Laden...

Het Uniforme Hulpaanbod (UHA)

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksHome > Onderwerpen > Het Uniforme Hulpaanbod (UHA)

Het Uniforme Hulpaanbod (UHA) is een samenwerking tussen de rechtbanken en gemeentes, waarbij passende hulp wordt aangeboden aan ouders en kinderen in met name (v)echtscheidingen en omgangszaken. 

Heeft u een meningsverschil met uw ex-partner over uw kind? Bijvoorbeeld omdat u gaat scheiden? Of omdat de omgang tussen één van de ouders en het kind niet goed van de grond komt? Dit kan zorgen voor stress en spanning bij uzelf en bij uw kind. U heeft wellicht baat bij hulp om als ouders gezamenlijk tot oplossingen te komen. Tijdens de zitting bij de rechtbank kan de familierechter het Uniforme Hulpaanbod (UHA) met u bespreken. Hieronder leest u wat het Uniforme Hulpaanbod is en wat u kunt verwachten.

Wat is het Uniforme Hulpaanbod (UHA)?

Het Uniforme Hulpaanbod omvat een aantal basistrajecten voor hulp, waar de rechter naar kan verwijzen. De hulpverlening is meestal voor de ouders. In sommige gevallen kan de hulpverlening ook voor het kind zijn of voor het kind en de ouders samen.

Het Uniforme Hulpaanbod is:

 • Vrijwillig
  Een verwijzing kan alleen als beide ouders willen meewerken aan het hulpverleningstraject.
 • Gratis
  De ouders betalen zelf niets. De kosten van de hulpverlening worden betaald door de gemeente.
 • Snel
  Door de verwijzing van de rechtbank wordt u snel aangemeld voor de hulpverlening. Voor sommige hulpverleningstrajecten bestaan wel wachtlijsten. 

Welke hulpverleningstrajecten zijn er?

De rechter kan ouders binnen het UHA verwijzen naar één van de onderstaande 4 hulpverleningstrajecten. Let op: de beschikbaarheid en precieze invulling van deze trajecten kan per gemeente verschillen.

Ouderschapsbemiddeling

De ouders voeren gesprekken met elkaar onder begeleiding van een hulpverlener. Het doel is het ouderschap na de scheiding vorm te geven en afspraken met elkaar te maken. Afspraken kunnen worden vastgelegd in een ouderschapsplan. 

Omgangsbegeleiding

Bij omgangsbegeleiding worden de omgangsmomenten tussen de ouder en het kind begeleid door een hulpverlener. Er wordt gewerkt aan de opbouw van het contact. Omgangsbegeleiding wordt vaak gecombineerd met ouderschapsbemiddeling. 

Kinderen uit de Knel 

Kinderen uit de Knel is een groepsprogramma. Ouders voeren gesprekken in een oudergroep en kinderen voeren gesprekken in een kindergroep. Zij worden daarbij begeleid door therapeuten. De ouders leren beter communiceren en vinden nieuwe oplossingen voor steeds terugkerende problemen en patronen.

Coaching voor kinderen

Een hulpverlener helpt uw kind om beter om te gaan met de scheiding van zijn ouders. De ouders leren hoe zij hun kinderen beter kunnen ondersteunen. 

Andere vormen van hulpverlening

Sluiten bovenstaande hulpverleningstrajecten van het UHA niet goed aan bij uw specifieke situatie? U kunt met uw huisarts, de gemeente of het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) in gesprek gaan. Zij kunnen u ook verwijzen naar verschillende andere vormen van hulpverlening. 


 Stappenplan: hoe werkt het Uniforme Hulpaanbod?

>Alles uitklappen

 • De rechter bespreekt tijdens de zitting met de ouders de mogelijke hulpverleningstrajecten en de voorwaarden van het UHA. Als beide ouders instemmen, zal een verwijzing volgen.


 • De rechtbank zet in een formulier alle praktische informatie die nodig is en stuurt dit formulier naar een centraal aanmeldpunt.


 • Het centrale aanmeldpunt neemt contact op met de ouders en de hulpverleningsinstantie die de hulpverlening gaat uitvoeren.


 • De rechter geeft een schriftelijke tussenuitspraak met daarin informatie over het meningsverschil en de hulp die nodig is. De rechter kan op sommige punten al een beslissing nemen, maar dit hoeft niet. De uitspraak wordt gestuurd naar de ouders, de Raad voor de Kinderbescherming en, via het centrale aanmeldpunt, naar de hulpverlener die de hulp gaat uitvoeren.


 • Het hulpverleningstraject gaat van start. De duur van de hulpverlening hangt af van het meningsverschil en het traject waarnaar wordt verwezen.


 • De hulpverlener stuurt een bericht aan de ouders, de rechtbank en de Raad voor de Kinderbescherming over het verloop van het hulpverleningstraject.

  Doelen gehaald?
  Als de doelen van het traject zijn behaald, kunnen de afspraken tussen de ouders worden vastgelegd in een uitspraak van de rechtbank.

  Doelen niet gehaald?
  Als de doelen niet zijn behaald, worden de ouders meestal nog een keer voor een zitting uitgenodigd. Soms doet de Raad voor de Kinderbescherming eerst onderzoek en schrijft de bevindingen op in een rapport.

Per regio kunnen er kleine verschillen bestaan in de stappen die worden doorlopen. Tijdens de zitting kan de rechter meer uitleg geven over het UHA in uw regio.

Wat is de rol van de Raad voor de Kinderbescherming?

De Raad voor de Kinderbescherming is tijdens de zitting aanwezig om advies te geven over welke hulpverlening past bij uw situatie. Als het doel van het hulpverleningstraject (gedeeltelijk) niet wordt behaald, ontvangt de Raad voor de Kinderbescherming daarvan bericht. De Raad voor de Kinderbescherming beslist dan of onderzoek nodig is en voert dit onderzoek vervolgens uit.