Laden...

Beroepsprocedure verblijf en arbeid

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOnderwerpen > Verblijf en arbeid > Beroepsprocedure verblijf en arbeid

Is uw aanvraag voor een gecombineerde vergunning verblijf en arbeid (GVVA) of een machtiging tot voorlopig verblijf afgewezen en uw bezwaar daartegen ook? Dan kunt u beroep instellen bij de bestuursrechter.

De procedure valt onder het bestuursrecht. Het is niet verplicht om een advocaat in te schakelen.

Beroepsprocedure verblijf en arbeid

Heeft de IND uw aanvraag voor een gecombineerde vergunning verblijf en arbeid (GVVA) of een machtiging tot voorlopig verblijf afgewezen? En uw bezwaar daartegen ook? Dan kunt u beroep instellen bij de bestuursrechter. In het bezwaarschrift kunt u de IND ook vragen om in te stemmen met een rechtstreeks beroep.

 De beroepsprocedure gecombineerde vergunning verblijf en arbeid bestaat uit de volgende stappen:

>Alles uitklappen
 • U start de procedure door het formulier Verzoekschrift/beroepschrift regulier (pdf, 217,2 KB) in te vullen en op te sturen naar het Centraal Inschrijfbureau Vreemdelingenzaken (CIV) in Haarlem. Dit moet binnen 4 weken nadat de IND uw bezwaar heeft afgewezen. De datum staat op de ‘beschikking op bezwaar’ van de IND.

  Het Centraal Inschrijfbureau Vreemdelingenzaken
  p/a Rechtbank Noord-Holland
  Postbus 1621
  2003 BR Haarlem
  Of start een Veilig Mailcontact met Centraal Inschrijfbureau Vreemdelingenzaken (zivver.com)

  Voorbeeld

  De beschikking op bezwaar is gedateerd op 12 juli. Stuurt u op 12 augustus uw formulier naar het CIV, dan bent u 3 dagen te laat.
  De rechtbank neemt uw zaak niet meer in behandeling.


  Tegenpartij informeren

  De rechtbank informeert de IND dat u een beroepsprocedure bent gestart.

 • De rechtbank stelt u in de gelegenheid om schriftelijk toe te lichten wat er volgens u mis is met het besluit van de IND. U dient uw toelichting in binnen de termijn die de rechtbank u laat weten.

  Geen toelichting, geen rechtszaak

  Stuurt u geen toelichting, dan behandelt de rechtbank uw zaak niet meer. Hetzelfde geldt als de rechtbank uw toelichting te laat ontvangt. Uw beroep wordt dan niet-ontvankelijk verklaard.

 • De IND is uw tegenpartij (verweerder) in deze zaak. De rechtbank vraagt aan de IND om een verweerschrift te schrijven en om alle stukken van de zaak op te sturen.
 • U en de IND ontvangen een uitnodiging voor de zitting. In die uitnodiging staat wanneer (datum) en waar (locatie) de zitting plaatsvindt.

  Aanwezigen zitting

  U bent niet verplicht om naar de zitting te komen. Komt u wel, dan krijgt u de gelegenheid om een mondelinge toelichting te geven. Ook kunt u vragen van de rechter beantwoorden. Hetzelfde geldt voor de IND.

   

  Openbaar

  De zitting van een beroepsprocedure vergunning verblijf en arbeid is in beginsel openbaar. Dit betekent dat iedereen de zitting mag bijwonen. De rechter kan in bepaalde situaties beslissen dat de zitting (deels) zal plaatsvinden met gesloten deuren.

  Tolk

  De zitting is in het Nederlands. Als u de Nederlandse taal onvoldoende begrijpt en/of spreekt is een tolk raadzaam.

  Getuige

  Als u een getuige wilt oproepen of meebrengen, dan moet u dat uiterlijk 10 dagen voor de zitting schriftelijk laten weten aan de rechter en aan het bestuursorgaan (overheidsorganisatie).

