Laden...

College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb)

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOrganisatie en contact > Organisatie > College van Beroep voor het bedrijfsleven

Bezoekadres

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 17:00 uur

Bezoekadres (Bruggebouw)

Prins Clauslaan 14
2595 AJ Den Haag

Zittingsadres (Paleis van Justitie)

Prins Clauslaan 60
2595 AJ Den Haag
Route via Google Maps (google.nl)
Bekijk het Paleis van Justitie van binnen

Telefoonnummer

088 362 39 10

Mailen met het CBb

Om uw vertrouwelijke gegevens te beschermen, verzendt de Rechtspraak mail via een beveiligd platform.
Veilig mailen met het CBb start via onderstaande knop.
Start veilig mailcontact met het CBb (zivver.com)

Over het CBb

Het CBb is één van de vier hoogste bestuursrechters die Nederland kent. De andere drie zijn de Hoge Raad, de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en de Centrale Raad van Beroep.

Het CBb is de hoogste rechter op het gebied van het economisch bestuursrecht en geeft leiding aan de rechtspraak op belangrijke terreinen. Het CBb behandelt zaken over bijvoorbeeld economische en landbouwsubsidies, regulering van markten, vervoer, meststoffen, dierenwelzijn, voedselkwaliteit, gezondheidsrecht, financieel toezicht, consumentenbescherming, mededingingsrecht en accountantstuchtrecht. In veel zaken speelt het recht van de Europese Unie een rol. Het CBb is daarmee een gespecialiseerde economische en Europeesrechtelijke bestuursrechter.

Met de andere drie hoogste rechters is het CBb daarnaast verantwoordelijk voor de rechtseenheid en de rechtsontwikkeling in Nederland.
Het CBb is zowel rechter in eerste en enige aanleg als rechter in hoger beroep.

Zittingen

Op maandag tot en met vrijdag vinden er vanaf 9:00 uur zittingen plaats in het Paleis van Justitie.

Zitting bijwonen

De meeste zittingen zijn openbaar voor het publiek. Procesdeelnemers krijgen voorrang in de zittingszaal of publieke ruimte, gevolgd door de pers. De ruimte die dan nog beschikbaar is kan worden bestemd voor belangstellend publiek. Vol is vol.

Bezoek aan het CBb

Hoe u zich voorbereidt op een bezoek aan het CBb leest u bij bezoekinformatie

Aankondiging uitspraken

Iedere vrijdag vanaf 12.00 uur kunt u op de pagina Openbaarmaking en publicatie van uitspraken bekijken in welke zaken het CBb op dinsdag, de week erop, om 9.45 uur uitspraak doet. Als u bij de uitspraak aanwezig wilt zijn, moet u zich uiterlijk op de maandag tevoren om 13:00 uur, telefonisch of per e-mail, aanmelden.

De (eventueel geanonimiseerde) uitspraak staat op diezelfde dinsdag vanaf 14.00 uur in het uitsprakenregister. Uitspraken als bedoeld in de artikelen 8:54 en 8:75a van de Algemene wet bestuursrecht worden in beginsel niet gepubliceerd.

Regels en procedures

U kunt een beroepsprocedure bij het CBb starten.

Wilt u meer weten over de regels en procedures van het College van Beroep voor het bedrijfsleven?

TVL-zaak bij het CBb, hoe werkt dat?
Tegemoetkoming vaste lasten

Bekijk de video-uitleg van Tegemoetkoming vaste lasten (TVL)

Nieuws College van Beroep voor het bedrijfsleven  Nieuws College van Beroep voor het bedrijfsleven

 

 

