Laden...

Kosten rechtszaak

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksHome > Naar de rechter > Kosten rechtszaak

Aan het voeren van een rechtszaak zijn verschillende kosten verbonden. Zoals de kosten voor de behandeling van de zaak door de rechter: de griffierechten. Maar ook kosten voor een advocaat, gemachtigde, mediator of gerechtsdeurwaarder als u deze inschakelt.

Griffierecht

De hoogte van het griffierecht en welke partij deze kosten moet betalen, is afhankelijk van de zaak.

Als u een laag inkomen heeft, kunt u bij uw gemeente bijzondere bijstand aanvragen voor de griffiekosten. Uw gemeente bepaalt of u de bijzondere bijstand ontvangt. Voor meer informatie neemt u contact op met uw gemeente. 

Tegemoetkoming in de kosten

Kunt u de kosten van een advocaat en/of mediator niet of slechts gedeeltelijk betalen? Mogelijk komt u in aanmerking voor een subsidie van de Raad voor Rechtsbijstand. Dit heet gesubsidieerde mediation of rechtsbijstand (of ‘toevoeging’). Hoeveel subsidie u ontvangt, hangt af van uw inkomen en eigen vermogen.

Meer informatie over gesubsidieerde rechtsbijstand (rechtsbijstand.nl).

Tarieven en declaraties

Advocaat

Advocaten bepalen zelf wat ze voor hun diensten vragen. Hierdoor kunnen de tarieven van advocaten sterk verschillen. Vraag daarom bij het eerste gesprek met uw advocaat naar een inschatting van de kosten en het declaratiesysteem dat hij of zij gebruikt. 

Mediator

Het aantal gesprekken dat nodig is, hangt af van hoe snel u en de andere partij(en) het eens kunnen worden. Mediators hanteren verschillende uurtarieven. 

Gerechtsdeurwaarder

Gerechtsdeurwaarders rekenen vaste tarieven voor het uitbrengen van een dagvaarding, beslag leggen en andere wettelijke taken (ambtshandelingen). Deze tarieven zijn wettelijk vastgelegd.

Deskundige

Deskundigen krijgen een vergoeding voor de werkzaamheden die zij verrichten. Daarnaast kunnen zij de kosten die zij maken om naar de zitting te komen declareren. De partij die de deskundige inschakelt, betaalt deze kosten.

Tolk

  • Bij strafzaken en zaken over vreemdelingenbewaring wordt een tolk door de rechtbank opgeroepen en betaald.
  • Bij zaken die vallen onder het Procesreglement Civiel Jeugdrecht (zoals ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing) regelt en betaalt de verzoeker een tolk als dat nodig is. Meestal is de verzoeker de Raad voor de Kinderbescherming of de jeugdbeschermingsorganisatie.
  • In andere rechtszaken moeten de partijen zelf een tolk regelen en betalen als die nodig is.

Getuige

Getuigen krijgen een vergoeding voor de tijd die ze kwijt zijn, gemaakte reiskosten en eventuele extra noodzakelijke kosten. De partij die de getuige oproept, betaalt deze vergoeding.

Kosten terugbetalen

Kosten tegenpartij terugbetalen

In een civiele zaak kan de rechter de partij die ongelijk heeft gekregen veroordelen om de kosten van de tegenpartij (deels) terug te betalen. Dit heet kostenveroordeling. Hieronder vallen onder meer de griffierechten en een gedeelte van de advocaatkosten.

Kosten terug van overheidsorganisatie

Als de rechter u in het gelijk stelt, moet de overheidsorganisatie (bestuursorgaan) in beginsel de proceskosten die u heeft gemaakt vergoeden. Dit heet een proceskostenveroordeling. Hieronder valt onder meer een vaste (forfaitaire) vergoeding voor de advocaatkosten. Daarnaast worden de griffierechten die u heeft betaald, vergoed door de overheidsorganisatie.

Juridisch advies

Een advocaat inschakelen is niet altijd verplicht. Het mag wel altijd. Een advocaat of andere juridisch adviseur kan u adviseren over uw situatie, documenten voor u maken en het woord doen tijdens een zitting bijvoorbeeld.

Rechters en anderen bij de Rechtspraak zijn onpartijdig en onafhankelijk. Zij kunnen u informeren, maar niet adviseren.

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via:


InstagramInstagram

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m donderdag van 8:00 uur tot 20:00 uur en op vrijdag van 8:00 uur tot 17:30 uur.

Op dit moment is het drukker bij ons dan u gewend bent, de wachttijd kan hierdoor oplopen. We doen ons best om u zo spoedig mogelijk te woord te staan.