Bekende rechtszaken

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksHome > Bekende rechtszaken

 

 

De zaak Mitch HenriquezDe zaak Mitch Henriquezhttps://www.rechtspraak.nl/Bekende-rechtszaken/mitch-henriquezStrafzaak van de 2 agenten die vervolgd worden vanwege hun betrokkenheid in 2015 bij de aanhouding van Mitch Henriquez, die hierna overleed. <br> <div class="rnl-html-panel rnl-html-panel-type1" data-blok-type="Sectie wit met 1 afbeelding 1/3"><h2 class="rnl-html-panel-header">Stand van zaken</h2><div class="rnl-html-panel-body"><div class="row"><div class="col-sm-4"><div class="rnl-html-block"><div class="rnl-html-block-image" data-image-rendition="{d:{w:300}}"> <a href="#"> </a> <span class="rnl-html-block-caption"> <img src="/SiteCollectionImages/bekende-rechtszaak-mitch-henriquez.jpg" />[Foto: Hollandse Hoogte]</span></div></div></div><div class="col-sm-8 col-md-7"><div class="rnl-html-block"><div class="rnl-html-block-body"><p>De rechtbank Den Haag heeft in december 2017 uitspraak gedaan in deze strafzaak. De 2 agenten die verdacht werden van de dood van Mitch Henriquez zijn veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 6 maanden voor mishandeling die de dood van Henriquez tot gevolg heeft gehad. </p><p>Het gerechtshof Den Haag startte in november 2018 met het hoger beroep in deze strafzaak. De inhoudelijke behandeling begon op 1 april 2019 in het Justitieel Complex Schiphol.</p></div></div></div></div></div></div><p class="rnl-rn"> </p><div class="rnl-html-panel rnl-html-panel-type1" data-blok-type="Sectie hele breedte"><h2 class="rnl-html-panel-header">Procedure</h2><div class="rnl-html-panel-body"> <span> <div class="rnl-html-panel-body"><div class="rnl-step-indicator"><ol class="rnl-steps"><div class="rnl-step-indicator"><ol class="rnl-steps"><li class="rnl-step rnl-step-done">Regiezitting <span class="rnl-hidden-text">Genomen stap</span></li><li class="rnl-step rnl-step-done">Inhoudelijke behandeling rechtbank <span class="rnl-hidden-text">Genomen stap</span></li><li class="rnl-step rnl-step-done">Uitspraak rechtbank <span class="rnl-hidden-text">Genomen stap</span></li><li class="rnl-step rnl-step-done">Hoger beroep <span class="rnl-hidden-text">Genomen stap</span></li> <li class="rnl-step rnl-step-done">Inhoudelijke behandeling gerechtshof <span class="rnl-hidden-text">Te nemen stap</span></li><li class="rnl-step rnl-step-todo">Uitspraak gerechtshof <span class="rnl-hidden-text">Genomen stap</span></li></ol></div></ol></div></div></span> </div></div><p class="rnl-rn"> </p><div class="rnl-html-panel rnl-html-panel-type1"><h2 class="rnl-html-panel-header">Laatste nieuws</h2> <span> <div class="row" data-blok-type="Roze blok hele breedte"><div class="col-md-12"><div class="rnl-html-block rnl-html-block-type3"><h3 class="rnl-html-block-header">Inhoudelijke behandeling hoger beroep strafzaak Mitch Henriquez 1 april van start</h3><div class="rnl-html-block-body"><div class="row"><div class="col-md-8"><p>Het gerechtshof Den Haag start op maandag 1 april 2019 in het Justitieel Complex Schiphol met de inhoudelijke behandeling van de strafzaak Mitch Henriquez. In deze zaak staan 2 agenten terecht. </p></div></div></div><div class="rnl-html-block-footer"><ul class="rnl-link-list"><li> <a href="/Organisatie-en-contact/Organisatie/Gerechtshoven/Gerechtshof-Den-Haag/Nieuws/Paginas/Inhoudelijke-behandeling-strafzaak-Mitch-Henriquez-start-op-1-april-2019.aspx">Inhoudelijke behandeling hoger beroep strafzaak Mitch Henriquez start 1 april</a></li></ul></div></div></div></div> <span> <div class="row" data-blok-type="Grijs blok hele breedte"><div class="col-md-12"><div class="rnl-html-block rnl-html-block-type1"><h3 class="rnl-html-block-header">Wat is hoger beroep?