Laden...

Bekende rechtszaken

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksHome > Bekende rechtszaken

 

 

Strafzaak tegen Willem HolleederStrafzaak tegen Willem Holleederhttps://www.rechtspraak.nl/Bekende-rechtszaken/strafzaak-willem-holleederOp 22 september 2020 is de inhoudelijke behandeling begonnen in het hoger beroep. Eerder kreeg Willem Holleeder levenslang voor het uitlokken van 6 aanslagen, waaronder 5 moorden, een doodslag en een poging tot moord. <div class="rnl-html-panel rnl-html-panel-type1" data-blok-type="Sectie wit met 1 afbeelding 1/3"><h2 class="rnl-html-panel-header">Stand van zaken</h2><div class="rnl-html-panel-body"><div class="row"><div class="col-sm-4"><div class="rnl-html-block"><div class="rnl-html-block-image" data-image-rendition="{d:{w:300}}"> <img alt="Justitieel Complex Schiphol" src="/SiteCollectionImages/justitieel-complex-schiphol.jpg" /> <span class="rnl-html-block-caption">Justitieel Complex Schiphol [foto: Hollandse Hoogte]</span></div></div></div><div class="col-sm-8 col-md-7"><div class="rnl-html-block"><div class="rnl-html-block-body"><div class="rnl-html-block-body"><p>Op 4 juli 2019 heeft de rechtbank Amsterdam aan Willem Holleeder een levenslange gevangenisstraf opgelegd voor het uitlokken van 6 aanslagen tussen 2002 en 2006. Bij die aanslagen werden 5 moorden, een doodslag en een poging tot moord gepleegd en werd aan één slachtoffer zwaar lichamelijk letsel toegebracht. Lees hier <a href="http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBAMS:2019:4555">de uitspraak</a> en het <a href="/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Amsterdam/Nieuws/Paginas/gevangenisstraf-voor-uitlokken-6-moordaanslagen.aspx">nieuwsbericht</a> erover.<br><br><span>Bij het gerechtshof Amsterdam dient op dit moment het hoger beroep. Op 22 september 2020 is de inhoudelijke behandeling van de zaak begonnen. De zittingen vinden plaats in de beveiligde zaal in het Justitieel Complex Schiphol. De rechtszaak wordt ook wel aangeduid met de naam Vandros, genoemd naar het strafrechterlijk onderzoek tegen Holleeder. </span> </p></div></div></div></div></div></div><div class="rnl-html-panel-footer"> </div></div><div class="rnl-html-panel rnl-html-panel-type1" data-blok-type="Sectie hele breedte"><h2 class="rnl-html-panel-header">Procedure</h2><div class="rnl-html-panel-body"><div class="rnl-step-indicator"><ol class="rnl-steps"><li class="rnl-step rnl-step-done">Uitspraak rechtbank</li><li class="rnl-step rnl-step-done">Pro-forma/regiezittingen<br>gerechtshof <span class="rnl-hidden-text">done</span></li><li class="rnl-step rnl-step-active">Inhoudelijke behandeling<br>gerechtshof <span class="rnl-hidden-text">Active stap</span></li><li class="rnl-step rnl-step-todo">Uitspraak<br>gerechtshof <span class="rnl-hidden-text">Te nemen stap</span></li></ol></div></div></div> <span> <div class="rnl-html-panel rnl-html-panel-type1" data-blok-type="Sectie hele breedte"><h2 class="rnl-html-panel-header">Agenda hoger beroep</h2><div class="rnl-html-panel-body"><div class="row"><div class="col-md-12"><div class="rnl-html-block"><div class="rnl-html-block-body"><p>De zittingen vinden plaats in de beveiligde zaal van het JCS (Schiphol), zo niet wordt dat hier apart vermeld.