuws/Paginas/Start-inhoudelijke-behandeling-Marengo-vanwege-corona-uitgesteld.aspx">vanwege corona uitgesteld</a>.</td><td></td></tr><tr><td>2 februari 2021</td><td>Planning inhoudelijke behandeling: <a href="/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Amsterdam/Nieuws/Paginas/Start-inhoudelijke-behandeling-Marengo.aspx">informatie voor de pers</a>.</td><td></td></tr><tr><td>29 januari 2021</td><td>De rechtbank heeft beslissingen genomen op de onderzoekswensen die de verdediging heeft ingediend tijdens de afgelopen pro-formazitting.</td><td>Beslissingen:<br><a title="ECLI:NL:PHR:2021:18" href="http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBAMS:2021:236">ECLI:NL:RBAMS:2021:236</a></td></tr><tr><td>13, 14, 15 en 20 januari 2021</td><td>Meerdaagse pro-formazitting.</td><td> <br> </td></tr><tr><td>12 januari 2021</td><td>Advies PG aan Hoge Raad: de telefoon van de kroongetuige mag onderdeel worden van strafrechtelijk onderzoek.</td><td> <a title="ECLI:NL:PHR:2021:18" href="http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:PHR:2021:18"> ECLI:NL:PHR:2021:18</a></td></tr><tr><td>10 december 2020</td><td>Verhoor van de kroongetuige in de zaak van verdachte Mohamed R. Zie ook: <a href="/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Amsterdam/Nieuws/Paginas/Extra-verhoor-kroongetuige-Marengo-informatie-voor-pers-en-publiek.aspx">persbericht</a> (vooraf).</td><td></td></tr><tr><td>17 november 2020</td><td> De rechtbank heeft <a href="/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Amsterdam/Nieuws/Paginas/Beslissingen-op-onderzoekswensen-pro-forma-Marengo.aspx"> beslissingen genomen op de onderzoekswensen die de verdediging heeft ingediend</a> tijdens de afgelopen pro formazitting. </td><td> <a title="ECLI:NL:RBAMS:2020:5585" href="http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBAMS:2020:5585"> ECLI:NL:RBAMS:2020:5585</a></td></tr><tr><td>4 november 2020</td><td>Alle vier verdachten namens wie tijdens afgelopen pro forma een verzoek was ingediend om de voorlopige hechtenis op te heffen of te schorsen, <a href="/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Amsterdam/Nieuws/Paginas/Verdachten-Marengo-blijven-vastzitten.aspx"> blijven voorlopig vastzitten</a>. </td><td></td></tr><tr><td>12 oktober 2020<br></td><td> <span><a href="/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Amsterdam/Nieuws/Paginas/pro-forma-Marengo-oktober-november.aspx">Persbericht</a> met meer informatie over de meerdaagse pro-formazitting (28 en 29 oktober en 3 en 4 november 2020).</span><br></td><td></td></tr><tr><td>9 oktober 2020</td><td>De rechtbank heeft bepaald dat de telefoon die de kroongetuige in detentie in zijn bezit had, mag worden gebruikt in het strafrechtelijk onderzoek. Zie ook het <a href="/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Amsterdam/Nieuws/Paginas/Telefoon-kroongetuige-mag-aan-dossier-Marengo-worden-toegevoegd.aspx">persbericht</a>.</td><td> <a href="http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBAMS:2020:4911">ECLI:NL:RBAMS:2020:4911</a><br></td></tr><tr><td>29 september 2020</td><td>De rechtbank <a href="/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Amsterdam/Nieuws/Paginas/Marengo-Rechtbank-wil-inzicht-in-observatie-advocaten-Dubai-geen-getuigenverhoren-.aspx">heeft beslissingen genomen</a>. Ze wil inzicht krijgen van het OM met betrekking tot de observatie van twee advocaten in Dubai. Op dit moment ziet de rechtbank geen aanleiding om getuigen over de operatie te horen. De rechtbank wijst het verzoek af om getuigen te horen over het 26Koper-proces-verbaal.</td><td> Beslissingen: <a title="ECLI:NL:RBAMS:2020:4764" href="http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBAMS:2020:4764">ECLI:NL:RBAMS:2020:4764</a></td></tr><tr><td class="rnl-rteTableEvenCol-default" rowspan="1">10 september 2020</td><td class="rnl-rteTableOddCol-default" rowspan="1">De wrakingskamer publiceert de <a href="/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Amsterdam/Nieuws/Paginas/Motivatie-afwijzing-wrakingsverzoek-rechters-commissarissen-Marengo.aspx">nadere motivering</a> met betrekking tot de beslissing van 1 september.