Laden...

Arnhems echtpaar krijgt extra bijstand om vermindering van recht op toeslagen te compenseren

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksCentrale Raad van Beroep > Nieuws > Arnhems echtpaar krijgt extra bijstand om vermindering van recht op toeslagen te compenseren
Utrecht, 27 september 2022

Een Arnhems echtpaar krijgt extra bijstand van de gemeente ter compensatie van het niet-ontvangen van het maximale toeslagenbedrag. Dat oordeelt de Centrale Raad van Beroep (CRvB). De man ontvangt een uitkering op grond van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Deze uitkering is lager dan de bijstandsnorm voor gehuwden. Daarom ontvangt het echtpaar aanvullende bijstand van de gemeente. Maar door een gebrekkige afstemming van fiscale regelingen ontvangt het echtpaar minder toeslagen dan wanneer het alleen bijstand zou krijgen. Het netto-inkomen van het echtpaar komt daardoor onder het bestaansminimum. De gemeente Arnhem moet het verschil compenseren via de algemene bijstand. 

Politieke aandacht

Ongeveer 5.000 huishoudens met een netto-inkomen op het sociaal minimum ontvangen niet de maximale toeslagen. Al in 2016 vroeg de Nationale ombudsman aandacht voor dit probleem bij de staatssecretaris van Sociale Zaken en werkgelegenheid. Tweede Kamerleden stelden in de jaren daarna vragen over de onlogische en onwenselijke situatie dat door een samenloop van fiscale regelingen het netto-inkomen van mensen onder het bestaansminimum zakt. Een oplossing werd niet gevonden. Wel zou voor het einde van 2020 een rapport verschijnen met verdere verkenningen van specifieke oplossingen. Dit rapport is nog niet verschenen.

Geen oplossing

De CRvB heeft de staatssecretarissen van Financiën gevraagd naar de stand van zaken. Ze hebben geantwoord dat zij niet kunnen vooruitlopen op de aangekondigde verkenningen van specifieke oplossingen. De staatssecretarissen zien geen ruimte om de hardheidsclausule van artikel 47 van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen toe te passen. 

Compensatie door gemeente

De Participatiewet biedt de mogelijkheid om aanvullende bijstand te verlenen. Een gemeente is verplicht om de bijstand en de daaraan verbonden verplichtingen af te stemmen op de omstandigheden, mogelijkheden en middelen van een burger. In zeer bijzondere situaties kan in individuele gevallen de bijstand worden verhoogd of verlaagd. De CRvB oordeelt dat de situatie van het Arnhemse echtpaar zeer bijzonder is en dat de gemeente het verschil moet compenseren. 

Meer informatie

Dit is een persbericht op basis van onderstaande uitspraak van de Centrale Raad van Beroep. Bij verschil tussen dit persbericht en de uitspraak, is de uitspraak beslissend.

Voor eventuele vragen over dit persbericht kunt u contact opnemen met de afdeling communicatie, telefoon: 06 11 53 45 12 of e-mail: communicatie.crvb@rechtspraak.nl.


Uitspraken