</p><p>Publiek dat een (of meerdere) zitting(en) wil bijwonen, dient zich aan te melden door <a href="https://aanmeldenpubliek.rechtspraak.nl/">dit formulier</a> in te vullen. Dit kan vanaf 7 kalenderdagen tot uiterlijk 2 werkdagen voor een zitting. Er is slechts beperkt toegang mogelijk i.v.m. coronamaatregelen. Zie ook de informatie voor publiek op <a href="/Organisatie-en-contact/Organisatie/Gerechtshoven/Gerechtshof-Amsterdam/Paginas/COVID-19.aspx">de COVID-19 pagina van het gerechtshof Amsterdam</a>. </p><table class="rnl-rteTable-default"><tbody><tr class="rnl-rteTableHeaderRow-default"><th class="col-md-2 rnl-rteTableHeaderEvenCol-default" role="col">Datum</th><th class="col-md-8 rnl-rteTableHeaderOddCol-default" role="col">Omschrijving</th></tr><tr><td class="rnl-rteTable-default">22 september 2020</td><td class="rnl-rteTable-default">Start inhoudelijke behandeling, getuigenverhoor</td></tr><tr><td class="rnl-rteTable-default">24 september</td><td class="rnl-rteTable-default"> <em>-vervallen-</em></td></tr><tr><td class="rnl-rteTable-default">13 oktober</td><td class="rnl-rteTable-default">Getuigenverhoor</td></tr><tr><td class="rnl-rteTable-default">15 oktober</td><td class="rnl-rteTable-default">Getuigenverhoor</td></tr><tr><td class="rnl-rteTable-default">20 oktober </td><td class="rnl-rteTable-default"> <em>-vervallen-</em></td></tr><tr><td class="rnl-rteTable-default">21 oktober </td><td class="rnl-rteTable-default">Getuigenverhoor  <em>- niet openbaar, zie: <a href="/Organisatie-en-contact/Organisatie/Gerechtshoven/Gerechtshof-Amsterdam/Nieuws/Paginas/Zittingen-Vandros-Holleeder-21-en-22-oktober-niet-in-het-openbaar.aspx">nieuwsbericht</a></em></td></tr><tr><td class="rnl-rteTable-default">22 oktober </td><td class="rnl-rteTable-default">Getuigenverhoor  <em>- niet openbaar, <em>zie: <a href="/Organisatie-en-contact/Organisatie/Gerechtshoven/Gerechtshof-Amsterdam/Nieuws/Paginas/Zittingen-Vandros-Holleeder-21-en-22-oktober-niet-in-het-openbaar.aspx">nieuwsbericht</a></em></em></td></tr><tr><td class="rnl-rteTable-default">27 oktober </td><td class="rnl-rteTable-default"> <em>-vervallen- </em></td></tr><tr><td class="rnl-rteTable-default">30 oktober </td><td class="rnl-rteTable-default">Inleiding in dossier en voorgeschiedenis</td></tr><tr><td class="rnl-rteTable-default">17 november </td><td class="rnl-rteTable-default">Inhoudelijke behandeling zaak Fazant (evt. aanvang inhoudelijke behandeling zaak Viool)</td></tr><tr><td class="rnl-rteTable-default">19 november </td><td class="rnl-rteTable-default">Inhoudelijke behandeling zaak Viool</td></tr><tr><td class="rnl-rteTable-default">24 november </td><td class="rnl-rteTable-default">Uitloop</td></tr><tr><td class="rnl-rteTable-default">26 november </td><td class="rnl-rteTable-default">Standpunt verdediging over eerste deel van de zittingen </td></tr><tr><td class="rnl-rteTable-default">30 november </td><td class="rnl-rteTable-default">Standpunt verdediging over eerste deel van de zittingen </td></tr><tr><td class="rnl-rteTable-default">1 december </td><td class="rnl-rteTable-default">Kanttekeningen openbaar ministerie eerste deel van de zittingen + getuigenverhoor</td></tr><tr><td class="rnl-rteTable-default">2 december </td><td class="rnl-rteTable-default">(nog niet bekend)</td></tr><tr><td class="rnl-rteTable-default">8 