</h3><div class="rnl-html-block-body"><div class="row"><div class="col-md-8"><p>Als de officier van justitie en/of de verdachte het niet eens zijn met (een deel van) de uitspraak, kunnen ze in hoger beroep gaan. In het hoger beroep behandelt een gerechtshof de strafzaak opnieuw. De 3 rechters van het gerechtshof heten raadsheren.</p></div></div></div><div class="rnl-html-block-footer"><ul class="rnl-link-list"><li> <a href="/Uw-Situatie/Hoger-beroep/Strafzaak">Meer over hoger beroep</a></li></ul></div></div></div></div> </span></span>       <span> </span></div> <span> <div class="rnl-html-panel rnl-html-panel-type1" data-blok-type="Sectie hele breedte"><h2 class="rnl-html-panel-header">Agenda</h2><div class="rnl-html-panel-body"><table class="rnl-rteTable-default"><tbody><tr class="rnl-rteTableEvenRow-default"><td class="rnl-rteTableEvenCol-default"><h3>Datum</h3></td><td class="rnl-rteTableOddCol-default"><h3>Omschrijving</h3></td><td class="rnl-rteTableEvenCol-default"><h3>Toelichting</h3></td></tr><tr class="rnl-rteTableOddRow-default"><td class="rnl-rteTableEvenCol-default" rowspan="1">1 april 2019</td><td class="rnl-rteTableOddCol-default" rowspan="1">Inhoudelijke behandeling hoger beroep van start in het Justitieel Complex Schiphol</td><td class="rnl-rteTableEvenCol-default" rowspan="1"></td></tr><tr class="rnl-rteTableEvenRow-default"><td class="rnl-rteTableEvenCol-default" rowspan="1">2 april 2019</td><td class="rnl-rteTableOddCol-default" rowspan="1">Uitloopzitting</td><td class="rnl-rteTableEvenCol-default" rowspan="1"></td></tr><tr class="rnl-rteTableOddRow-default"><td class="rnl-rteTableEvenCol-default" rowspan="1">3 april 2019</td><td class="rnl-rteTableOddCol-default" rowspan="1">Benadeelde partijen, spreekrecht nabestaanden</td><td class="rnl-rteTableEvenCol-default" rowspan="1"></td></tr><tr class="rnl-rteTableEvenRow-default"><td class="rnl-rteTableEvenCol-default" rowspan="1">4 april 2019</td><td class="rnl-rteTableOddCol-default" rowspan="1">Uitloopzitting</td><td class="rnl-rteTableEvenCol-default" rowspan="1"></td></tr><tr class="rnl-rteTableOddRow-default"><td class="rnl-rteTableEvenCol-default" rowspan="1">8 april 2019</td><td class="rnl-rteTableOddCol-default" rowspan="1">Requisitoir</td><td class="rnl-rteTableEvenCol-default" rowspan="1"></td></tr><tr class="rnl-rteTableEvenRow-default"><td class="rnl-rteTableEvenCol-default" rowspan="1">9 april 2019</td><td class="rnl-rteTableOddCol-default" rowspan="1">Pleidooien verdediging</td><td class="rnl-rteTableEvenCol-default" rowspan="1"></td></tr><tr class="rnl-rteTableOddRow-default"><td class="rnl-rteTableEvenCol-default" rowspan="1">10 april 2019</td><td class="rnl-rteTableOddCol-default" rowspan="1">R<span class="rnl-inlinebegrip rnl-inlinebegrip-active" title="Repliek: Datgene wat de eiser aanvoert ter weerlegging van hetgeen de gedaagde in de conclusie van antwoord heeft gesteld (civiele zaken).">epliek</span> <span class="rnl-inlinebegrip rnl-inlinebegrip-active" title="Openbaar Ministerie: Valt