Laden...

College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb)

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOrganisatie en contact > Organisatie > College van Beroep voor het bedrijfsleven

Bezoekadres

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 17:00 uur

Bezoekadres (Bruggebouw)

Prins Clauslaan 14
2595 AJ Den Haag

Zittingsadres (Paleis van Justitie)

Prins Clauslaan 60
2595 AJ Den Haag
Route via Google Maps (google.nl)
Bekijk het Paleis van Justitie van binnen

Telefoonnummer

088 362 39 10

Mailen met het CBb

Om uw vertrouwelijke gegevens te beschermen, verzendt de Rechtspraak mail via een beveiligd platform.
Veilig mailen met het CBb start via onderstaande knop.
Start veilig mailcontact met het CBb (zivver.com)

Over het CBb

Het CBb is één van de vier hoogste bestuursrechters die Nederland kent. De andere drie zijn de Hoge Raad, de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en de Centrale Raad van Beroep.

Het CBb is de hoogste rechter op het gebied van het economisch bestuursrecht en geeft leiding aan de rechtspraak op belangrijke terreinen. Het CBb behandelt zaken over bijvoorbeeld economische en landbouwsubsidies, regulering van markten, vervoer, meststoffen, dierenwelzijn, voedselkwaliteit, gezondheidsrecht, financieel toezicht, consumentenbescherming, mededingingsrecht en accountantstuchtrecht. In veel zaken speelt het recht van de Europese Unie een rol. Het CBb is daarmee een gespecialiseerde economische en Europeesrechtelijke bestuursrechter.

Met de andere drie hoogste rechters is het CBb daarnaast verantwoordelijk voor de rechtseenheid en de rechtsontwikkeling in Nederland.
Het CBb is zowel rechter in eerste en enige aanleg als rechter in hoger beroep.

Zittingen

Op maandag tot en met vrijdag vinden er vanaf 9:00 uur zittingen plaats in het Paleis van Justitie.

Zitting bijwonen

De meeste zittingen zijn openbaar voor het publiek. Procesdeelnemers krijgen voorrang in de zittingszaal of publieke ruimte, gevolgd door de pers. De ruimte die dan nog beschikbaar is kan worden bestemd voor belangstellend publiek. Vol is vol.

Bezoek aan het CBb

Hoe u zich voorbereid op een bezoek aan het CBb leest u bij bezoekinformatie

Aankondiging uitspraken

Iedere vrijdag vanaf 12.00 uur kunt u op de pagina Openbaarmaking en publicatie van uitspraken bekijken in welke zaken het CBb op dinsdag, de week erop, om 9.45 uur uitspraak doet. Als u bij de uitspraak aanwezig wilt zijn, moet u zich uiterlijk op de maandag tevoren om 13:00 uur, telefonisch of per e-mail, aanmelden.

De (eventueel geanonimiseerde) uitspraak staat op diezelfde dinsdag vanaf 14.00 uur in het uitsprakenregister. Uitspraken als bedoeld in de artikelen 8:54 en 8:75a van de Algemene wet bestuursrecht worden in beginsel niet gepubliceerd.

Regels en procedures

U kunt een beroepsprocedure bij het CBb starten.

Wilt u meer weten over de regels en procedures van het College van Beroep voor het bedrijfsleven?

TVL-zaak bij het CBb, hoe werkt dat?
Tegemoetkoming vaste lasten

Bekijk de video-uitleg van Tegemoetkoming vaste lasten (TVL)

Nieuws College van Beroep voor het bedrijfsleven  Nieuws College van Beroep voor het bedrijfsleven

 

 

Coronasteun (TVL) voor groep starters: andere referentieperiode vereist voor Q4 2020Coronasteun (TVL) voor groep starters: andere referentieperiode vereist voor Q4 2020https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/College-van-Beroep-voor-het-bedrijfsleven/Nieuws/Paginas/Coronasteun-TVL-voor-groep-starters-andere-referentieperiode-vereist-voor-Q4-2020.aspxDen Haag19-9-2022 22:00:00​De minister van Economische Zaken en Klimaat mag een groep startende ondernemers geen subsidie op grond van de Regeling subsidie vaste lasten financiering COVID-19 weigeren voor het vierde kwartaal van 2020.<p>De minister van Economische Zaken en Klimaat mag een groep startende ondernemers geen subsidie op grond van de Regeling subsidie vaste lasten financiering COVID-19 (TVL) weigeren voor het vierde kwartaal (Q4) van 2020, omdat zij geen omzet hebben gemaakt vóór 15 maart 2020 (referentieperiode). In de TVL ontbreekt ten onrechte een voorziening om voor deze ondernemers een andere referentieperiode te hanteren, zoals die wel is ingevoerd vanaf Q1 van 2021. Dat oordeelt het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) in een procedure die een startende ondernemer aanspande tegen de afwijzing van haar subsidieaanvraag. <br></p>
Meer onderzoek vereist naar gezondheid konikpaarden Oostvaardersveld, geen verplichting tot bijvoeren grote grazers Oostvaardersplassen Meer onderzoek vereist naar gezondheid konikpaarden Oostvaardersveld, geen verplichting tot bijvoeren grote grazers Oostvaardersplassen https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/College-van-Beroep-voor-het-bedrijfsleven/Nieuws/Paginas/Meer-onderzoek-vereist-naar-gezondheid-konikpaarden-Oostvaardersveld-geen-verplichting-tot-bijvoeren-grote-grazers-.aspxDen Haag19-9-2022 22:00:00<p>De Stichting Aanpak Misstanden Natuurbeheer heeft de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit gevraagd om handhavend op te treden tegen Staatsbosbeheer in verband met de gezondheid en het welzijn van de grote grazers in de Oostvaardersplassen en de konikpaarden in het Oostvaardersveld. De Stichting wil dat de grote grazers bijgevoerd worden als dat nodig is en wil ook dat dit per individueel dier wordt bekeken. De Stichting wil verder dat Staatsbosbeheer ervoor zorgt dat de konikpaarden beschermd worden tegen de aanwezigheid van de grote klis in het gebied, omdat deze plant met haar klissebollen de ogen van de paarden beschadigt. <br></p>
Tijdelijke doorhalingen en berisping accountants Imtech gehandhaafdTijdelijke doorhalingen en berisping accountants Imtech gehandhaafdhttps://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/College-van-Beroep-voor-het-bedrijfsleven/Nieuws/Paginas/Tijdelijke-doorhalingen-en-berisping-accountants-Imtech-gehandhaafd.aspxDen Haag19-9-2022 22:00:00<p>Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) handhaaft in twee uitspraken de maatregelen die de accountantskamer oplegde aan twee accountants die verantwoordelijk waren voor de controle van de jaarrekening 2011 van Imtech (controlerende accountants) en aan een accountant die bij deze controle de opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordelaar (OKB'er) was. <br><br>Imtech was een beursgenoteerd internationaal technisch dienstverlenend bedrijf dat in 2015 failliet is verklaard. De accountantskamer besliste (<a href="https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:TACAKN:2019:83&showbutton=true&keyword=ECLI:NL:TACAKN:2019:83">ECLI:NL:TACAKN:2019:83</a>) op de tuchtklachten die de curatoren van Imtech indienden tegen de accountants. Zowel de curatoren als de accountants gingen bij het CBb in hoger beroep tegen die beslissingen.<br></p>