december </td><td class="rnl-rteTable-default">Getuigenverhoor</td></tr><tr><td class="rnl-rteTable-default">10 december</td><td class="rnl-rteTable-default">Getuigenverhoor </td></tr><tr><td class="rnl-rteTable-default">11 december</td><td class="rnl-rteTable-default">(nog niet bekend)</td></tr><tr><td class="rnl-rteTable-default"></td><td class="rnl-rteTable-default"> <em>De planning voor 2021 wordt later bekend gemaakt. </em> <br> <em>Het is de bedoeling van het hof om de zittingen van deze zaak eind 2021 af te ronden. </em> </td></tr></tbody></table></div></div></div></div></div></div> <div class="rnl-html-panel rnl-html-panel-type1" data-blok-type="Sectie hele breedte"><h2 class="rnl-html-panel-header">Ontwikkelingen in het hoger beroep</h2><div class="rnl-html-panel-body"><table class="rnl-rteTable-default"><tbody><tr class="rnl-rteTableHeaderRow-default"><th class="col-md-2 rnl-rteTableHeaderEvenCol-default" role="col">Datum</th><th class="col-md-8 rnl-rteTableHeaderOddCol-default" role="col">Omschrijving</th><th class="col-md-2 rnl-rteTableHeaderEvenCol-default" role="col">Meer informatie</th></tr><tr class="rnl-rteTableOddRow-default"><td class="rnl-rteTableEvenCol-default" rowspan="1">20-10-2020</td><td class="rnl-rteTableOddCol-default" rowspan="1">De zittingen van woensdag 21 oktober en donderdag 22 oktober 2020 <a href="/Organisatie-en-contact/Organisatie/Gerechtshoven/Gerechtshof-Amsterdam/Nieuws/Paginas/Zittingen-Vandros-Holleeder-21-en-22-oktober-niet-in-het-openbaar.aspx">vinden niet in het openbaar plaats, in verband met een coronabesmetting binnen het huishouden van een van de raadsheren</a>. </td><td class="rnl-rteTableEvenCol-default" rowspan="1"></td></tr><tr class="rnl-rteTableOddRow-default"><td class="rnl-rteTableEvenCol-default" rowspan="1">15-10-2020</td><td class="rnl-rteTableOddCol-default" rowspan="1"> <a href="/Persinformatie/Paginas/Opnamen-in-de-rechtszaal.aspx#e28c0a02-d3e8-408c-b252-079be5804ee93ac3b2ca-02cd-449d-b600-44132ccdd62199">Verbod opnamen en publicatie tekeningen van getuigen</a> in deze zaak</td><td class="rnl-rteTableEvenCol-default" rowspan="1"></td></tr><tr class="rnl-rteTableOddRow-default"><td class="rnl-rteTableEvenCol-default" rowspan="1">22-9-2020</td><td class="rnl-rteTableOddCol-default" rowspan="1">Start inhoudelijke behandeling</td><td class="rnl-rteTableEvenCol-default" rowspan="1">Voorafgaand: <a href="/Organisatie-en-contact/Organisatie/Gerechtshoven/Gerechtshof-Amsterdam/Nieuws/Paginas/Start-inhoudelijke-behandeling-zaak-Holleeder-op-22-september.aspx">persbericht</a></td></tr><tr class="rnl-rteTableOddRow-default"><td class="rnl-rteTableEvenCol-default" rowspan="1">8-7-2020</td><td class="rnl-rteTableOddCol-default" rowspan="1"> <a href="/Organisatie-en-contact/Organisatie/Gerechtshoven/Gerechtshof-Amsterdam/Nieuws/Paginas/Beslissingen-op-onderzoekswensen-in-zaak-Holleeder-.aspx">Beslissingen van het hof</a> op verzoeken </td><td class="rnl-rteTableEvenCol-default" rowspan="1"> <a title="ECLI:NL:GHAMS:2020:1904" href="http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHAMS:2020:1904">ECLI:NL:GHAMS:2020:1904</a></td></tr><tr class="rnl-rteTableOddRow-default"><td class="rnl-rteTableEvenCol-default" rowspan="1">25-5-2020</td><td