onder het ministerie van Justitie. Geeft leiding aan het opsporingsonderzoek van de politie en vervolgt de verdachten.">Openbaar Ministerie</span>, <span class="rnl-inlinebegrip rnl-inlinebegrip-active" title="Dupliek: Het antwoord van de gedaagde op de conclusie van repliek door de eiser in de dagvaardingsprocedure (civiele zaken).">dupliek</span> verdediging, laatste woord verdachten</td><td class="rnl-rteTableEvenCol-default" rowspan="1"></td></tr><tr class="rnl-rteTableFooterRow-default"><td class="rnl-rteTableFooterEvenCol-default" rowspan="1">11 april 2019</td><td class="rnl-rteTableFooterOddCol-default" rowspan="1">Uitloopzitting</td><td class="rnl-rteTableFooterEvenCol-default" rowspan="1"></td></tr></tbody></table></div></div> <div class="rnl-html-panel rnl-html-panel-type1" data-blok-type="Sectie hele breedte"><h2 class="rnl-html-panel-header">Ontwikkelingen</h2><div class="rnl-html-panel-body"><table class="rnl-rteTable-default"><tbody><tr class="rnl-rteTableEvenRow-default"><td class="rnl-rteTableEvenCol-default"><h3>Datum</h3></td><td class="rnl-rteTableOddCol-default"><h3>Omschrijving</h3></td><td class="rnl-rteTableEvenCol-default"><h3>Uitspraken en nieuws</h3></td></tr><tr class="rnl-rteTableOddRow-default"><td class="rnl-rteTableEvenCol-default" rowspan="1">29-03-2019</td><td class="rnl-rteTableOddCol-default" rowspan="1">Hoger beroep strafzaak Mitch Henriquez start op 1 april in het Justitieel Complex Schiphol</td><td class="rnl-rteTableEvenCol-default" rowspan="1"><ul><li> <a href="/Organisatie-en-contact/Organisatie/Gerechtshoven/Gerechtshof-Den-Haag/Nieuws/Paginas/Inhoudelijke-behandeling-strafzaak-Mitch-Henriquez-start-op-1-april-2019.aspx">Inhoudelijke behandeling strafzaak Mitch Henriquez start op 1 april 2019</a></li></ul></td></tr><tr class="rnl-rteTableEvenRow-default"><td class="rnl-rteTableEvenCol-default" rowspan="1">05-12-2018</td><td class="rnl-rteTableOddCol-default" rowspan="1">Het gerechtshof Den Haag geeft beslissingen op de verzoeken die zijn gedaan. </td><td class="rnl-rteTableEvenCol-default" rowspan="1"><ul><li> <a href="/Organisatie-en-contact/Organisatie/Gerechtshoven/Gerechtshof-Den-Haag/Nieuws/Paginas/Het-Haagse-hof-handhaaft-anonimiteit-agenten-zaak-Mitch-Henriquez.aspx">Het Haagse hof handhaaft anonimiteit agenten zaak Mitch Henriquez</a></li><li> <a href="http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHDHA:2018:3351">ECLI:NL:GHDHA:2018:3351</a>                </li></ul></td></tr><tr class="rnl-rteTableOddRow-default"><td class="rnl-rteTableEvenCol-default" rowspan="1">20-11-2018</td><td class="rnl-rteTableOddCol-default" rowspan="1">Regiezitting hoger beroep.</td><td class="rnl-rteTableEvenCol-default" rowspan="1"></td></tr><tr class="rnl-rteTableEvenRow-default"><td class="rnl-rteTableEvenCol-default">08-06-2018</td><td class="rnl-rteTableOddCol-default">De burgerlijke rechter in kort geding mocht zich richten naar de beslissing van de strafrechter om de namen van de agenten die betrokken waren bij de aanhouding van Mitch Henriquez niet openbaar te maken. Deze uitspraak moet daarom in stand blijven. Dat adviseert plv. procureur-generaal Langemeijer in zijn conclusie.