 • De rechter doet over het algemeen binnen 6 weken na sluiting van het onderzoek uitspraak. Heeft hij meer tijd nodig, dan laat de rechter u dat tijdig weten. U krijgt de uitspraak (beschikking) thuisgestuurd. Als u een advocaat heeft ingeschakeld, ontvangt deze de beschikking. De rechter kan verschillende uitspraken doen:

  Gegrond

  De rechter stelt u in het gelijk en verklaart het beroep gegrond. De rechter kan:

  • de IND de opdracht geven het bezwaar opnieuw te behandelen en een nieuw besluit te nemen met inachtneming van de uitspraak 
  • eventueel ook beslissen dat de rechtsgevolgen van het besluit in stand blijven 
  • zelf een nieuw besluit nemen

   

  Nieuw besluit IND

  Als de rechter u gelijk geeft, heeft u nog niet altijd zekerheid over uw vergunning. Vaak moet de IND een nieuw besluit nemen, waarin de aanwijzingen van de rechter worden gevolgd. Houd er rekening mee dat het ‘verbeterde’ besluit van de IND nog steeds kan betekenen dat u geen vergunning krijgt. 

  Voorbeeld

  De rechter vindt dat de IND het besluit niet goed heeft gemotiveerd. De IND verbetert de motivering, maar komt opnieuw tot de conclusie dat u niet in aanmerking komt voor een gecombineerde vergunning verblijf en arbeid.

  Rechtsgevolgen besluit in stand blijven

  Soms wordt het besluit van de IND vernietigd, maar oordeelt de rechter dat de rechtsgevolgen van het besluit in stand blijven. De redenen daarvoor staan in de uitspraak. In de praktijk betekent dit dat het besluit inhoudelijk in stand blijft en de IND geen nieuw besluit hoeft te nemen.


  Ongegrond

  De rechter geeft u geen gelijk. De beslissing van de IND blijft gehandhaafd.

  U bent het er niet mee eens

  Uitspraak rechter
  Bent u het niet eens met de uitspraak van de bestuursrechter? U kunt in hoger beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (raadvanstate.nl).
  Uitkomst nieuw besluit

  Als de IND een nieuw besluit moest nemen en u het niet eens bent met dit nieuwe besluit kunt u opnieuw een beroepsprocedure vergunning verblijf en arbeid starten. 

 • Bent u het niet eens met de uitspraak van de rechter? U kunt hiertegen in hoger beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit moet binnen 4 weken na de uitspraak van de rechter. Ook de IND kan in hoger beroep gaan. Meer over hoger beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak (raadvanstate.nl)


  Internationale rechter

  Bent u het niet eens met de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State? U kunt in sommige gevallen naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (europa-nu.nl).

Kosten beroepsprocedure GVVA

Aan de beroepsprocedure voor een gecombineerde vergunning verblijf en arbeid zijn kosten verbonden. U betaalt de kosten voor de behandeling van uw zaak door de rechter: de griffierechten. Daarnaast betaalt u voor een advocaat of tolk als u deze inschakelt. Houdt u ook rekening met kosten voor vertalingen van officiële documenten en voor het opvragen van kopieën van officiële documenten.

Doorlooptijd beroepsprocedure GVVA

De beroepsprocedure over een gecombineerde vergunning verblijf en arbeid duurt ongeveer 3 tot 6 maanden.

Vraag en antwoord

Wie kan de beroepsprocedure gecombineerde vergunning verblijf en arbeid starten?

Degene die bezwaar heeft gemaakt. Dat kan de werknemer of de werkgever zijn.

Wat kost een procedure over mijn gecombineerde vergunning verblijf en arbeid?

Voor de beroepsprocedure moet u griffierechten betalen. Schakelt u een advocaat in, dan zijn daar ook kosten aan verbonden.

Voor de beroepsprocedure moet u griffierechten betalen. Schakelt u een advocaat in, dan zijn daar ook kosten aan verbonden.

Wanneer weet ik of ik een vergunning krijg?

De procedure duurt ongeveer 3 tot 6 maanden. Daarna is ook hoger beroep mogelijk.

Juridisch advies

Wilt u persoonlijk advies over uw situatie? Hulp bij het opstellen van de stukken of bijstand tijdens de zitting? U kunt altijd een advocaat of andere juridisch adviseur inschakelen. Niet voor iedere zaak is een advocaat verplicht.

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via:

Instagram Instagram

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m donderdag van 8:00 uur tot 20:00 uur en op vrijdag van 8:00 uur tot 17:30 uur.