Laden...

College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb)

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOrganisatie en contact > Organisatie > College van Beroep voor het bedrijfsleven

Bezoekadres

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 17:00 uur

Bezoekadres (Bruggebouw)

Prins Clauslaan 14
2595 AJ Den Haag

Zittingsadres (Paleis van Justitie)

Prins Clauslaan 60
2595 AJ Den Haag
Route via Google Maps (google.nl)
Bekijk het Paleis van Justitie van binnen

Telefoonnummer

088 362 39 10

Mailen met het CBb

Om uw vertrouwelijke gegevens te beschermen, verzendt de Rechtspraak mail via een beveiligd platform.
Veilig mailen met het CBb start via onderstaande knop.
Start veilig mailcontact met het CBb (zivver.com)

Over het CBb

Het CBb is één van de vier hoogste bestuursrechters die Nederland kent. De andere drie zijn de Hoge Raad, de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en de Centrale Raad van Beroep.

Het CBb is de hoogste rechter op het gebied van het economisch bestuursrecht en geeft leiding aan de rechtspraak op belangrijke terreinen. Het CBb behandelt zaken over bijvoorbeeld economische en landbouwsubsidies, regulering van markten, vervoer, meststoffen, dierenwelzijn, voedselkwaliteit, gezondheidsrecht, financieel toezicht, consumentenbescherming, mededingingsrecht en accountantstuchtrecht. In veel zaken speelt het recht van de Europese Unie een rol. Het CBb is daarmee een gespecialiseerde economische en Europeesrechtelijke bestuursrechter.

Met de andere drie hoogste rechters is het CBb daarnaast verantwoordelijk voor de rechtseenheid en de rechtsontwikkeling in Nederland.
Het CBb is zowel rechter in eerste en enige aanleg als rechter in hoger beroep.

Zittingen

Op maandag tot en met vrijdag vinden er vanaf 9:00 uur zittingen plaats in het Paleis van Justitie.

Zitting bijwonen

De meeste zittingen zijn openbaar voor het publiek. Procesdeelnemers krijgen voorrang in de zittingszaal of publieke ruimte, gevolgd door de pers. De ruimte die dan nog beschikbaar is kan worden bestemd voor belangstellend publiek. Vol is vol.

CBb

Hoe u zich voorbereidt op een bezoek aan het CBb leest u bij bezoekinformatie

Aankondiging uitspraken

Iedere vrijdag vanaf 12.00 uur kunt u op de pagina Openbaarmaking en publicatie van uitspraken bekijken in welke zaken het CBb op dinsdag, de week erop, om 9.45 uur uitspraak doet. Als u bij de uitspraak aanwezig wilt zijn, moet u zich uiterlijk op de maandag tevoren om 13:00 uur, telefonisch of per e-mail, aanmelden.

De (eventueel gepseudonimiseerde) uitspraak staat op diezelfde dinsdag vanaf 14.00 uur in het uitsprakenregister. Uitspraken als bedoeld in de artikelen 8:54 en 8:75a van de Algemene wet bestuursrecht worden in beginsel niet gepubliceerd.

Regels en procedures

U kunt een beroepsprocedure bij het CBb starten.

Wilt u meer weten over de regels en procedures van het College van Beroep voor het bedrijfsleven?

TVL-zaak bij het CBb, hoe werkt dat?
Tegemoetkoming vaste lasten

Bekijk de video-uitleg van Tegemoetkoming vaste lasten (TVL)

Nieuws College van Beroep voor het bedrijfsleven  Nieuws College van Beroep voor het bedrijfsleven

 

 

Congestiebesluit van de ACM houdt standCongestiebesluit van de ACM houdt standhttps://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/College-van-Beroep-voor-het-bedrijfsleven/Nieuws/Paginas/Congestiebesluit-van-de-ACM-houdt-stand.aspxDen Haag10-6-2024 22:00:00<p>Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) laat het congestiebesluit van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) in stand. Dat is de uitkomst van de beroepsprocedure van Energie-Nederland (E-N) tegen dat besluit. Met het congestiebesluit heeft de ACM de Netcode elektriciteit gewijzigd om de netbeheerders meer mogelijkheden te geven de beperkte transportruimte op het elektriciteitsnet te verdelen. In het besluit staat wat de netbeheerders kunnen en soms ook moeten doen als zij op het elektriciteitsnet transportschaarste of congestie (het elektriciteitsnet is vol) voorzien.<br></p>
Livestream 11 juni zitting CBb maximumtarieven GGZ en NZa Livestream 11 juni zitting CBb maximumtarieven GGZ en NZa https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/College-van-Beroep-voor-het-bedrijfsleven/Nieuws/Paginas/Livestream-11-juni-zitting-CBb-maximumtarieven-GGZ-en-NZa-.aspxDen Haag3-6-2024 22:00:00<span>Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) behandelt de beroepen van zorgaanbieders in de (forensische) geestelijke gezondheidszorg (GGZ) tegen de vaststelling van de maximumtarieven door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) voor 2022 en 2023.<br></span>
Verbod om kippen aan de poten op te tillen: de handhavingsbesluiten zijn gebrekkigVerbod om kippen aan de poten op te tillen: de handhavingsbesluiten zijn gebrekkighttps://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/College-van-Beroep-voor-het-bedrijfsleven/Nieuws/Paginas/Verbod-om-kippen-aan-de-poten-op-te-tillen-de-handhavingsbesluiten-zijn-gebrekkig.aspxDen Haag3-6-2024 22:00:00<div><span>Wakker Dier heeft de minister verzocht om handhavend op te treden tegen bedrijven die kippen aan de poten optillen bij het vangen ten behoeve van transport naar het slachthuis. </span></div><div><span>Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) oordeelt dat de Transportverordening dit optillen aan de poten verbiedt. De minister moet hier dus tegen optreden. </span></div>