Laden...

Bekende rechtszaken

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksHome > Bekende rechtszaken

 

 

Deventer moordzaakDeventer moordzaakhttps://www.rechtspraak.nl/Bekende-rechtszaken/Deventer-moordzaakEen 60-jarige vrouw werd in september 1999 in haar huis in Deventer dood aangetroffen. Ernest L. is hiervoor veroordeeld. Op 9 mei 2022 zag advocaat-generaal Aben geen aanleiding zelf een herzieningsaanvraag in te dienen.<span> <div class="rnl-html-panel rnl-html-panel-type1" data-blok-type="Sectie wit met 1 afbeelding 1/3"><h2 class="rnl-html-panel-header">Kort overzicht van de zaak<br></h2><div class="rnl-html-panel-body"><div class="row"><div class="col-sm-4"><div class="rnl-html-block"><div class="rnl-html-block-image" data-image-rendition="{d:{w:300}}"> <a href="/Bekende-rechtszaken/Deventer-moordzaak/#"> </a> <span class="rnl-html-block-caption"> <img src="/SiteCollectionImages/bekende-rechtszaak-deventer-moordzaak.jpg" />9 november 2006, politie doet onderzoek bij het graf van het slachtoffer [foto: Hollandse Hoogte]</span></div></div></div><div class="col-sm-8 col-md-7"><div class="rnl-html-block"><div class="rnl-html-block-body"><p>In september 1999 wordt een 60-jarige vrouw dood aangetroffen in haar woning in Deventer. Ze is door verstikking en messteken om het leven gebracht. Haar financieel adviseur, de 46-jarige Ernest L., wordt vervolgd voor de moord. In maart 2000 wordt hij door de rechtbank vrijgesproken, maar later dat jaar in hoger beroep veroordeeld tot 12 jaar cel. Ernest L. vraagt de Hoge Raad, de hoogste strafrechter, deze uitspraak te vernietigen maar dit cassatieberoep wordt verworpen. </p><p> In 2002 wordt de Hoge Raad gevraagd nog een keer naar de zaak te kijken omdat er nieuwe feiten aan het licht zijn gekomen. Dit herzieningsverzoek wordt gegrond verklaard en de zaak moet opnieuw door een gerechtshof worden behandeld. In februari 2004 wordt L. door het gerechtshof weer tot 12 jaar cel veroordeeld. Het daaropvolgende cassatieberoep wordt verworpen. In 2006 wordt opnieuw een herzieningsverzoek ingediend, dat in 2008 door de Hoge Raad wordt afgewezen.</p><p>Op 9 mei 2022 ziet advocaat-generaal Aben geen aanleiding zelf een herzieningsaanvraag in te dienen.<br></p></div></div></div></div></div><div class="rnl-html-panel-footer"><p class="rnl-rn"> </p></div></div> <div class="rnl-html-panel rnl-html-panel-type1" data-blok-type="Sectie hele breedte"><h2 class="rnl-html-panel-header">Procedure</h2><div class="rnl-html-panel-body"> <span> <div class="rnl-step-indicator" data-blok-type="Procedurestappenblok"><ol class="rnl-steps"><li class="rnl-step rnl-step-done">Uitspraak<br>rechtbank <span class="rnl-hidden-text">Genomen stap</span></li><li class="rnl-step rnl-step-done">Uitspraak<br>gerechtshof <span class="rnl-hidden-text">Genomen stap</span></li><li class="rnl-step rnl-step-done">Uitspraak (zaak moet over)<br>hoge raad <span class="rnl-hidden-text">Genomen stap</span></li><li class="rnl-step rnl-step-done">Uitspraak<br>gerechtshof <span class="rnl-hidden-text">Genomen stap</span></li><li class="rnl-step rnl-step-done">Herziening afgewezen<br>hoge raad <span class="rnl-hidden-text">Genomen stap</span></li></ol></div></span></div> <span> <div class="row" data-blok-type="Roze blok hele breedte"><div class="col-md-12"><div class="rnl-html-block rnl-html-block-type3"><h3 class="rnl-html-block-header">Advocaat-generaal bij de Hoge Raad sluit nader onderzoek Deventer moordzaak</h3><div class="rnl-html-block-body"><div class="row"><div class="col-md-8"><p>Het nader onderzoek van advocaat-generaal (AG) Aben is afgerond. De resultaten geven de AG geen aanleiding zelf een herzieningsaanvraag in te dienen. Het is nu aan de advocaten van Louwes om op basis van de resultaten van het onderzoek al dan niet een herzieningsaanvraag in te dienen bij de Hoge Raad.