</td><td class="rnl-rteTableEvenCol-default"><ul><li> <a href="/Organisatie-en-contact/Organisatie/Hoge-Raad-der-Nederlanden/Nieuws/Paginas/Conclusie-AG-beslissing-civiele-rechter-om-namen-agenten-in-zaak-Henriquez-niet-openbaar-te-maken-in-stand-laten.aspx">Conclusie AG: beslissing civiele rechter om namen agenten in zaak Henriquez niet openbaar te maken in stand laten</a></li><li> <a href="http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:PHR:2018:573">ECLI:NL:PHR:2018:573</a></li></ul></td></tr><tr class="rnl-rteTableOddRow-default"><td class="rnl-rteTableEvenCol-default">21-12-2017</td><td class="rnl-rteTableOddCol-default">De rechtbank Den Haag heeft op 21 december 2017 uitspraak gedaan in deze strafzaak. De rechtbank heeft de 2 agenten die verdacht werden van de dood van Mitch Henriquez veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 6 maanden. Zij zijn veroordeeld voor mishandeling die de dood van Henriquez tot gevolg heeft gehad.</td><td class="rnl-rteTableEvenCol-default"><ul><li> <a href="/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Den-Haag/Nieuws/Paginas/Straf-in-de-zaak-Mitch-Henriquez.aspx">Straf in de zaak Mitch Henriquez</a></li><li> <a href="http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2017:15095">ECLI:NL:RBDHA:2017:15095</a></li><li> <a href="http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2017:15096">ECLI:NL:RBDHA:2017:15096</a></li></ul></td></tr><tr class="rnl-rteTableEvenRow-default"><td class="rnl-rteTableEvenCol-default">23-11-2017</td><td class="rnl-rteTableOddCol-default">Door middel van een aantal korte films geeft de Haagse rechtbank op haar twitteraccount <a href="https://twitter.com/haagserechtbank">@HaagseRechtbank</a> een toelichting op veel gestelde vragen</td><td class="rnl-rteTableEvenCol-default"><ul><li>Video 1: <a href="https://twitter.com/HaagseRechtbank/status/933689864356233216">Er zijn in dit strafproces zoveel partijen. Wie zijn dat allemaal?</a></li><li>Video 2: <a href="https://twitter.com/HaagseRechtbank/status/933691236640346112">Wat heeft de rechtbank gedaan met de stukken die nabestaanden hebben overlegd?</a></li><li>Video 3: <a href="https://twitter.com/HaagseRechtbank/status/933692080660021248">Waarom verlieten de advocaten van de verdachten de zaal via dezelfde deur als OM?</a></li><li>Video 4: <a href="https://twitter.com/HaagseRechtbank/status/933693346312318976">Wat zijn de consequenties van verlaten zitting nabestaanden en advocaat? </a></li><li>Video 5: <a href="https://twitter.com/HaagseRechtbank/status/933694122069823488">Waarom mochten de nabestaanden geen vragen stellen aan deskundigen tijdens de zitting?</a></li><li>Video 6: <a href="https://twitter.com/HaagseRechtbank/status/933694950121922560">Waarom heeft de rechtbank een aantal stukken van de nabestaanden geweigerd?</a></li><li>Video 7: <a href="https://twitter.com/HaagseRechtbank/status/933695778459090945">Wat gebeurt er nu de inhoudelijke behandeling is afgerond? </a></li></ul></td></tr><tr class="rnl-rteTableOddRow-default"><td class="rnl-rteTableEvenCol-default">23-11-2017</td><td class="rnl-rteTableOddCol-default">De rechtbank Den Haag heeft vandaag na een inhoudelijke behandeling van 2 weken het onderzoek in de zaak Mitch Henriquez beëindigd. </td><td class="rnl-rteTableEvenCol-default"><ul><li> <a href="/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Den-Haag/Nieuws/Paginas/Terugblik-inhoudelijke-behandeling-Mitch-Henriquez-.aspx">Terugblik inhoudelijke behandeling Mitch Henriquez </a></li></ul></td></tr><tr class="rnl-rteTableEvenRow-default"><td class="rnl-rteTableEvenCol-default">17-11-2017</td><td class="rnl-rteTableOddCol-default">De rechtbank heeft onder andere de feiten besproken, medische stukken behandeld en medische deskundigen gehoord.