Laden...

WCAM - Verzoekschrift Ageas S.A./N.V. (voorheen Fortis)

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksHome > Bekende rechtszaken > WCAM - Verzoekschrift Ageas S.A./N.V. (voorheen Fortis)

Dossier - WCAM Verzoekschrift Ageas S.A./N.V

Op 20 mei 2016 is bij het gerechtshof Amsterdam een verzoekschrift op grond van artikel 7:907 Burgerlijk Wetboek ingediend en geregistreerd onder zaaknummer 200.191.713. Het verzoekschrift strekt tot verbindend verklaren van een overeenkomst ter collectieve afwikkeling van massaschade die tussen verzoeksters op 14 maart 2016 is gesloten. De verzoeksters zijn: Ageas, VEB, Deminor, SICAF, FortisEffect en Stichting FORsettlement.

Op 24 maart 2017 heeft de mondelinge behandeling van het verzoekschrift plaatsgevonden.

Op 16 juni 2017 heeft het hof een tussenuitspraak gedaan.

Op 12 december 2017 hebben verzoeksters een akte na tussenbeschikking ingediend.

Verweerders zijn in de gelegenheid gesteld op die akte te reageren.

Het hof heeft op 5 februari 2018 een tussenbeschikking gegeven. De belangenorganisaties hebben tot 6 maart 2018 de gelegenheid gekregen inzage te geven in de kosten zij hebben gemaakt en de vergoedingen zij krijgen.

Op 16 en 27 maart 2018 om 10:00 uur is de mondelinge behandeling van het verzoek voortgezet in het Paleis van Justitie in Amsterdam. Op 16 maart ging het debat over de verschillende verdienmodellen die in de markt door belangenorganisaties worden gebruikt en/of die gangbaar zijn en over de vergoedingen en winstopslagen die gebruikelijk zijn. De mondelinge behandeling van dinsdag 27 maart 2018 had betrekking op de overige voor het verzoek tot verbindendverklaring van belang zijnde kwesties.

Op vrijdag 13 juli 2018 om 18.15 uur deed het hof – schriftelijk – uitspraak.

Overzicht binnengekomen reacties

 

Overzicht uitspraken en actualiteiten

DatumOmschrijvingLinks naar uitspraken en nieuwsberichten
13 juli 2018

Beschikking

13 juli 2018

Actualiteit

13 april 2018Aangepaste Settlement Agreement
27 maart 2018PV pleidooi
16 maart 2018Proces-verbaal van mondelinge behandeling
6 maart 2018

Aktes met producties.

6 februari 2018

Verweerschrift op het nieuwe verzoekschrift. Antwoordakte na mondelinge behandeling.

5 februari 2018 Tussenbeschikking
12 december 2017 Akte na tussenbeschikking
17 oktober 2017 uitstel gelegenheid aanpassing overeenkomst verleend
16 juni 2017 Beschikking
24 maart 2017 
10 februari 2017 
20 oktober 2016Nadere toelichting
25 augustus 2016Proces-verbaal van de regiezitting.

20 mei 2016

Verzoekschrift ingediend.

 

14 maart 2016