Laden...

Bekende rechtszaken

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksHome > Bekende rechtszaken

 

 

Georganiseerde hulp bij zelfdodingGeorganiseerde hulp bij zelfdodinghttps://www.rechtspraak.nl/Bekende-rechtszaken/Georganiseerde-zelfdodingOp maandag 8 april 2024 is de inhoudelijke behandeling gestart van strafzaak Condor, naar het in stand houden van een systeem waarbij onder meer een zelfdodingsmiddel genaamd ‘middel X’ werd verstrekt.<div class="rnl-html-panel rnl-html-panel-type1" data-blok-type="Sectie wit met 1 afbeelding 1/3"><h2 class="rnl-html-panel-header">Stand van zaken<br></h2><div class="rnl-html-panel-body"><div class="row"><div class="col-sm-4"><div class="rnl-html-block"><div class="rnl-html-block-image" data-image-rendition="{d:{w:300}}"> <img alt="Justitieel Complex Schiphol" src="/SiteCollectionImages/Locatie-Arnhem-RbGel.jpg" /> <span class="rnl-html-block-caption">Paleis van Justitie in Arnhem</span></div></div></div><div class="col-sm-8 col-md-7"><div class="rnl-html-block"><div class="rnl-html-block-body"><div class="rnl-html-block-body"><p>Op maandag 8 april 2024 is de inhoudelijke behandeling gestart van strafzaak Condor. Alle 7 personen die het OM vervolgt, hadden een link met de Coöperatie Laatste Wil (CLW). De CLW - als rechtspersoon – wordt niet vervolgd.</p><p> <span>De verdachten wordt verweten een crimineel samenwerkingsverband te hebben gevormd. Twee van hen wordt ook verweten dat zij zich meermalen hebben schuldig gemaakt aan hulp bij zelfdoding en van het overtreden van de Geneesmiddelenwet.</span><br></p><p>De inhoudelijke behandeling is <a href="/livestreams">via een livestream te volgen</a> (zie ook: de agenda hieronder).<br></p></div></div></div></div></div><div class="rnl-html-panel-footer"><p class="rnl-rn"> <br></p></div></div></div><div class="rnl-html-panel rnl-html-panel-type1" data-blok-type="Sectie hele breedte"><h2 class="rnl-html-panel-header">Procedure (fase)<br></h2><div class="rnl-html-panel-body"><div class="rnl-step-indicator" data-blok-type="Procedurestappenblok"><ol class="rnl-steps"><li class="rnl-step rnl-step-done">Voorbereidingen<br>rechtbank <span class="rnl-hidden-text">Done</span></li><li class="rnl-step rnl-step-active">Inhoudelijke behandeling<br>rechtbank <span class="rnl-hidden-text">Done</span></li><li class="rnl-step rnl-step-todo">Uitspraak<br>rechtbank <span class="rnl-hidden-text">Done</span></li></ol></div></div></div> <span> <div class="rnl-html-panel rnl-html-panel-type1" data-blok-type="Sectie hele breedte"><h2 class="rnl-html-panel-header">Livestream<br></h2><div class="rnl-html-panel-body"><div class="row"><div class="col-md-12"><div class="rnl-html-block"><div class="rnl-html-block-body"><p>Deze zaak kent een grote hoeveelheid betrokkenen. De rechtbank Gelderland wil deze mensen tijdens de inhoudelijke behandeling van de zaak een plek bieden in de zittingszaal. Daardoor is het helaas niet mogelijk voor publiek om de zaak in de zittingszaal of op de publieke tribune bij te wonen. Mede om die reden maakt de rechtbank een livestream mogelijk. <br></p><p>Media kunnen zich bij de rechtbank melden (zie onderaan deze pagina). Alle andere belangstellenden kunnen de behandeling van de zaak dus alleen volgen via een livestream. <br></p><div>De link naar de livestream <a href="/livestreams">vindt u hier</a>.<br></div></div></div></div></div></div><div class="rnl-html-panel-footer"><p class="rnl-rn"> </p></div></div> <a name="agenda"></a> <div class="rnl-html-panel rnl-html-panel-type1" data-blok-type="Sectie hele breedte"><h2 class="rnl-html-panel-header">Agenda vervolg inhoudelijke behandeling - onder voorbehoud van wijzigingen</h2><p>De meest actuele planning staat in onderstaand overzicht. <br>De zittingen starten iedere dag om 9:15 uur en vinden plaats in het Paleis van Justitie in Arnhem.