Laden...

College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb)

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOrganisatie en contact > Organisatie > College van Beroep voor het bedrijfsleven

Bezoekadres

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 17:00 uur

Bezoekadres (Bruggebouw)

Prins Clauslaan 14
2595 AJ Den Haag

Zittingsadres (Paleis van Justitie)

Prins Clauslaan 60
2595 AJ Den Haag
Route via Google Maps (google.nl)
Bekijk het Paleis van Justitie van binnen

Telefoonnummer

088 362 39 10

Mailen met het CBb

Om uw vertrouwelijke gegevens te beschermen, verzendt de Rechtspraak mail via een beveiligd platform.
Veilig mailen met het CBb start via onderstaande knop.
Start veilig mailcontact met het CBb (zivver.com)

Over het CBb

Het CBb is één van de vier hoogste bestuursrechters die Nederland kent. De andere drie zijn de Hoge Raad, de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en de Centrale Raad van Beroep.

Het CBb is de hoogste rechter op het gebied van het economisch bestuursrecht en geeft leiding aan de rechtspraak op belangrijke terreinen. Het CBb behandelt zaken over bijvoorbeeld economische en landbouwsubsidies, regulering van markten, vervoer, meststoffen, dierenwelzijn, voedselkwaliteit, gezondheidsrecht, financieel toezicht, consumentenbescherming, mededingingsrecht en accountantstuchtrecht. In veel zaken speelt het recht van de Europese Unie een rol. Het CBb is daarmee een gespecialiseerde economische en Europeesrechtelijke bestuursrechter.

Met de andere drie hoogste rechters is het CBb daarnaast verantwoordelijk voor de rechtseenheid en de rechtsontwikkeling in Nederland.
Het CBb is zowel rechter in eerste en enige aanleg als rechter in hoger beroep.

Zittingen

Op maandag tot en met vrijdag vinden er vanaf 9:00 uur zittingen plaats in het Paleis van Justitie.

Zitting bijwonen

De meeste zittingen zijn openbaar voor het publiek. Procesdeelnemers krijgen voorrang in de zittingszaal of publieke ruimte, gevolgd door de pers. De ruimte die dan nog beschikbaar is kan worden bestemd voor belangstellend publiek. Vol is vol.

CBb

Hoe u zich voorbereidt op een bezoek aan het CBb leest u bij bezoekinformatie

Aankondiging uitspraken

Iedere vrijdag vanaf 12.00 uur kunt u op de pagina Openbaarmaking en publicatie van uitspraken bekijken in welke zaken het CBb op dinsdag, de week erop, om 9.45 uur uitspraak doet. Als u bij de uitspraak aanwezig wilt zijn, moet u zich uiterlijk op de maandag tevoren om 13:00 uur, telefonisch of per e-mail, aanmelden.

De (eventueel gepseudonimiseerde) uitspraak staat op diezelfde dinsdag vanaf 14.00 uur in het uitsprakenregister. Uitspraken als bedoeld in de artikelen 8:54 en 8:75a van de Algemene wet bestuursrecht worden in beginsel niet gepubliceerd.

Regels en procedures

U kunt een beroepsprocedure bij het CBb starten.

Wilt u meer weten over de regels en procedures van het College van Beroep voor het bedrijfsleven?

TVL-zaak bij het CBb, hoe werkt dat?
Tegemoetkoming vaste lasten

Bekijk de video-uitleg van Tegemoetkoming vaste lasten (TVL)

Nieuws College van Beroep voor het bedrijfsleven  Nieuws College van Beroep voor het bedrijfsleven

 

 

Laten grazen van konikpaarden op Oostvaardersveld is in strijd met de wetLaten grazen van konikpaarden op Oostvaardersveld is in strijd met de wethttps://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/College-van-Beroep-voor-het-bedrijfsleven/Nieuws/Paginas/Laten-grazen-van-konikpaarden-op-Oostvaardersveld-is-in-strijd-met-de-wet.aspxDen Haag8-7-2024 22:00:00<div><span>Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft de minister van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur opgedragen om handhavend op te treden tegen Staatsbosbeheer vanwege het laten grazen (weiden) van konikpaarden op het Oostvaardersveld. </span></div>
Hondenfokker heeft regels over het dierenwelzijn overtredenHondenfokker heeft regels over het dierenwelzijn overtredenhttps://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/College-van-Beroep-voor-het-bedrijfsleven/Nieuws/Paginas/Hondenfokker-heeft-regels-over-het-dierenwelzijn-overtreden.aspxDen Haag1-7-2024 22:00:00<div><span>De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft verschillende handhavingsbesluiten genomen tegen een hondenfokker. Die hondenfokker heeft meerdere overtredingen begaan van dierenwelzijnsregels. Zo liet hij de honden niet genoeg naar buiten gaan, lette niet genoeg op hun gezondheid en de hokken waarin zij verbleven waren te klein. </span></div><div><span>Vandaag doet het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) uitspraak in drie beroepen die zijn ingesteld door de hondenfokker. Hij was het namelijk niet eens met de handhavings- en invorderingsbesluiten van de NVWA. Volgens de hondenfokker heeft hij die overtredingen niet begaan.</span></div>
De nieuwe Huis- en hobbydierenlijst blijft van krachtDe nieuwe Huis- en hobbydierenlijst blijft van krachthttps://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/College-van-Beroep-voor-het-bedrijfsleven/Nieuws/Paginas/De-nieuwe-Huis--en-hobbydierenlijst-blijft-van-kracht.aspxDen Haag1-7-2024 22:00:00<p><span>De per 1 juli 2024 ingevoerde Huis- en hobbydierenlijst blijft van kracht. De Wet dieren staat alleen het houden van dieren toe van soorten die zijn aangewezen door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit op de lijst. Op de nieuwe lijst heeft de minister dertig diersoorten aangewezen die mogen worden gehouden. Een nieuwe lijst was nodig, omdat het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) eerder heeft geoordeeld dat de oude lijst op onzorgvuldige wijze tot stand was gekomen (<a href="https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CBB:2017:70" target="_blank">ECLI:NL:CBB:2017:70</a>). Op de oude lijst stonden veel meer diersoorten. </span><br></p>