Laden...

Fosfaatrechten: uitspraak CBb in zaken over "jongvleesvee"

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksCollege van Beroep voor het bedrijfsleven > Nieuws > Fosfaatrechten: uitspraak CBb in zaken over "jongvleesvee"
Den Haag, 16 april 2019

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) doet vandaag uitspraak in de zaken van drie veehouders. Het gaat om beroepen tegen de door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (minister) op grond van de Meststoffenwet (Msw) vastgestelde fosfaatrechten. Hierin is de vraag aan de orde of vrouwelijk jongvee ouder dan 1 jaar, dat na de peildatum is geslacht zonder een kalf te krijgen, kan worden aangemerkt als “melkvee” in de zin van de Msw. De veehouders vinden dat dit het geval is. Het CBb is het hiermee eens en heeft de beroepen gegrond verklaard.

De minister

Alleen voor vee dat is aan te merken als “melkvee” zoals dat begrip is gedefinieerd in de Msw, kan fosfaatrecht worden toegekend. Volgens de minister bestond er bij de toekenning van fosfaatrechten aanvankelijk onduidelijkheid over de reikwijdte van dit begrip “melkvee”, met name over welk jongvee onder dit begrip valt. De minister heeft de definitie in de wet vervolgens willen verduidelijken met de beleidsregel fosfaatrechten jongvee (de Beleidsregel). Door toepassing van de Beleidsregel is, aldus de minister, duidelijk dat het jong(vlees)vee niet onder het begrip “melkvee” valt en dat daarvoor dus geen fosfaatrechten nodig zijn.

De veehouders

De minister had aan twee van de veehouders aanvankelijk fosfaatrechten toegekend voor hun vrouwelijk jongvee ouder dan 1 jaar, dat na de peildatum is geslacht zonder een kalf te krijgen. Aan de hand van de Beleidsregel heeft de minister het te veel verleende fosfaatrecht weer ingetrokken, omdat anders sprake zou zijn van verboden staatssteun. Bij de derde veehouder is de minister er bij de toekenning al van uitgegaan dat hij geen recht heeft op fosfaatrechten voor een deel van het jongvee dat hij hield. De veehouders zijn het er niet mee eens dat zij geen fosfaatrechten (meer) krijgen voor dit jongvee, omdat zij de rechten in de toekomst nodig denken te hebben voor hun bedrijf of deze al verkocht hebben en nu aansprakelijk worden gesteld door de koper van de rechten.

Oordeel CBb

Het CBb is van oordeel dat de minister met de Beleidsregel voor deze categorie jongvee een te beperkte uitleg aan het begrip “melkvee” in de Msw geeft. Deze uitleg komt niet overeen met de tekst van de definitie in de wet, noch met de betekenis volgens de geschiedenis van de wet. Het is ook niet zo dat de Msw op deze manier moet worden uitgelegd, omdat anders sprake is van ontoelaatbare staatssteun.
De minister zal binnen zes weken na de uitspraak een nieuwe beslissing op bezwaar moeten nemen.


Deze uitspraak is definitief, het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) is de eindrechter in deze zaak. De volledige uitspraak is via onderstaande link te raadplegen. Bij verschil tussen dit persbericht en de volledige uitspraak is laatstgenoemde beslissend.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:
Celeste de Wit, afdeling persvoorlichting, tel. 088 362 0454 of 088 362 3910.

Uitspraken