Laden...

College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb)

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOrganisatie en contact > Organisatie > College van Beroep voor het bedrijfsleven

Bezoekadres

Het CBb is voorlopig beperkt toegankelijk vanwege het coronavirus. Pers en publiek moeten zich vooraf aanmelden. U bent verplicht een mondkapje te dragen.

Bezoekadres (Bruggebouw)

Prins Clauslaan 14
2595 AJ Den Haag

Zittingsadres (Paleis van Justitie)

Prins Clauslaan 60
2595 AJ Den Haag
Route via Google Maps (google.nl)
Bekijk het Paleis van Justitie van binnen

Zittingsadres (gebouw Raad van State)

Kneuterdijk 22
2514 EN Den Haag
Routebeschrijving (raadvanstate.nl)

Telefoonnummer

088 362 39 10

Openingstijden

Maandag-vrijdag: 8.30-17.00 uur

Bezoek aan het CBb 

Bezoekinformatie

Mailen met de Rechtspraak

Om uw vertrouwelijke gegevens te beschermen, verzendt de Rechtspraak mail via een beveiligd platform (ZIVVER).

Maatregelen coronavirus

Maatregelen coronavirus bij het CBb
Maatregelen coronavirus vanuit de Rechtspraak

Over het CBb

Het CBb is één van de vier hoogste bestuursrechters die Nederland kent. De andere drie zijn de Hoge Raad, de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en de Centrale Raad van Beroep.

Het CBb is de hoogste rechter op het gebied van het economisch bestuursrecht en geeft leiding aan de rechtspraak op belangrijke terreinen. Het CBb behandelt zaken over bijvoorbeeld economische en landbouwsubsidies, regulering van markten, vervoer, meststoffen, dierenwelzijn, voedselkwaliteit, gezondheidsrecht, financieel toezicht, consumentenbescherming, mededingingsrecht en accountantstuchtrecht. In veel zaken speelt het recht van de Europese Unie een rol. Het CBb is daarmee een gespecialiseerde economische en Europeesrechtelijke bestuursrechter.

Met de andere drie hoogste rechters is het CBb daarnaast verantwoordelijk voor de rechtseenheid en de rechtsontwikkeling in Nederland.
Het CBb is zowel rechter in eerste en enige aanleg als rechter in hoger beroep.

Zittingen

Op maandag tot en met vrijdag vinden er zittingen plaats in het Paleis van Justitie. De zittingen van het Fosfaatrechten Project 2 vinden plaats op maandag en donderdag in Gebouw Hofstaete,  Parkstraat 15-25 in Den Haag. Zittingsrooster Fosfaatrechten Project 2

Zitting bijwonen

De meeste zittingen zijn openbaar voor het publiek. Als u de zitting wilt bijwonen, moet u zich vooraf aanmelden.

Aankondiging uitspraken

Iedere vrijdag vanaf 12.00 uur kunt u op de pagina Openbaarmaking en publicatie van uitspraken bekijken in welke zaken het CBb op dinsdag, de week erop, om 9.45 uur uitspraak doet. Als u bij de uitspraak aanwezig wilt zijn, moet u zich uiterlijk op de maandag tevoren om 13:00 uur, telefonisch of per e-mail, aanmelden.

De (eventueel geanonimiseerde) uitspraak staat op diezelfde dinsdag vanaf 14.00 uur in het uitsprakenregister. Uitspraken als bedoeld in de artikelen 8:54 en 8:75a van de Algemene wet bestuursrecht worden in beginsel niet gepubliceerd.

Regels en procedures

Wilt u een rechtszaak beginnen? Bent u bij een rechtszaak betrokken geraakt? Zoekt u juridische informatie? Antwoorden op deze vragen vindt u op rechtspraak.nl

Wilt u meer weten over de regels en procedures van het College van Beroep voor het bedrijfsleven?

Nieuws College van Beroep voor het bedrijfsleven  Nieuws College van Beroep voor het bedrijfsleven

 

 

Heropening onderzoek NZa-tariefbeschikkingen GGZHeropening onderzoek NZa-tariefbeschikkingen GGZhttps://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/College-van-Beroep-voor-het-bedrijfsleven/Nieuws/Paginas/Heropening-onderzoek-NZa-tariefbeschikkingen-GGZ.aspxDen Haag16-2-2021 23:00:00<p>Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft op donderdag <br>11 februari 2021 de zaken behandeld van een aantal instellingen voor geestelijke gezondheidszorg (ggz) en enkele belangenbehartigers in de ggz (samen aangeduid als: zorgaanbieders), die het niet eens zijn met de tarieven die de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft vastgesteld. </p>
NZa-tariefbeschikkingen GGZNZa-tariefbeschikkingen GGZhttps://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/College-van-Beroep-voor-het-bedrijfsleven/Nieuws/Paginas/NZa-tariefbeschikkingen-GGZ.aspxDen Haag8-2-2021 23:00:00<p>Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) behandelt op donderdag 11 februari 2021 de zaken van een aantal instellingen voor geestelijke gezondheidszorg (ggz) en enkele belangenbehartigers in de ggz (samen aangeduid als: zorgaanbieders), die het niet eens zijn  met de tarieven die de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft vastgesteld. </p>
Livestream zitting hoger beroep ACM/NS Livestream zitting hoger beroep ACM/NS https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/College-van-Beroep-voor-het-bedrijfsleven/Nieuws/Paginas/Livestream-zitting-hoger-beroep-ACM-NS-.aspxDen Haag19-1-2021 23:00:00<p>Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) behandelt op donderdag 21 januari 2021 het hoger beroep van ACM tegen de uitspraak van de rechtbank Rotterdam over de door ACM aan NS opgelegde boete van bijna 41 miljoen euro wegens overtreding van de Mededingingswet. De zitting begint om 10.00 uur en is via een livestream te volgen. </p>