</p></div></div></div><div class="rnl-html-block-footer"><ul class="rnl-link-list"><li> <a href="https://www.hogeraad.nl/actueel/nieuwsoverzicht/2022/mei/advocaat-generaal-hoge-raad-sluit-nader-onderzoek-deventer-moordzaak/">Nieuwsbericht (hogeraad.nl)</a><br></li></ul></div></div></div></div> <br></span><span> <div class="row" data-blok-type="Grijs blok hele breedte"><div class="col-md-12"><div class="rnl-html-block rnl-html-block-type1"><h3 class="rnl-html-block-header">Hoe werkt herziening van een strafzaak?</h3><div class="rnl-html-block-body"><div class="row"><div class="col-md-8"><p>Herziening kan in uitzonderlijke gevallen een onherroepelijke strafrechtelijke veroordeling ongedaan te maken. De veroordeelde kan hiervoor bij de Hoge Raad een herzieningsverzoek indienen. De advocaat-generaal bij Hoge Raad kan ook zelfstandig besluiten dat de zaak opnieuw door een gerechtshof moet worden behandeld.</p><p>Op dit moment speelt geen herzieningsverzoek in deze zaak. <br></p></div></div></div><div class="rnl-html-block-footer"><ul class="rnl-link-list"><li> <a href="/Naar-de-rechter/Herziening">Herziening</a></li></ul></div></div></div></div> </span></div> <span> <p class="rnl-rn"> </p></span><span> <div class="rnl-html-panel rnl-html-panel-type1" data-blok-type="Sectie hele breedte"><h2 class="rnl-html-panel-header">Ontwikkelingen</h2><table class="rnl-rteTable-default"><tbody><tr class="rnl-rteTableHeaderRow-default"><th class="col-md-3 rnl-rteTableHeaderEvenCol-default" role="col">Datum</th><th class="col-md-6 rnl-rteTableHeaderOddCol-default">Omschrijving</th><th class="col-md-2 rnl-rteTableHeaderEvenCol-default">Meer informatie</th></tr><tr><td class="rnl-rteTable-default">9 mei 2022</td><td class="rnl-rteTable-default">Het nader onderzoek in de onherroepelijke strafzaak die bekend staat als de ‘Deventer moordzaak’ is afgerond. Dat heeft <a href="https://www.hogeraad.nl/actueel/nieuwsoverzicht/2022/mei/advocaat-generaal-hoge-raad-sluit-nader-onderzoek-deventer-moordzaak/%22">advocaat-generaal Aben beslist</a>. De onderzoeksresultaten zijn beschikbaar gesteld aan de advocaten van de onherroepelijk veroordeelde Ernest L.</td><td class="rnl-rteTable-default"></td></tr><tr><td class="rnl-rteTable-default">7 juli 2014</td><td class="rnl-rteTable-default">Advocaat-generaal Aben van de Hoge Raad <a href="https://www.hogeraad.nl/actueel/nieuwsoverzicht/2014/ag-doet-onderzoek-deventer-moordzaak/">gaat in op het verzoek tot nader onderzoek van de advocaten Knoops en Acda (hogeraad.nl)</a>. Ze denken dat zulk onderzoek nieuwe feiten/inzichten op zou kunnen leveren die mogelijk tot herziening van de zaak kunnen leiden. De advocaat-generaal komt aan een aantal van hun verzoeken tegemoet. De Adviescommissie Afgesloten Strafzaken adviseerde een aantal aspecten nader te onderzoeken.</td><td class="rnl-rteTable-default"></td></tr><tr><td class="rnl-rteTable-default">6 juni 2014</td><td class="rnl-rteTable-default">De Hoge Raad maakt naar aanleiding van berichten in de media bekend dat er géén herzieningsverzoek is ingediend, maar dat <a href="https://www.hogeraad.nl/actueel/nieuwsoverzicht/2014/verzoek-nader-onderzoek-deventer-moordzaak-herzieningsverzoek/">de advocaat van de verdachte de procureur-generaal bij de Hoge Raad heeft verzocht nader onderzoek te verrichten (hogeraad.nl)</a>.</td><td class="rnl-rteTable-default"></td></tr><tr><td class="rnl-rteTable-default">14 juni 2011</td><td class="rnl-rteTable-default"> <a href="/Bekende-rechtszaken/Deventer-moordzaak/Paginas/Hoge-Raad-verwerpt-cassatieberoep-in-strafzaak-De-Hond.aspx">De Hoge Raad verwerpt het cassatieberoep van Maurice de Hond tegen zijn veroordeling</a>. Maurice de Hond heeft, in de overtuiging dat in de Deventer moordzaak een onschuldige is veroordeeld, in verschillende media en bij herhaling gezegd dat de moord is gepleegd door De J. (in de media vaak ‘de klusjesman’ genoemd).