</td><td class="rnl-rteTableEvenCol-default" rowspan="1"> Beslissing: <a title="ECLI:NL:RBAMS:2020:4415" href="http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBAMS:2020:4415">ECLI:NL:RBAMS:2020:4415</a></td></tr><tr><td class="rnl-rteTableEvenCol-default" rowspan="1">8 september 2020</td><td class="rnl-rteTableOddCol-default" rowspan="1">De wrakingskamer publiceert de <a href="/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Amsterdam/Nieuws/Paginas/Motivatie-afwijzing-wrakingsverzoek-rechters-commissarissen-Marengo.aspx">nadere motivering</a> met betrekking tot de beslissing van 1 september.</td><td class="rnl-rteTableEvenCol-default" rowspan="1"> Beslissing: <a title="ECLI:NL:RBAMS:2020:4415" href="http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBAMS:2020:4415">ECLI:NL:RBAMS:2020:4415</a></td></tr><tr><td class="rnl-rteTableEvenCol-default" rowspan="1">1 september 2020</td><td class="rnl-rteTableOddCol-default" rowspan="1">De verzoeken tot wraking van de rechters-commissarissen <a href="/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Amsterdam/Nieuws/Paginas/Beslissing-wrakingskamer-inzake-rechters-commissarissen-Marengo.aspx">worden deels niet-ontvankelijk verklaard en voor het overige afgewezen</a>.</td><td class="rnl-rteTableEvenCol-default" rowspan="1"></td></tr><tr><td class="rnl-rteTableEvenCol-default" rowspan="1">11, 12, 13, 27 augustus en 3 september 2020</td><td class="rnl-rteTableOddCol-default" rowspan="1">Meerdaagse pro-formazitting. De rechtbank beraadt zich nu op de twistpunten en onderzoekswensen van raadslieden en OM. De rechtbank maakt de beslissingen schriftelijk bekend.</td><td class="rnl-rteTableEvenCol-default" rowspan="1"> <br> </td></tr><tr><td class="rnl-rteTableEvenCol-default" rowspan="1">18 augustus 2020</td><td class="rnl-rteTableOddCol-default" rowspan="1">Advocaten van enkele verdachten hebben een wrakingsverzoek ingediend tegen twee onderzoeksrechters. Op maandag 31 augustus komt dit op een besloten zitting aan de orde.</td><td class="rnl-rteTableEvenCol-default" rowspan="1"></td></tr><tr><td class="rnl-rteTableEvenCol-default" rowspan="1">28 mei 2020</td><td class="rnl-rteTableOddCol-default" rowspan="1">Laatste dag van de pro-formazitting. <a href="/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Amsterdam/Nieuws/Paginas/Beslissingen-vierde-zittingsdag-pro-forma-Marengo.aspx">Beslissingen</a>.</td><td class="rnl-rteTableEvenCol-default" rowspan="1"></td></tr><tr><td class="rnl-rteTableEvenCol-default" rowspan="1">20 mei 2020</td><td class="rnl-rteTableOddCol-default" rowspan="1">De rechtbank heeft <a href="/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Amsterdam/Nieuws/Paginas/Beslissingen-rechtbank-Amsterdam-in-strafzaak-Marengo.aspx">beslissingen genomen met betrekking tot de voorlopige hechtenis van een deel van de verdachten</a>.</td><td class="rnl-rteTableEvenCol-default" rowspan="1"></td></tr><tr><td>18 mei 2020</td><td>Begin pro-formazitting (18, 19, 27 en 28 mei)</td><td> <br> </td></tr><tr><td>13 maart 2020</td><td>De rechtbank maakt de beslissingen bekend op de verzoeken die zijn gedaan tijdens de pro-formazitting op 27 en 28 februari en 6 maart.</td><td> <a title="Samenvatting" href="/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Amsterdam/nieuws/Paginas/Samenvatting-beslissingen-op-verzoeken-tijdens-vorige-pro-forma-in-strafzaak-Marengo.aspx">Samenvatting</a></td></tr><tr><td>9 maart 2020</td><td>Uitspraak bij de rechtbank Midden-Nederland in een verwante rechtszaak: over de moord in 2015 in Huizen op een spyshophouder. Twee mannen zijn <a href="/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Midden-Nederland/Nieuws/Paginas/Jarenlange-celstraffen-voor-betrokkenheid-bij-spyshop-moord.aspx">veroordeeld tot gevangenisstraffen van 15 en 13 jaar</a>.