Laden...

Over het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb)

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOrganisatie > College van Beroep voor het bedrijfsleven > Over het College van Beroep voor het bedrijfsleven

Locatie

Bezoekadres
Prins Clauslaan 14
2595 AJ Den Haag

Zittingsadres (Paleis van Justitie)
Prins Clauslaan 60
2595 AJ Den Haag

Zittingsadres (gebouw Raad van State)
Kneuterdijk 22
2514 EN Den Haag

Beroep en hoger beroep bij het CBb

Bent u het niet eens met een besluit van een bestuursorgaan over een bepaald economisch onderwerp? Dan is de kans groot dat in de wet is bepaald dat u tegen dat besluit beroep kunt in stellen bij het CBb. Soms bepaalt de wet dat u een tegen een besluit van een bestuursorgaan over een bepaald economisch onderwerp (eerst) beroep moet worden ingesteld bij de rechtbank. Vaak, maar niet altijd, is dat de rechtbank Rotterdam.

Als de rechtbank uitspraak heeft gedaan op uw beroep en u of het bestuursorgaan is het daar niet mee eens, dan kan hoger beroep worden ingesteld bij het CBb. Het CBb is de hoogste rechter voor deze zaken. Met de uitspraak van het CBb is de zaak dus definitief beslist.

Voor het instellen van beroep en hoger beroep is geen advocaat nodig.

Het CBb spreekt meestal recht met drie rechters (meervoudige kamer). Als een zaak daarvoor geschikt is, kan het CBb die behandelen met één rechter (enkelvoudige kamer). In bijzondere gevallen wordt met het oog op de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling recht worden gesproken met vijf rechters (grote kamer).

De zittingen van het CBb vinden plaats in toga, ook als de zitting in het gebouw van de Raad van State is.
 

In welke gevallen het CBb de bevoegde rechter is, kunt u vinden in bijlage 2 van de Algemene wet bestuursrecht (overheid.nl).

Organisatie

Het CBb telt ongeveer 95 medewerkers en wordt geleid door een bestuur. Dat bestaat uit de president, het rechterlijk bestuurslid en het niet-rechterlijk bestuurslid.

De rechters worden bij het CBb raadsheren genoemd (dus ook de vrouwelijke rechters). Het bestuur deelt de binnengekomen zaken toe aan de rechters.

De rechters worden bij de voorbereiding van de zaken ondersteund door juristen (gerechtsauditeurs en stafjuristen). De administratie van het CBb verwerkt de zaken administratief.

Eventueel telefonisch contact tussen procespartijen en het CBb vindt plaats met één van de juristen of één van de medewerkers van de administratie. Rechters mogen buiten de terechtzitting om geen contact hebben met procespartijen.

Het bedrijfsbureau van het CBb verleent ondersteuning aan het bestuur en de rest van de organisatie op onder meer de gebieden financiën, personeel, facilitair, ICT, documentatie, communicatie en managementinformatie.

Hier vindt u de actuele samenstelling van het CBb.

Werken bij het CBb - rechter Ilona

Werken bij het CBb - gerechtsauditeur Erik


Werken bij het CBb - juridisch adviseur Leanne

Werken bij het CBb - administratief medewerker Ashna