Fosfaatreductie: melkveehouders vs. de staat

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksHome > Bekende rechtszaken > Fosfaatreductie: melkveehouders vs. de staat

Stand van zaken

 

Op 1 maart 2017 trad de zogenoemde fosfaatreductieregeling in werking. Hiermee wil de staat het aantal koeien op melkveehouderijen verminderen. Zo wordt volgens de overheid de hoeveelheid fosfaat die, via mest, vrijkomt teruggedrongen en kan Nederland voldoen aan Europese milieunormen.

Verschillende melkveehouders vinden dat zij door de regeling onredelijk hard worden getroffen. Ze vroegen de voorzieningenrechter om de regeling voor hen buiten werking te stellen. De rechter gaf de melkveehouders in meerdere rechtszaken gelijk.

Tegen de uitspraak die de rechter op 4 mei 2017 deed is de staat in hoger beroep gegaan. Op 31 oktober kreeg de staat in dit hoger beroep gelijk van het gerechtshof Den Haag. De melkveehouders moeten zich aan de fosfaatreductieregeling houden.  


Procedure

  1. Diverse uitspraken rechtbank Genomen stap
  2. Voorbereiding gerechtshof Genomen stap
  3. Inhoudelijke behandeling gerechtshof Genomen stap
  4. Uitspraak gerechtshof genomen stap

Laatste nieuws

Melkveehouders moeten zich aan Regeling Fosfaatreductieplan 2017 houden

De Nederlandse staat heeft vandaag in hoger beroep gelijk gekregen in een geschil met melkveehouders over fosfaatreductie. Het gerechtshof Den Haag heeft in kort geding uitspraak gedaan in het hoger beroep dat door de staat was ingesteld tegen 6 vonnissen van de Haagse rechtbank van 4 mei 2017. In die vonnissen had de voorzieningenrechter de Regeling fosfaatreductieplan 2017 voor de eisers in die zaken buiten werking gesteld.


Agenda

Het gerechtshof Den Haag heeft op 31 oktober uitspraak gedaan.


Ontwikkelingen

Datum

Omschrijving

Uitspraken en nieuws

31-10-2017De Nederlandse staat heeft vandaag in hoger beroep gelijk gekregen in een geschil met melkveehouders over fosfaatreductie.
16-08-2017Voorzieningenrechter in Den Haag doet uitspraak in 4 zaken van melkveehouders tegen de staat.
09-08-2017Voorzieningenrechter in Den Haag doet uitspraak in de zaken van 3 groepen melkveehouders tegen de staat.
04-05-2017 Voorzieningenrechter in Den Haag stelt fosfaatreductieregeling buiten werking voor verschillende melkveehouders.

Raadsheren

De raadsheren die de zaak behandelen zijn:

  • Mr. drs J.J. van der Helm
  • Mr. S.A. Boele
  • Mr. P. Glazener

Zitting bijwonen

 Gerechtshof Den Haag
Zodra de inhoudelijke behandeling van de zaak begint zijn de zittingen in beginsel openbaar. U kunt als belangstellende een zitting bezoeken. De rechtszaak vindt plaats bij het gerechtshof Den Haag. Er is beperkte ruimte in de zittingszaal, daarom laat het gerechtshof publiek toe op volgorde van binnenkomst. Als de zaal vol is, wordt de toegang geweigerd. Om gerechtsgebouw binnen te gaan is een geldig legitimatiebewijs verplicht.

Persvoorlichting gerechtshof Den Haag

Perscontact

Communicatie en (pers)voorlichting gerechtshof Den Haag

  • drs. M.H. (Maartje) Verweij, senior communicatieadviseur / persvoorlichter. Telefoon: 088 - 362 23 41 / 06 226 072 43

Landelijke Persrichtlijn 2013

De richtlijn geeft aan wat journalisten en rechtbanken en gerechtshoven mogen verwachten en hoe de gerechten de pers behoren te voorzien van informatie voorafgaande aan, tijdens en na de rechtszaken.

Aanvraagformulier persfaciliteiten

Schrijvende pers kan alle openbare zittingen bijwonen. Om privacyredenen is het alleen toegestaan om opnameapparatuur mee te nemen wanneer hiervoor toestemming is gegeven. Aanvragen voor het maken van beeld- of geluidopnamen kunnen worden ingediend bij de communicatieadviseur.


Meer nieuws - This Web Part will show items that have been recently viewed by many users. When you add it to the page, this Web Part will show items from the current site. You can change this setting to show items from another site or list by editing the Web Part and changing its search criteria. You can also customize how items are sorted. As new content is discovered by search, this Web Part will display an updated list of items each time the page is viewed.  Meer nieuws