class="rnl-rteTableOddCol-default" rowspan="1">Regiezitting</td><td class="rnl-rteTableEvenCol-default" rowspan="1"></td></tr><tr class="rnl-rteTableOddRow-default"><td class="rnl-rteTableEvenCol-default" rowspan="1">15-5-2020</td><td class="rnl-rteTableOddCol-default" rowspan="1"> <a href="/Organisatie-en-contact/Organisatie/Gerechtshoven/Gerechtshof-Amsterdam/Nieuws/Paginas/Regiezitting-Vandros-informatie-voor-de-pers.aspx">Informatie voor de pers</a> over de regiezitting op 25 mei</td><td class="rnl-rteTableEvenCol-default" rowspan="1"></td></tr><tr class="rnl-rteTableOddRow-default"><td class="rnl-rteTableEvenCol-default" rowspan="1">26-2-2020</td><td class="rnl-rteTableOddCol-default" rowspan="1">Pro-formazitting</td><td class="rnl-rteTableEvenCol-default" rowspan="1"></td></tr><tr class="rnl-rteTableOddRow-default"><td class="rnl-rteTableEvenCol-default" rowspan="1">2-12-2019</td><td class="rnl-rteTableOddCol-default" rowspan="1">Beslissing: <a href="/Organisatie-en-contact/Organisatie/Gerechtshoven/Gerechtshof-Amsterdam/Nieuws/Paginas/Zaak-Holleeder-blijft-bij-gerechtshof-Amsterdam.aspx">zaak blijft bij hof in Amsterdam</a></td><td class="rnl-rteTableEvenCol-default" rowspan="1"> <a href="http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHAMS:2019:5028">ECLI:NL:GHAMS:2019:5028</a></td></tr><tr class="rnl-rteTableOddRow-default"><td class="rnl-rteTableEvenCol-default" rowspan="1">13-11-2019</td><td class="rnl-rteTableOddCol-default" rowspan="1">Pro-formazitting</td><td class="rnl-rteTableEvenCol-default" rowspan="1"></td></tr><tr class="rnl-rteTableOddRow-default"><td class="rnl-rteTableEvenCol-default" rowspan="1">21-08-2019</td><td class="rnl-rteTableOddCol-default" rowspan="1">Eerste pro-formazitting in het hoger beroep</td><td class="rnl-rteTableEvenCol-default" rowspan="1"></td></tr><tr class="rnl-rteTableOddRow-default"><td class="rnl-rteTableEvenCol-default" rowspan="1">19-08-2019</td><td class="rnl-rteTableOddCol-default" rowspan="1">Bericht: pro-formazitting <a href="/Organisatie-en-contact/Organisatie/Gerechtshoven/Gerechtshof-Amsterdam/Nieuws/Paginas/Zitting-pro-forma-verplaatst-van-JCS-naar-IJdok.aspx">wordt verplaatst van JCS naar Paleis van Justitie op IJdok</a></td><td class="rnl-rteTableEvenCol-default" rowspan="1"></td></tr></tbody></table></div><div class="rnl-html-panel-footer"><ul class="rnl-link-list"><li> <a href="/Bekende-rechtszaken/strafzaak-willem-holleeder/Paginas/Eerdere-ontwikkelingen.aspx">Ontwikkelingen tijdens de voorafgaande rechtszaak</a></li></ul></div></div> <div class="rnl-html-panel rnl-html-panel-type1"><h2 class="rnl-html-panel-header">Procesdeelnemers</h2><div class="rnl-html-panel-body"><div class="row"><div class="col-md-8">  </div> </div><div class="row"><div class="col-sm-6"><div class="rnl-html-block rnl-html-block-type1"><h3 class="rnl-html-block-header">Gerechtshof</h3><div class="rnl-html-block-body"><h4>Raadsheren</h4><p>mr. R.P. den Otter (voorzitter)<br>mr. J.W.H.G. Loyson<br>mr. R. Kuiper<br></p><h4>Griffiers</h4> mr. O.F. Qane <br>mr. T. Kaandorp</div></div></div><div class="col-sm-6"><div class="rnl-html-block rnl-html-block-type1"><h3 class="rnl-html-block-header">Openbaar Ministerie</h3><div class="rnl-html-block-body"><h4>Advocaten-generaal</h4> mr. L.N. Stempher<br>mr. J. Plooij<br>mr. C.L. de Jong</div></div></div></div><div class="row"><div class="col-md-12"><div class="rnl-html-block rnl-html-block-type1"><h3 class="rnl-html-block-header">Verdediging</h3><div class="rnl-html-block-body"><div class="row"><div class="col-md-8"><p>De verdachte wordt bijgestaan door advocaat dhr. mr. S.L.J. Janssen en advocaat mw. mr. D.N. de Jonge.