Laden...

Minister moet handhavingsverzoek Wakker Dier behandelen

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksCollege van Beroep voor het bedrijfsleven > Nieuws > Minister moet handhavingsverzoek Wakker Dier behandelen
Den Haag, 29 april 2021

Wakker Dier vroeg de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit om handhavend op te treden tegen drie pluimveeservicebedrijven die de EU-Transportverordening*  zouden overtreden. De minister weigert dat verzoek in behandeling te nemen. Volgens de minister is het namelijk onvoldoende concreet en het is ook niet duidelijk of deze bedrijven nog steeds overtredingen begaan. Wakker Dier vroeg de rechter in een kort geding de minister te dwingen haar verzoek (toch) in behandeling te nemen. Daarover deed de voorzieningen-rechter van het College van Beroep voor het bedrijfsleven vandaag uitspraak. 

De EU-Transportverordening verbiedt dieren bij de poten op te tillen of voort te trekken. Verordening (EG) nr. 1099/2009 inzake de bescherming van dieren bij het doden kent ook zo’n verbodsbepaling, maar maakt een uitzondering voor pluimvee, konijnen en hazen. De minister denkt dat verzuimd is deze uitzondering ook op te nemen in de EU-Transport-verordening, Wakker Dier is het daar niet mee eens. Volgens de voorzieningenrechter leent de kort geding procedure zich niet om vast te stellen of de Uniewetgever vergeten is een uitzondering in de EU-Transportverordening op te nemen of bewust deze uitzondering niet heeft opgenomen. Dat maakt voor de beoordeling van deze zaak ook niet uit, nu de EU-Transportverordening het verbiedt dieren bij de poten op te tillen en daarvoor geen uitzonderingen kent.

De voorzieningenrechter is het met Wakker Dier eens dat het handhavingsverzoek voldoende aanknopingspunt biedt voor onderzoek. Het noemt de drie bedrijven waar het om gaat en beschrijft dat de bedrijven kippen aan de poten optillen als zij de kippen vangen voor transport. Daarmee heeft Wakker gedaan wat zij kon om informatie te verzamelen en zij hoeft geen tijdstip of specifieke plek te noemen dat het gebeurt. De minister weet dat zelf, want pluimveehouders moeten melden wanneer zij pluimvee naar het slachthuis vervoeren. 
De voorzieningenrechter gebiedt de minister te onderzoeken of de drie bedrijven bij het vangen van kippen de EU-Transportverordening overtreden.


De volledige uitspraak is via onderstaande link te raadplegen. Bij verschil tussen dit persbericht en de volledige uitspraak is laatstgenoemde beslissend.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:
Celeste de Wit, afdeling persvoorlichting, tel. 06 22812976 of 088 362 3910.
* Verordening (EG) nr. 1/2005 van de Raad van 22 december 2004 inzake de bescherming van dieren tijdens het vervoer en daarmee samenhangende activiteiten.

Uitspraken