Laden...

Huishoudhulp Wmo 2015-uitspraken Centrale Raad van Beroep op 18-5

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksCentrale Raad van Beroep > Nieuws > Huishoudhulp Wmo 2015-uitspraken Centrale Raad van Beroep op 18-5
Utrecht, 03 mei 2016

De Centrale Raad van Beroep doet op woensdag 18 mei 2016 om 9:30 uur in het openbaar uitspraak in drie zaken over huishoudelijke hulp. Dit zijn de eerste zaken waarin de Centrale Raad oordeelt over aanspraak op huishoudelijke hulp onder de nieuw ingevoerde Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015).

In deze zaken ontvingen de betrokken inwoners uit de gemeenten Utrecht en Aa en Hunze op grond van de tot 2015 geldende oude Wmo al jaren huishoudelijke hulp van hun gemeente. Door deze voorziening werden zij gecompenseerd voor de beperkingen die zij ondervonden bij het voeren van hun huishouding. Op grond van de onder de Wmo 2015 gegeven nieuwe besluiten, kregen zij in de Utrechtse zaken aanzienlijk minder uren hulp dan onder de oude Wmo. In de zaak van Aa en Hunze kende de gemeente niet langer de op het individu afgestemde voorziening huishoudelijke hulp toe. Betrokkene is verwezen naar de algemene voorziening ‘schoonmaken huis’ van de gemeente.

Geschilpunt

Beantwoord moet worden of huishoudelijke hulp valt onder de door de Wmo 2015 geregelde maatschappelijke ondersteuning. Geschilpunt in de Utrechtse zaken is de omvang van de onder de Wmo 2015 toegekende huishoudelijke hulp, die volgens de appellanten volstrekt onvoldoende is. In de zaak van Aa en Hunze komt aan de orde of de gemeente een inwoner die huishoudelijke hulp vraagt mag verwijzen naar de algemene voorziening. Verder gaat het over de betekenis van het overgangsrecht. Hierbij is de te beantwoorden vraag of de gemeente onder de oude Wmo voor langere tijd verkregen aanspraken op huishoudelijke verzorging in 2015 mocht beëindigen voordat de looptijd van die aanspraken voorbij was.  

Tijdens de openbaarmakingszitting zal mr. R.M. van Male de beslissingen en de kernoverwegingen van de uitspraken bekend maken. De volledige tekst van die uitspraken staat woensdag 18 mei 2016 vanaf 9:45 uur op rechtspraak.nl onder ECLI:NL:CRVB:2016:1402, ECLI:NL:CRVB:2016:1403 en ECLI:NL:CRVB:2016:1404. Bij de uitspraken zal de Centrale Raad een persbericht uitbrengen.

-------------------------------------------------------------------

Centrale Raad van Beroep, zittingsdatum 23 maart 2016.

Zaaknummers 15/4490 Wmo 2015, ECLI:NL:CRVB:2016:1402, 15/5356 Wmo 2015, ECLI:NL:CRVB:2016:1403 en 16/948 Wmo 2015, ECLI:NL:CRVB:2016:1404. 

De Centrale Raad van Beroep is de hoogste rechter op het gebied van het sociale bestuursrecht, het burgerlijke en militaire ambtenarenrecht en delen van het pensioenrecht.  

Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend. Voor vragen kunt u zich wenden tot het secretariaat (tel: 088-3611730 of via onderstaand e-mailadres).  

Indien u bij de uitspraak aanwezig wilt zijn, wordt u verzocht vooraf telefonisch of per e-mail contact op te nemen met het secretariaat. In verband met de te verwachten belangstelling wordt u verzocht zich op 18 mei om 9:00 uur te melden bij de receptie van de Centrale Raad van Beroep. 

Voor de pers geldt het bepaalde in de Persrichtlijn. Indien de pers tijdens de uitspraak opnamen wil maken, wordt de pers verzocht dit uiterlijk 17 mei 2016 kenbaar te maken aan het secretariaat. Vooroverleg ten behoeve van het maken van opnamen is gewenst. U kunt zich daarvoor op 18 mei uiterlijk om 9:00 uur melden bij de receptie van de Centrale Raad van Beroep. Nadere informatie voor de pers is te vinden op de website van de Centrale Raad van Beroep (Informatie voor de pers). Aansluitend aan de openbaarmakingszitting kunt u eventuele vragen stellen aan de persraadsheer. 

E-mail: voorlichting.crvb@rechtspraak.nl

Uitspraken