</td><td class="rnl-rteTableEvenCol-default"><ul><li> <a href="/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Den-Haag/Nieuws/Paginas/Terugblik-eerste-week-inhoudelijke-behandeling-Mitch-Henriquez.aspx">Terugblik eerste week inhoudelijke behandeling Mitch Henriquez</a></li></ul></td></tr><tr class="rnl-rteTableOddRow-default"><td class="rnl-rteTableEvenCol-default">04-07-2017</td><td class="rnl-rteTableOddCol-default">Het gerechtshof Den Haag heeft vandaag in hoger beroep geoordeeld dat de Staat niet verplicht is de namen bekend te maken van de politieagenten die betrokken waren bij de aanhouding van Mitch Henriquez.</td><td class="rnl-rteTableEvenCol-default"><ul><li> <a href="/Organisatie-en-contact/Organisatie/Gerechtshoven/Gerechtshof-Den-Haag/Nieuws/Paginas/Agenten-die-Mitch-Henriquez-aanhielden-blijven-anoniem.aspx">Agenten die Mitch Henriquez aanhielden blijven anoniem</a></li><li> <a href="http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHDHA:2017:1931">ECLI:NL:GHDHA:2017:1931</a></li></ul></td></tr><tr class="rnl-rteTableEvenRow-default"><td class="rnl-rteTableEvenCol-default">27-06-2017</td><td class="rnl-rteTableOddCol-default">5 politieagenten die in 2015 in het Haagse Zuiderpark betrokken waren bij de aanhouding van Mitch Henriquez, die hierna overleed, blijven anoniem, beslist de voorzieningenrechter.</td><td class="rnl-rteTableEvenCol-default"><ul><li> <a href="/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Den-Haag/Nieuws/Paginas/Nabestaanden-van-Mitch-Henriquez-krijgen-namen-van-agenten-nog-steeds-niet.aspx">Nabestaanden van Mitch Henriquez krijgen namen van agenten nog steeds niet</a></li><li> <a href="http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2017:6936">ECLI:NL:RBDHA:2017:6936</a></li></ul></td></tr><tr class="rnl-rteTableOddRow-default"><td class="rnl-rteTableEvenCol-default">20-04-2017</td><td class="rnl-rteTableOddCol-default">De 2 agenten die vervolgd worden door het Openbaar Ministerie (OM) vanwege hun betrokkenheid in 2015 bij de aanhouding van Mitch Henriquez, die hierna overleed, blijven gedurende de strafzaak anoniem. Dat heeft de rechtbank Den Haag opnieuw besloten.</td><td class="rnl-rteTableEvenCol-default"><ul><li> <a href="/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Den-Haag/Nieuws/Paginas/Verdachte-agenten-strafzaak-Mitch-Henriquez-blijven-anoniem.aspx">Verdachte agenten strafzaak Mitch Henriquez blijven anoniem</a></li><li> <a href="http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2017:4052">ECLI:NL:RBDHA:2017:4052</a></li></ul></td></tr><tr class="rnl-rteTableEvenRow-default"><td class="rnl-rteTableEvenCol-default">06-04-2017</td><td class="rnl-rteTableOddCol-default">Pro-formazitting in strafzaak</td><td class="rnl-rteTableEvenCol-default"></td></tr><tr class="rnl-rteTableOddRow-default"><td class="rnl-rteTableEvenCol-default">31-03-2017</td><td class="rnl-rteTableOddCol-default">Nabestaanden van Mitch Henriquez eisten in kort geding de namen van 5 agenten. De voorzieningenrechter wijst de vordering van eisers af omdat de rechtbank in de strafprocedures al afwijzend heeft beslist op het gelijkluidende verzoek van eisers.