Laden...

Griffierecht bij de Hoge Raad

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksKosten rechtszaak > Griffierecht > Griffierecht bij de Hoge Raad

Tarieven 2024 civiele zaken

Aard c.q. hoogte van de vordering of het verzoek
Griffierecht niet-natuurlijke personenGriffierecht natuurlijke personenGriffierecht onvermogenden
Zaken met betrekking tot een vordering of een verzoek
- van onbepaalde waarde of
- met een beloop van niet meer dan € 12.500
€ 873
€ 361
€ 361
Zaken met betrekking tot een vordering of een verzoek met een beloop van meer dan € 12.500 en niet meer dan € 100.000 € 2.897
€ 873
€ 361
Zaken met betrekking tot een vordering of een verzoek met een beloop van meer dan € 100.000 en niet meer dan € 1.000.000
€ 8.206
€ 2.463
€ 361
Zaken met betrekking tot een vordering of een verzoek met een beloop van meer dan € 1.000.0001€ 16.410
€ 2.463
€ 361

Let op: het griffierecht voor een VOF, Maatschap en Commanditaire Vennootschap valt onder de kolom van niet-natuurlijke personen. Voor meer informatie, zie de Memorie van Toelichting (officielebekendmakingen.nl) bij de Reparatiewet griffierechten burgerlijke zaken.

1Als een natuurlijke persoon partij is in de zaak, geldt deze categorie niet. In dat geval wordt het griffierecht geheven uit de categorie ‘meer dan € 100.000 en niet meer dan € 1000.000’.

Tarieven 2024 belastingzaken

Soort zaak
Griffierecht
Beroep door particulieren (natuurlijke personen) € 138
Beroep (in cassatie van natuurlijke personen) m.b.t. de volgende belastingsoorten:
 • Dividendbelasting
 • Omzetbelasting
 • Belasting van personenauto’s en motorrijwielen
 • Accijns
 • Verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken
 • Belastingen op milieugrondslag
 • Douanewet
€ 279
Beroep in cassatie van niet-natuurlijke personen (rechtspersonen en bestuursorganen) € 559

Tarieven 2023 civiele zaken

Aard c.q. hoogte van de vordering of het verzoek
Griffierecht niet-natuurlijke personenGriffierecht natuurlijke personenGriffierecht onvermogenden
Zaken met betrekking tot een vordering of een verzoek
- van onbepaalde waarde of
- met een beloop van niet meer dan € 12.500
€ 857
€ 355
€ 355
Zaken met betrekking tot een vordering of een verzoek met een beloop van meer dan € 12.500 en niet meer dan € 100.000 € 2.845€ 857
€ 355
Zaken met betrekking tot een vordering of een verzoek met een beloop van meer dan € 100.000 en niet meer dan € 1.000.000
€ 7.115€ 2.135
€ 355
Zaken met betrekking tot een vordering of een verzoek met een beloop van meer dan € 1.000.0001€ 14.229
€ 2.135
€ 355

Tarieven 2023 belastingzaken

Soort zaak
Griffierecht
Beroep door particulieren (natuurlijke personen) € 136
Beroep (in cassatie van natuurlijke personen) m.b.t. de volgende belastingsoorten:
 • Dividendbelasting
 • Omzetbelasting
 • Belasting van personenauto’s en motorrijwielen
 • Accijns
 • Verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken
 • Belastingen op milieugrondslag
 • Douanewet
€ 274
Beroep in cassatie van niet-natuurlijke personen (rechtspersonen en bestuursorganen) € 548

Beroep op betalingsonmacht griffierecht bestuursrecht

Kunt u het griffierecht niet betalen?
Wilt u in (hoger) beroep of in cassatie gaan bij de bestuursrechter, maar kunt u het griffierecht (de kosten voor het beginnen van een procedure) niet betalen? U kunt om vrijstelling vragen. Hiervoor gelden strenge eisen. Die zijn:

 • Vanaf 1 januari 2021: het netto-inkomen van u en uw eventuele fiscale partner gezamenlijk is lager dan 95% van een maximale bijstandsuitkering van een alleenstaande. Deze bedragen worden ieder half jaar aangepast en staan hieronder in een overzicht vermeld.
  Tot 1 januari 2021: het netto-inkomen van u en uw eventuele fiscale partner gezamenlijk is lager dan 90% van een maximale bijstandsuitkering van een alleenstaande. Hieronder kunt u ook een overzicht vinden van de bedragen van vóór 2021, én
 • u hebt (beiden) geen vermogen. Onder vermogen wordt verstaan: tegoeden op uw bank- of spaarrekening, onroerende zaken (met uitzondering van de woning die hoofdverblijf is), aandelen, obligaties, winstbewijzen, contant geld of vorderingen.

Komt u in aanmerking voor vrijstelling? Er zijn 2 manieren om dit aan te vragen:

 1. Meteen in het beroepschrift. U ontvangt dan een brief van het gerecht met een formulier. U vult het formulier in en stuurt het samen met de gevraagde gegevens binnen 2 weken na datum van de brief retour.
 2. Als u de nota of de herinnering griffierecht heeft ontvangen. Doe het verzoek voor de betalingstermijn is verstreken en wel bij het gerecht waar u uw beroepschrift heeft ingediend. U ontvangt een brief met een formulier dat u op tijd en met alle gevraagde gegevens terug moet sturen.

Overzicht van de voor een alleenstaande geldende maximale bijstandsnorm per maand en het percentage inkomensgrens:

Datum
Netto95%
1 januari 2024
€ 1.283,83
€ 1.219,64
1 juli 2023
€ 1.216,62
€ 1.155.78
1 januari 2023
€ 1.195,66
€ 1.135.87
1 juli 2022
€ 1.101,82
€ 1.046,72
1 januari 2022
€ 1.091,71
€ 1.037,12
1 juli 2021€ 1.078,70€ 1.024,76
1 januari 2021€ 1.075,44€ 1.021,66

DatumNetto90%

1 juli 2020

€ 1.059,03€ 953,12

1 januari 2020

€ 1.052,32€ 947,08

1 juli 2019

€ 1.030,42€ 927,37

1 januari 2019

€ 1.025,55€ 922,99

 


Griffierecht betalen

De termijn waarbinnen het griffierecht door de Hoge Raad ontvangen moet zijn en het  IBAN-nummer staan op de griffienota die u van de Hoge Raad ontvangt. Als u niet op tijd betaalt, kan de Hoge Raad beslissen om uw zaak niet inhoudelijk in behandeling te nemen.