Laden...

Detachering juridische ondersteuning

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOver het College van Beroep voor het bedrijfsleven > Werken bij > Detachering juridische ondersteuning

Detachering juridische ondersteuning

Het bestuur van het College heeft besloten de mogelijkheid te openen voor detacheringen bij de juridische ondersteuning van het College. Deze mogelijkheid zal in beginsel op basis van uitwisseling zijn. Een jurist van een andere organisatie wordt gedetacheerd bij het College en een lid van de juridische ondersteuning van het College wordt gedetacheerd bij de werkgever van de desbetreffende jurist.

Aan het openen van deze mogelijkheid liggen twee overwegingen ten grondslag. In de eerste plaats de externe oriëntatie. De detacheringen dragen wederzijds bij aan openheid en transparantie. In de tweede plaats overwegingen van (intern) personeelsbeleid. Het College hecht eraan dat zijn juristen externe ervaring meebrengen, dan wel opdoen. De betrokken medewerkers blijven in dienst van de eigen werkgever en de detachering zal plaatsvinden met gesloten beurzen. In de detacheringsovereenkomst worden afspraken gemaakt over de inhoud van de werkzaamheden van de gedetacheerde medewerkers ter voorkoming van integriteitsconflicten en schijn van verstrengeling van belangen.

Daarnaast geldt het volgende:

 1. Detachering wordt slechts op beperkte schaal mogelijk:
  maximaal kan het gaan om twee detacheringen tegelijkertijd.
 2. De detacheringen zijn in beginsel voor de duur van één jaar,
  met een mogelijkheid van verlenging.
 3. Degene die bij het College wordt gedetacheerd, vervult de functie
  van juridisch medewerker.
 4. Degene die bij het College wordt gedetacheerd, wordt voorafgaande
  aan de detachering beëdigd.
 5. Na drie maanden wordt wederzijds - door beide partijen en de
  betrokken medewerkers - bezien of de detachering wordt voortgezet.
 6. De gedetacheerden doen aan het einde van de detachering aan de
  betrokken werkgevers verslag van hun werkzaamheden en van hun
  bevindingen.