</td><td class="rnl-rteTableEvenCol-default"><ul><li> <a href="/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Den-Haag/Nieuws/Paginas/Nabestaanden-van-Mitch-Henriquez-krijgen-namen-van-agenten-niet-.aspx">Verdachte agenten strafzaak Mitch Henriquez blijven anoniem</a></li><li> <a href="http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2017:3222">ECLI:NL:RBDHA:2017:3222</a></li></ul></td></tr><tr class="rnl-rteTableEvenRow-default"><td class="rnl-rteTableEvenCol-default">30-03-2017</td><td class="rnl-rteTableOddCol-default">Het verzoek om 3 agenten strafrechtelijk te vervolgen en 2 agenten uitgebreider, voor meer strafbare feiten, te vervolgen voor de dood van arrestant Henriquez is afgewezen.</td><td class="rnl-rteTableEvenCol-default"><ul><li> <a href="/Organisatie-en-contact/Organisatie/Gerechtshoven/Gerechtshof-Den-Haag/Nieuws/Paginas/Geen-extra-vervolging-in-strafzaak-over-dood-arrestant-Henriquez.aspx">Geen extra vervolging in strafzaak over dood arrestant Henriquez</a></li><li> <a href="http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHDHA:2017:840">ECLI:NL:GHDHA:2017:840</a></li><li> <a href="http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHDHA:2017:841">ECLI:NL:GHDHA:2017:841</a></li></ul></td></tr><tr class="rnl-rteTableOddRow-default"><td class="rnl-rteTableEvenCol-default">27-03-2017</td><td class="rnl-rteTableOddCol-default">De rechtbank heeft moeten besluiten de inhoudelijke behandeling van de zaak Mitch Henriquez nu niet te laten doorgaan. De reden hiervoor is, dat door de raadslieden van de verdachten 2 weken voor de eerste zittingsdag een rapport van een forensisch arts aan de rechtbank is overgelegd. </td><td class="rnl-rteTableEvenCol-default"><ul><li> <a href="/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Den-Haag/Nieuws/Paginas/Inhoudelijke-behandeling-van-de-zaak-Mitch-Henriquez-gaat-voorlopig-niet-door.aspx">Inhoudelijke behandeling van de zaak Mitch Henriquez gaat voorlopig niet door</a></li></ul></td></tr><tr class="rnl-rteTableEvenRow-default"><td class="rnl-rteTableEvenCol-default">20-02-2017</td><td class="rnl-rteTableOddCol-default">Eerste regiezitting in strafzaak</td><td class="rnl-rteTableEvenCol-default"><ul><li> <a href="/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Den-Haag/Nieuws/Paginas/Nadere-informatie-eerste-openbare-zitting-zaak-Mitch-Henriquez-op-maandag-20-februari-2017.aspx">Nadere informatie eerste openbare zitting zaak Mitch Henriquez</a></li></ul></td></tr></tbody></table></div></div> <p class="rnl-rn"> </p></span><span> <div class="rnl-html-panel rnl-html-panel-type1"><h2 class="rnl-html-panel-header">Procesdeelnemers</h2><div class="rnl-html-panel-body"><div class="row"><div class="col-md-8">  </div> </div><div class="row"><div class="col-sm-6"><div class="rnl-html-block rnl-html-block-type1"><h3 class="rnl-html-block-header">Gerechtshof</h3><div class="rnl-html-block-body"><p>De volgende raadsheren behandelen deze zaak: </p><ul><li>mr. W.P.C.M. Bruinsma (voorzitter)</li><li>mr. L.F. Gerretsen-Visser</li><li>mr. W.J. van Boven</li></ul></div></div></div><div class="col-sm-6"><div class="rnl-html-block rnl-html-block-type1"><h3 class="rnl-html-block-header">Openbaar Ministerie</h3><div class="rnl-html-block-body"><p>De volgende advocaten-generaal behandelen deze zaak: </p><ul><li>mr. R.A.E. van Noort</li><li>mr. J.A.W. van ’t Westeinde</li></ul></div></div></div></div><p