</p></div></div></div></div></div></div></div></div> <div class="rnl-html-panel rnl-html-panel-type1"><h2 class="rnl-html-panel-header">Persvoorlichting gerechtshof Amsterdam</h2><div class="rnl-html-panel-body"><div class="row"><div class="col-md-12"><div class="rnl-html-block rnl-html-block-type1"><h3 class="rnl-html-block-header">Perscontact</h3><div class="rnl-html-block-body"><div class="row"><div class="col-md-8"><p>Voor meer informatie, bel de afdeling Communicatie en persvoorlichting van het gerechtshof Amsterdam, telefoonnummer 088 - 361 36 09 of stuur een e-mail naar <a href="mailto:voorlichting-hof-amsterdam@rechtspraak.nl">voorlichting-hof-amsterdam@rechtspraak.nl</a></p><p>.</p> <span class="rnl-socialmedia-follow-buttons"><span class="rnl-socialmedia-follow-button twitter"><a href="https://twitter.com/hofamsterdam">Volg ons op Twitter</a> </span> </span></div></div></div></div></div></div><div class="row"><div class="col-sm-6"><div class="rnl-html-block rnl-html-block-type1"><h3 class="rnl-html-block-header">Landelijke Persrichtlijn</h3><div class="rnl-html-block-body"><p>De richtlijn geeft aan wat journalisten en rechtbanken en gerechtshoven mogen verwachten en hoe de gerechten de pers behoren te voorzien van informatie voorafgaande aan, tijdens en na de rechtszaken. </p></div><div class="rnl-html-block-footer"><ul class="rnl-link-list"><li> <a title="Op deze pagina vindt u de richtlijnen met daarbij de toegankelijke tekst voor mensen met een functiebeperking." href="/Persinformatie/Paginas/persrichtlijnen.aspx">Persrichtlijn</a> </li></ul></div></div></div><div class="col-sm-6"><div class="rnl-html-block rnl-html-block-type1"><h3 class="rnl-html-block-header">Aanvraagformulier persfaciliteiten</h3><div class="rnl-html-block-body"><p>Schrijvende pers kan alle openbare zittingen bijwonen. Om privacyredenen is het alleen toegestaan om opnameapparatuur mee te nemen wanneer hiervoor toestemming is gegeven. Aanvragen voor het maken van beeld- of geluidopnamen kunnen worden ingediend bij de communicatieadviseur.</p></div><div class="rnl-html-block-footer"><ul class="rnl-link-list"><li> <a title="Aanvraagformulier-persfaciliteiten.pdf" href="/SiteCollectionDocuments/Aanvraagformulier-persfaciliteiten.pdf">Aanvraagformulier persfaciliteiten <span class="rnl-file-properties">(pdf, 580,4 KB)</span></a></li></ul></div></div></div></div></div><div class="rnl-html-panel-footer"><ul class="rnl-link-list"><li> <a href="/Persinformatie/Paginas/default.aspx">Landelijke persinformatie</a></li></ul></div></div> </span>Gerechtshof Amsterdam

  • Rechtszaak MH17Rechtbank Den Haag

    Rechtszaak MH17  
     
     

    Op 7 juli 2014 stortte in Oost-Oekraïne een toestel van Malaysia Airlines met vluchtnummer MH17 neer. Alle 298 inzittenden kwamen om het leven. Op 3 november 2020 is er weer een zitting in de rechtszaak tegen de vier verdachten die verantwoordelijk worden gehouden voor het neerstorten.