Laden...

Fosfaatreductie: melkveehouders vs. de staat

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksHome > Bekende rechtszaken > Fosfaatreductie: melkveehouders vs. de staat

Stand van zaken

 

Op 1 maart 2017 trad de zogenoemde fosfaatreductieregeling in werking. Hiermee wil de staat het aantal koeien op melkveehouderijen verminderen. Zo wordt volgens de overheid de hoeveelheid fosfaat die, via mest, vrijkomt teruggedrongen en kan Nederland voldoen aan Europese milieunormen.

Verschillende melkveehouders vinden dat zij door de regeling onredelijk hard worden getroffen. Ze vroegen de voorzieningenrechter om de regeling voor hen buiten werking te stellen. De rechter gaf de melkveehouders in meerdere rechtszaken gelijk.

Tegen de uitspraak die de rechter op 4 mei 2017 deed, ging de staat in hoger beroep. Op 31 oktober 2017 kreeg de staat in dit hoger beroep gelijk van het gerechtshof Den Haag. De melkveehouders moeten zich aan de fosfaatreductieregeling houden.

 

Procedure

 1. Diverse uitspraken
  rechtbank Genomen stap
 2. Voorbereiding
  gerechtshof Genomen stap
 3. Inhoudelijke behandeling
  gerechtshof Genomen stap
 4. Uitspraak
  gerechtshof genomen stap

 

Laatste nieuws

Melkveehouders moeten zich aan Regeling Fosfaatreductieplan 2017 houden

De Nederlandse staat heeft vandaag in hoger beroep gelijk gekregen in een geschil met melkveehouders over fosfaatreductie. Het gerechtshof Den Haag heeft in kort geding uitspraak gedaan in het hoger beroep dat door de staat was ingesteld tegen 6 vonnissen van de Haagse rechtbank van 4 mei 2017. In die vonnissen had de voorzieningenrechter de Regeling fosfaatreductieplan 2017 voor de eisers in die zaken buiten werking gesteld.

Raadsheren

De raadsheren die de zaak behandelden zijn:

 • Mr. drs J.J. van der Helm
 • Mr. S.A. Boele
 • Mr. P. Glazener

Meer nieuws - This Web Part will show items that have been recently viewed by many users. When you add it to the page, this Web Part will show items from the current site. You can change this setting to show items from another site or list by editing the Web Part and changing its search criteria. You can also customize how items are sorted. As new content is discovered by search, this Web Part will display an updated list of items each time the page is viewed.  Meer nieuws

 

 

Melkveehouders moeten zich aan Regeling Fosfaatreductieplan 2017 houdenMelkveehouders moeten zich aan Regeling Fosfaatreductieplan 2017 houdenhttps://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Gerechtshoven/Gerechtshof-Den-Haag/Nieuws/Paginas/Melkveehouders-moeten-zich-aan-Regeling-Fosfaatreductieplan-2017-houden.aspxDen Haag30-10-2017 23:00:00De Nederlandse staat heeft vandaag in hoger beroep gelijk gekregen in een geschil met melkveehouders over fosfaatreductie.<p>De Nederlandse staat heeft vandaag in hoger beroep gelijk gekregen in een geschil met melkveehouders over fosfaatreductie. Het gerechtshof Den Haag heeft in kort geding uitspraak gedaan in het hoger beroep dat door de Staat was ingesteld tegen 6 vonnissen van de Haagse rechtbank van 4 mei 2017. In die vonnissen had de voorzieningenrechter de Regeling fosfaatreductieplan 2017 voor de eisers in die zaken buiten werking gesteld. </p>
Uitspraken fosfaatreductieregeling gepubliceerdUitspraken fosfaatreductieregeling gepubliceerdhttps://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Den-Haag/Nieuws/Paginas/Uitspraken-fosfaatreductieregeling-gepubliceerd.aspxDen Haag15-8-2017 22:00:00<p>De voorzieningenrechter in Den Haag heeft vandaag uitspraak gedaan in vier zaken van melkveehouders tegen de Staat over de buitenwerkingstelling van de Fosfaatreductieregeling.</p>
Regeling fosfaatreductie wordt buiten werking gesteld voor deel melkveehoudersRegeling fosfaatreductie wordt buiten werking gesteld voor deel melkveehoudershttps://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Den-Haag/Nieuws/Paginas/Regeling-fosfaatreductie-wordt-buiten-werking-gesteld-voor-deel-melkveehouders.aspxDen Haag3-5-2017 22:00:00<p>Op 1 maart 2017 is de Regeling fosfaatreductieplan 2017 in werking getreden. Het doel van de Regeling is dat melkveehouders het aantal vrouwelijke runderen op hun bedrijf verminderen tot het peil van 2 juli 2015. Slagen de melkveehouders daar niet in, dan moeten zij een heffing betalen. Het kan dan gaan om zeer forse bedragen.</p>