class="rnl-rn"> </p> <span> <div class="row"><div class="col-sm-6"><div class="rnl-html-block rnl-html-block-type1"><h3 class="rnl-html-block-header">Verdediging</h3><div class="rnl-html-block-body"> Mr. C.L.A. de Sitter en mr. Th. J. Kelder verdedigen de 2 verdachten. </div></div></div><div class="col-sm-6"><div class="rnl-html-block rnl-html-block-type1"><h3 class="rnl-html-block-header">Nabestaanden</h3><div class="rnl-html-block-body"> mr. R.A. Korver, mr. M.M.P.M. Lousberg, mr. C.M. Bijl en mr. E.G.S. Roethof vertegenwoordigen de nabestaanden in deze zaak. </div></div></div></div> <p class="rnl-rn"> </p></span></div></div> <p class="rnl-rn"> </p></span>       <span> <div class="rnl-html-panel rnl-html-panel-type1"><h2 class="rnl-html-panel-header">Persvoorlichting gerechtshof Den Haag</h2><div class="rnl-html-panel-body"> <span> <div class="row"><div class="col-md-12"><div class="rnl-html-block rnl-html-block-type1"><h3 class="rnl-html-block-header">Perscontact</h3><div class="rnl-html-block-body"><div class="row"><div class="col-md-8"><ul><li>Voor vragen kunt u contact opnemen met persvoorlichter<br>Maartje Verweij via telefoonnummer 088-362 23 41 en 06-226 072 43, of  stuur een mail naar <a href="mailto:m.h.verweij@rechtspraak.nl">m.h.verweij@rechtspraak.nl</a>.</li></ul></div></div></div><div class="rnl-html-block-footer"><ul class="rnl-link-list"></ul> </div></div></div></div> <span><span><span> <div class="row"><div class="col-sm-6"><div class="rnl-html-block rnl-html-block-type1"><h3 class="rnl-html-block-header">Landelijke Persrichtlijn 2013</h3><div class="rnl-html-block-body"><p>De richtlijn geeft aan wat journalisten en rechtbanken en gerechtshoven mogen verwachten en hoe de gerechten de pers behoren te voorzien van informatie voorafgaande aan, tijdens en na de rechtszaken.</p></div><div class="rnl-html-block-footer"><ul class="rnl-link-list"><li> <a title="Op deze pagina vindt u de richtlijnen met daarbij de toegankelijke tekst voor mensen met een visuele beperking, zoals slechtzienden en blinden." href="/Persinformatie/Paginas/persrichtlijnen.aspx">Persrichtlijn</a></li></ul></div></div></div><div class="col-sm-6"><div class="rnl-html-block rnl-html-block-type1"><h3 class="rnl-html-block-header">Persfaciliteiten</h3><div class="rnl-html-block-body"><p>Aan journalisten die bij de zittingen van het hoger beroep aanwezig willen zijn, wordt verzocht zich aan te melden via een mail naar <a href="mailto:m.h.verweij@rechtspraak.nl">m.h.verweij@rechtspraak.nl </a>onder vermelding van naam, telefoonnummer, e-mail adres en het medium waarvoor men werkzaam is.</p><p>Bij het Justitieel Complex Schiphol moet men een geldig legitimatiebewijs kunnen tonen. Men dient een half uur voor aanvang van de zitting aanwezig te zijn.<br></p></div><div class="rnl-html-block-footer"><ul class="rnl-link-list"><li> <a title="Aanvraagformulier-persfaciliteiten.pdf" href="/SiteCollectionDocuments/Aanvraagformulier-persfaciliteiten.pdf">Aanvraagformulier persfaciliteiten <span class="rnl-file-properties">(pdf, 601,7 KB)</span></a></li></ul></div></div></div></div> <p class="rnl-rn"> </p></span></span></span></span></div><div class="rnl-html-panel-footer"><ul class="rnl-link-list"><li> <a href="/Persinformatie/Paginas/default.aspx">Landelijke persinformatie</a></li></ul></div></div> </span> <p class="rnl-rn"> </p>Gerechtshof Den Haag