</td><td> Uitspraak: <a title="ECLI:NL:RBMNE:2020:870" href="http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBMNE:2020:870">ECLI:NL:RBMNE:2020:870</a><br><a title="ECLI:NL:RBMNE:2020:869" href="http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBMNE:2020:869">ECLI:NL:RBMNE:2020:869</a> </td></tr><tr><td>6 maart 2020</td><td><div>Vervolg van de pro-formazitting. Deze keer ging het alleen over Ridouan T., die in december 2019 is aangehouden. Zijn voorlopige hechtenis blijft gehandhaafd.</div></td><td></td></tr><tr><td>27 en 28 februari 2020</td><td>Eerste twee dagen van de pro-formazitting. De voorlopige hechtenis van de 16 verdachten van wie de zaak deze week is besproken, blijft gehandhaafd.</td><td> <br> </td></tr><tr><td class="rnl-rteTableEvenCol-default" rowspan="1">12 en 13 december 2019</td><td class="rnl-rteTableOddCol-default" rowspan="1">Pro-formazitting</td><td class="rnl-rteTableEvenCol-default" rowspan="1"> <br> </td></tr><tr><td>24 september 2019</td><td>Pro-formazitting <a href="/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Amsterdam/Nieuws/Paginas/Behandeling-van-de-pro-forma-zitting-Marengo-achter-gesloten-deuren.aspx">achter gesloten deuren</a></td><td> Voorafgaand:<br><a href="/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Amsterdam/Nieuws/Paginas/Pro-formazitting-Marengo-gaat-door-geen-toegang-voor-pers-en-publiek.aspx">geen toegang pers en publiek</a> </td></tr><tr><td>10,11 en 12 juli 2019</td><td>Pro-formazitting</td><td></td></tr><tr><td>18 april 2019</td><td>Pro-formazitting</td><td></td></tr><tr><td>6 februari 2019</td><td>Pro-formazitting</td><td></td></tr><tr><td>28 november 2018</td><td>Pro-formazitting</td><td></td></tr><tr><td>7 september 2018</td><td>Pro-formazitting</td><td></td></tr><tr><td>12 juni 2018</td><td>Pro-formazitting</td><td></td></tr><tr><td>23 maart 2018<br></td><td>Pro-formazitting</td><td> <br> </td></tr></tbody></table></div><div class="rnl-html-panel rnl-html-panel-type1" data-blok-type="Sectie wit met 1 afbeelding 1/3"><h2 class="rnl-html-panel-header">Zitting bijwonen en persinformatie</h2><div class="rnl-html-panel-body"><div class="row"><div class="col-md-8"><div class="rnl-html-block"><div class="rnl-html-block-body"><h3>Belangstellenden</h3><p>Belangstellenden kunnen de zittingen volgen in een videozaal in de rechtbank Amsterdam aan de Parnassusweg. U dient zich voor elke zittingsdag vooraf aan te melden via <a href="mailto:publiek.rechtbank.amsterdam@rechtspraak.nl">publiek.rechtbank.amsterdam@rechtspraak.nl</a>. Dit kan tot twee werkdagen voor de zitting.</p><p>Wordt uw aanvraag gehonoreerd, dan dient u zich bij binnenkomst in de rechtbank te identificeren. De naam waarmee u zich aanmeldt, dient gelijk te zijn aan de naam die vermeld staat op uw identiteitsbewijs. Houd hier dus bij het aanmelden rekening mee.</p><h3>Informatie voor de pers<br></h3><p>Journalisten die de zittingen willen bijwonen, dienen zich aan te melden bij de afdeling Voorlichting & Communicatie van de rechtbank Amsterdam. Zie onze persberichten bij de 'agenda' hierboven.<br></p><h3>Meer informatie</h3><p>Telefoon: 088 361 14 40<br>E-mail: <a href="mailto:info.rechtbankamsterdam@rechtspraak.nl">info.rechtbankamsterdam@rechtspraak.nl</a>.</p> <span class="rnl-socialmedia-follow-buttons"> <span class="rnl-socialmedia-follow-button twitter"> <a href="https://twitter.com/rbankamsterdam">Volg ons op Twitter</a> </span> </span> </div></div></div></div><div class="rnl-html-panel-footer"><ul class="rnl-link-list"><li> <a href="/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Amsterdam">Rechtbank Amsterdam</a><br><br></li></ul></div></div></div>Rechtbank Amsterdam

  • Rechtszaak MH17Rechtbank Den Haag

    Rechtszaak MH17  
     
     

    Op 17 juli 2014 stortte in Oost-Oekraïne een toestel van Malaysia Airlines met vluchtnummer MH17 neer. Alle 298 inzittenden kwamen om het leven. Bij rechtbank Den Haag dient een rechtszaak tegen 4 verdachten. Op 22 september 2022 is de volgende zitting. Eind van dit jaar volgt de uitspraak.