</td><td class="rnl-rteTable-default"> Uitspraak: <a href="http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2011:BP0287">ECLI:NL:HR:2011:BP0287</a></td></tr><tr><td class="rnl-rteTable-default">13 oktober 2009 </td><td class="rnl-rteTable-default">Gerechtshof Amsterdam veroordeelt Maurice de Hond in hoger beroep vanwege smaad en smaadschrift tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 2 maanden.</td><td class="rnl-rteTable-default"> Uitspraak: <a href="http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHAMS:2009:BK0036">ECLI:NL:GHAMS:2009:BK0036</a> </td></tr><tr><td class="rnl-rteTable-default">21 oktober 2008 </td><td class="rnl-rteTable-default">Het gerechtshof Den Haag <a href="/Organisatie-en-contact/Organisatie/Gerechtshoven/Gerechtshof-Den-Haag/Nieuws/Paginas/Hof-Den-Haag-oordeelt-over-openen-graf-weduwe-Wittenberg.aspx">bekrachtigt het vonnis</a> van de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag van november 2006 over het onderzoeken van het graf van de vermoorde weduwe.</td><td class="rnl-rteTable-default"></td></tr></tbody></table><div class="rnl-html-panel-footer"><ul class="rnl-link-list"><li> <a href="/Bekende-rechtszaken/Deventer-moordzaak/Paginas/Deventer-Moordzaak-ontwikkelingen.aspx">Alle juridische ontwikkelingen</a></li></ul></div></div></span></span><br> <div class="rnl-html-panel rnl-html-panel-type1"><h2 class="rnl-html-panel-header">Procesdeelnemers</h2><div class="rnl-html-panel-body"><div class="row"><div class="col-sm-6"><div class="rnl-html-block rnl-html-block-type1"><h3 class="rnl-html-block-header">Hoge Raad</h3><div class="rnl-html-block-body"><p>Advocaat-generaal Diederik Aben doet onderzoek in deze zaak.</p></div></div></div><div class="col-sm-6"><div class="rnl-html-block rnl-html-block-type1"><h3 class="rnl-html-block-header">Verdediging</h3><div class="rnl-html-block-body"><p>mr. G.G.J. Knoops is advocaat van de verdachte.</p></div></div></div></div></div></div> <span> <div class="rnl-html-panel rnl-html-panel-type1"><h2 class="rnl-html-panel-header">Persvoorlichting Hoge Raad</h2><div class="rnl-html-panel-body"><div class="row"><div class="col-sm-6"><div class="rnl-html-block rnl-html-block-type1"><h3 class="rnl-html-block-header">Communicatie en (pers)voorlichting</h3><div class="rnl-html-block-body"><p>Tel: 070 361 13 11 <br> E-mail: <a href="mailto:info@hogeraad.nl">info@hogeraad.nl</a></p></div><div class="rnl-html-block-footer"><p class="rnl-rn"> </p></div></div></div><div class="col-sm-6"><div class="rnl-html-block rnl-html-block-type1"><h3 class="rnl-html-block-header">Landelijke Persrichtlijn</h3><div class="rnl-html-block-body">Voor zover van toepassing sluit de Hoge Raad aan bij de Persrichtlijn van de Rechtspraak. Deze richtlijn geeft aan wat journalisten en rechtbanken en gerechtshoven mogen verwachten en hoe de gerechten de pers behoren te voorzien van informatie voorafgaande aan, tijdens en na de rechtszaken. </div><div class="rnl-html-block-footer"><p class="rnl-rn"> </p></div></div></div></div></div><div class="rnl-html-panel-footer"><ul class="rnl-link-list"><li> <a href="/Persinformatie/Paginas/default.aspx">Landelijke persinformatie</a></li></ul></div></div> </span>Hoge Raad

  • Rechtszaak MH17Rechtbank Den Haag

    Rechtszaak MH17  
     
     

    Op 17 juli 2014 stortte in Oost-Oekraïne een toestel van Malaysia Airlines met vluchtnummer MH17 neer. Alle 298 inzittenden kwamen om het leven. Bij rechtbank Den Haag dient een rechtszaak tegen 4 verdachten. De zaak is in het eindstadium: de repliek.