Laden...

Akte non-verzet

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksHome > Onderwerpen > Akte non-verzet

Een akte non-verzet is een verklaring waarmee u bewijst dat niemand zich verzet tegen een belangrijke wijziging in uw organisatie. U heeft een akte non-verzet nodig om bepaalde organisatiewijzigingen door te kunnen voeren. Bijvoorbeeld een fusie, afsplitsing of opheffing. U kunt een akte non-verzet aanvragen bij de rechtbank.

Eerst doen: bekendmaking organisatiewijziging

Voordat u een akte non-verzet kunt aanvragen bij de rechtbank, moet de organisatiewijziging bekendgemaakt worden. Wie wil, kan vervolgens verzet indienen binnen de gestelde termijn.

U maakt de organisatiewijziging bekend:

  • bij de Kamer van Koophandel én:
  • via een advertentie in een landelijk dagblad

De wettelijke termijn gaat de dag na publicatie van de advertentie in.

Binnen welke termijn kan er verzet ingediend worden?

Termijn verschilt per situatie

De termijnen waarbinnen iemand verzet kan indienen zijn wettelijk bepaald en verschillen per situatie.

Verloopt de wettelijke termijn op een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag? Dan bepaalt de Algemene Termijnenwet dat de termijn wordt verlengd tot en met de eerstvolgende werkdag.

Let op: soms is bepaald dat de eerstvolgende werkdag gelijk staat aan een algemeen erkende feestdag. Bijvoorbeeld de vrijdag na Hemelvaartsdag. Kijk dit goed na of controleer het via een advocaat

Termijnen: meest voorkomende situaties

Een termijn van een maand is een kalendermaand, niet 4 weken.

Meest voorkomende situatiesWettelijke termijn
Liquidatie van een organisatie2 maanden
Intrekking van aandelen2 maanden
Fusie van organisaties1 maand
Afsplitsing deel van organisatie1 maand
Opheffing aansprakelijkheid2 maanden

Iemand dient verzet in binnen de gestelde termijn

Als iemand zich verzet tegen de voorgenomen organisatiewijziging, kan de rechtbank de akte non-verzet (non-verzet betekent geen verzet) niet verstrekken.

Hoe vraagt u een akte non-verzet aan?

In uw aanvraag vermeldt u in elk geval:

  • de statutaire naam van de organisatie
  • de statutaire vestigingsplaats van de organisatie

U stuurt mee:

  • de verklaring van de Kamer van Koophandel waaruit blijkt dat en wanneer uw organisatie de rekening en verantwoording (en eventueel het plan van verdeling) bij de Kamer van Koophandel heeft gedeponeerd.
  • een kopie van de advertentie in het landelijke dagblad en de publicatiedatum

Uw aanvraag inclusief de benodigde documenten dient u in bij de griffie van de rechtbank.

Let op: de procedure voor het aanvragen van een akte non-verzet verschilt per rechtbank.

Voorbeeld van een akte non-verzet

Voorbeeld-akte non-failliet 

Kosten

Voor het aanvragen van een akte non-verzet betaalt u € 155 griffierecht.

Doorlooptijd

De termijn is verstreken en niemand heeft verzet ingediend. U heeft de akte non-verzet aangevraagd bij de rechtbank. Wanneer ontvangt u de akte? Aan de balie kunt u de akte vaak direct meenemen of op afspraak ophalen. Let wel: dit kan niet bij elke rechtbank. Per post ontvangt u de akte zo spoedig mogelijk na het verstrijken van de wettelijke termijn en de ontvangst van uw betaling.

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Algemene vraag

Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

  • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
  • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

Financiële vraag

Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

088 361 10 01

rsc.financieel@rechtspraak.nl

  • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

Vraag over rechtszaak of dossier

Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

Contact