<br></p><table class="rnl-rteTable-default"><tbody><tr class="rnl-rteTableHeaderRow-default"><th class="col-md-3 rnl-rteTableHeaderEvenCol-default" scope="col">Datum</th><th class="col-md-9 rnl-rteTableHeaderOddCol-default" scope="col">Omschrijving<br></th></tr><tr class="rnl-rteTableOddRow-default"><td class="rnl-rteTableEvenCol-default" rowspan="1">maandag 22 april 2024<br></td><td class="rnl-rteTableOddCol-default" rowspan="1">Pleidooien (vervolg)<br></td></tr><tr class="rnl-rteTableEvenRow-default"><td class="rnl-rteTableEvenCol-default" rowspan="1">dinsdag 23 april 2024<br></td><td class="rnl-rteTableOddCol-default" rowspan="1">Vorderingen van de benadeelde partijen, repliek en dupliek, laatste woord</td></tr></tbody></table></div> <div class="rnl-html-panel rnl-html-panel-type1" data-blok-type="Sectie hele breedte"><h2 class="rnl-html-panel-header">Ontwikkelingen<br></h2><table class="rnl-rteTable-default"><tbody><tr class="rnl-rteTableHeaderRow-default"><th class="col-md-2 rnl-rteTableHeaderEvenCol-default" scope="col">Datum<br></th><th class="col-md-6 rnl-rteTableHeaderOddCol-default" scope="col">Omschrijving<br></th><th class="col-md-2 rnl-rteTableHeaderEvenCol-default" scope="col">Meer informatie<br></th></tr><tr class="rnl-rteTableOddRow-default"><td class="rnl-rteTableEvenCol-default">8, 9, 11, 15, 18 april 2024<br></td><td class="rnl-rteTableOddCol-default">Inhoudelijke behandeling<br></td><td class="rnl-rteTableEvenCol-default"></td></tr><tr class="rnl-rteTableOddRow-default"><td class="rnl-rteTableEvenCol-default">2023<br></td><td class="rnl-rteTableOddCol-default">Getuigenverhoren bij de rechter-commissaris. De uitkomsten van deze verhoren zijn voor het OM aanleiding om de vervolging van 3 verdachten niet door te zetten. Naar de mening van het OM is er onvoldoende wettig en overtuigend bewijs voor hun betrokkenheid bij strafbare feiten.<br></td><td class="rnl-rteTableEvenCol-default"></td></tr><tr class="rnl-rteTableEvenRow-default"><td class="rnl-rteTableEvenCol-default">oktober 2022<br></td><td class="rnl-rteTableOddCol-default">Het OM maakt het voornemen bekend om 10 personen te vervolgen. <br></td><td class="rnl-rteTableEvenCol-default"> <br> </td></tr></tbody></table></div> <div class="rnl-html-panel rnl-html-panel-type1" data-blok-type="Sectie hele breedte"><h2 class="rnl-html-panel-header">Aanmelden media en meer informatie</h2><div class="rnl-html-panel-body"><div class="row"><div class="col-md-12"><div class="rnl-html-block"><div class="rnl-html-block-body"><p>Alle journalisten die deze zaak in de zittingszaal willen bijwonen moeten zich vooraf aanmelden door een e-mail te sturen naar <a href="mailto:mediagld@rechtspraak.nl?subject=Aanmelding%20onderzoek%20Condor">mediagld@rechtspraak.nl</a>. Dit geldt voor zowel filmende als schrijvende pers. Ook fotografen en tekenaars moeten zich van tevoren aanmelden.</p><h3>Deadlines<br></h3><ul><li>Voor de zittingsdagen in week 17 (22, 23 april): tot uiterlijk 12:00 uur op vrijdag 19 april<br></li></ul><p>Journalisten kunnen met vragen contact opnemen met team communicatie van de rechtbank Gelderland, telefoon 088 361 15 20 of via <a href="mailto:mediagld@rechtspraak.nl?subject=Aanmelding%20onderzoek%20Condor">mediagld@rechtspraak.nl</a>. </p><p>Bent u geen journalist, maar u hebt wel een vraag? Bel 088 361 20 00 of mail naar <a href="mailto:kccgelderland@rechtspraak.nl?subject=Onderzoek%20Condor">kccgelderland@rechtspraak.nl</a>.<br></p></div></div></div><p> <br> </p></div></div><div class="rnl-html-panel-footer"><p class="rnl-rn"> </p></div> <br> </div></span>Rechtbank Gelderland