Livestream zitting aanvragen Van der Valk coronasteunLivestream zitting aanvragen Van der Valk coronasteunhttps://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/College-van-Beroep-voor-het-bedrijfsleven/Nieuws/Paginas/Livestream-zitting-aanvragen-Van-der-Valk-coronasteun.aspxDen Haag7-6-2023 22:00:00​Het College van Beroep voor het bedrijfsleven behandelt dinsdag 13 juni 2023 de beroepen van meer dan 60 hotel-restaurants van Van der Valk die zijn gericht tegen drie besluiten op bezwaar van de minister van Economische Zaken en Klimaat.<p>Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) behandelt dinsdag 13 juni 2023 de beroepen van meer dan 60 hotel-restaurants van Van der Valk die zijn gericht tegen 3 besluiten op bezwaar van de minister van Economische Zaken en Klimaat. In die besluiten heeft de minister geoordeeld dat de in deze procedure betrokken hotel-restaurants van Van der Valk niet kwalificeren als MKB-ondernemingen en daarom niet in aanmerking komen voor coronasteun op grond van de TVL. Van der Valk is het niet eens met deze kwalificatie en vindt dat zij in ieder geval op dezelfde wijze dient te worden gecompenseerd als MKB-ondernemingen. <br></p>
Voorlopig oordeel CBb: schapenhouder heeft voldoende gedaan om schapen te beschermen Voorlopig oordeel CBb: schapenhouder heeft voldoende gedaan om schapen te beschermen https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/College-van-Beroep-voor-het-bedrijfsleven/Nieuws/Paginas/Voorlopig-oordeel-CBb-schapenhouder-heeft-voldoende-gedaan-om-schapen-te-beschermen-.aspxDen Haag5-6-2023 22:00:00<p><span>De Stichting Animal Rights heeft de minister gevraagd om op te treden tegen een Drentse schapenhouder. Volgens de stichting heeft de schapenhouder onvoldoende maatregelen genomen om zijn schapen te beschermen tegen aanvallen door een wolf.  De minister heeft het handhavingsverzoek afgewezen. De stichting heeft daartegen bij de minister bezwaar gemaakt en de voorzieningenrechter van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) verzocht om een voorlopige voorziening te treffen. </span><br></p>
College van Beroep voor het bedrijfsleven vraagt conclusie over verschoonbaarheid overschrijding bezwaar- of beroepstermijnCollege van Beroep voor het bedrijfsleven vraagt conclusie over verschoonbaarheid overschrijding bezwaar- of beroepstermijnhttps://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/College-van-Beroep-voor-het-bedrijfsleven/Nieuws/Paginas/College-van-Beroep-voor-het-bedrijfsleven-vraagt-conclusie-over-verschoonbaarheid-overschrijding-bezwaar--of-beroepstermijn.aspxDen Haag5-6-2023 22:00:00<div><span>De president van het College van Beroep voor het bedrijfsleven, Theo Simons, heeft een conclusie gevraagd aan raadsheer advocaat-generaal Rob Widdershoven in vier zaken over coronasteun waarin de termijn voor het indienen van het bezwaarschrift of het beroepschrift is overschreden. <br><br></span></div><div><span>In artikel 6:11 van de Algemene wet bestuursrecht staat dat ten aanzien van een na afloop van de termijn ingediend bezwaar- of beroepschrift niet-ontvankelijkverklaring op grond daarvan achterwege blijft, indien redelijkerwijs niet kan worden geoordeeld dat de indiener in verzuim is geweest. Dit betekent dat, als eenmaal is vastgesteld dat de termijn is overschreden, moet worden beoordeeld of de termijnoverschrijding verwijtbaar of juist verschoonbaar is.  <br><br></span></div><div><span>In twee zaken moet het College beoordelen of de minister van Economische Zaken en Klimaat het bezwaar van een onderneming terecht niet inhoudelijk heeft behandeld omdat de termijnoverschrijding verwijtbaar was. In de twee andere zaken moet het College beoordelen of de overschrijding van de termijn voor het instellen van beroep bij het College verwijtbaar of verschoonbaar is. <br><br></span></div><div><span>De belangrijkste vraag die met de conclusie moet worden beantwoord is in welke (categorieën of groepen van) gevallen door het bestuursorgaan of de bestuursrechter moet worden geconcludeerd tot verschoonbaarheid (verontschuldigbaarheid) van een vastgestelde overschrijding van de bezwaar- of beroepstermijn en welke nationale of internationale juridische normen en welke omstandigheden van feitelijke aard daarvoor bepalend zouden moeten zijn </span></div>