Laden...

Over het College van Beroep voor het bedrijfsleven

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOrganisatie > College van Beroep voor het bedrijfsleven > Over het College van Beroep voor het bedrijfsleven

In hoger beroep bij het CBb

Bent u het niet eens met het oordeel van de rechter in uw beroepsprocedure en wilt u in hoger beroep? In de wet is bepaald dat u voor bepaalde economische onderwerpen en in tuchtzaken uw hoger beroep moet indienen bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven. Het College is de hoogste rechterlijke instantie voor deze zaken. Een advocaat is niet verplicht.

Uitspraken CBb

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven is de hoogste bestuursrechter in Nederland op het gebied van het economisch bestuursrecht. Dat betekent dat het College van Beroep voor het bedrijfsleven actief is op gebieden waar iedere inwoner van Nederland mee in aanraking komt. Voorbeelden van onderwerpen waarover het College van Beroep voor het bedrijfsleven uitspraken doet zijn:

  • Mededinging, bijvoorbeeld geschillen over verboden prijsafspraken tussen ondernemingen
  • Economisch gezondheidsrecht, bijvoorbeeld geschillen over tarieven voor tandartsen, psychiaters, medisch specialisten
  • Landbouw, bijvoorbeeld geschillen over landbouwsubsidies
  • Financieel toezicht, bijvoorbeeld geschillen over een boete opgelegd aan een financiële instelling of over een uitkering uit het depositogarantiestelsel
  • Telecommunicatie, bijvoorbeeld geschillen over SPAM, kabeltelevisie
  • Vervoer, bijvoorbeeld geschillen over concessies voor openbaar personenvervoer per trein, bus/tram of boot
  • Tuchtrechtspraak voor (register)accountants

In veel geschillen komt Europees recht aan de orde. De uitleg van Europeesrechtelijke regels, eventueel na het stellen van prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie, is een belangrijk onderdeel van de taak van het College.

In veel gevallen oordeelt het College van Beroep voor het bedrijfsleven als eerste en hoogste bestuursrechter, in een aantal gevallen oordeelt het College in Hoger beroep.

Organisatie

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven telt ongeveer 85 personeelsleden, waaronder raadsheren (rechters), juristen (gerechtsauditeurs en juridische adviseurs) en een administratieve ondersteuning. De raadsheren en de juristen werken in twee werkverbanden.

De administratieve ondersteuning (bedrijfsbureau, bureau bestuursondersteuning, administratie) verleent ondersteuning aan het bestuur en de organisatie op het gebied van de financiën, personeel, facilitair, documentatie, communicatie en ten aanzien van het primaire proces.

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven wordt geleid door een bestuur, bestaande uit de president, een rechterlijk lid en een niet-rechterlijk lid.

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven is doorlopend op zoek naar auditeurs en stafjuristen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de coördinator juridische ondersteuning, mevrouw mr. T. Abram telefoonnummer 088 - 361 76 57 of
06 - 11 16 89 62

Samenstelling CBb

Historie

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven is een relatief jong rechterlijk college. Het bestaat sedert 1954. Het wordt dan in de Wet administratieve rechtspraak (nu: Wet bestuursrechtspraak bedrijfsorganisatie) aangewezen als de bestuursrechter die moet oordelen over economische bestuursrechtelijke geschillen. Inmiddels is het College van Beroep voor het bedrijfsleven een gespecialiseerde economisch bestuursrechter, die in veel gevallen als eerste en enige rechter oordeelt.

Het Europees recht speelt een centrale rol in de jurisprudentie van het College van Beroep voor het bedrijfsleven; het merendeel van zaken vindt zijn wortels in Europese regelgeving.

Locatie

Bezoekadres
Prins Clauslaan 14
2595 AJ Den Haag

Zittingsadres
Prins Clauslaan 60
2595 AJ Den Haag