Laden...

Persinformatie

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Persrichtlijn

Deze persinformatie is aanvullend op de landelijke persrichtlijn. 

 

Huisregels voor de pers

Binnen het gebouw van het Paleis van Justitie geldt een aantal huisregels.
Voor de media kent het College van Beroep voor het bedrijfsleven nog enkele aanvullende huisregels:

  • afgevaardigden van de media met audiovisuele apparatuur dienen zich tenminste 24 uur vóór de zitting te melden bij de ondersteuning, bij aankomst dienen zij zich te melden bij de portier van de hoofdingang;
  • er kan naar een persoonlijke legitimatie worden gevraagd;
  • afgevaardigden van audiovisuele media die geen toestemming hebben opnamen in de zittingzaal te maken, moeten hun apparatuur in overleg met de bodedienst buiten de zaal achterlaten;
  • een interview met advocaten, rechtzoekenden of andere betrokkenen bij een zitting vindt in de regel buiten het gebouw plaats. In sommige gevallen kan, na toestemming, van deze regel worden afgeweken;
  • het niet nakomen van de persrichtlijn kan leiden tot verwijdering uit of ontzegging van de toegang tot de zittingzaal of het gebouw of het niet verstrekken van informatie.

 

 

Bijwonen zittingen

Schrijvende pers kan alle openbare zittingen bijwonen. Om privacyredenen is het alleen toegestaan om audiovisuele apparatuur (film- en videocamera’s, geluids- en opnameapparatuur, fotoapparatuur, enz.) mee te nemen wanneer hiervoor toestemming is gegeven. Zonder toestemming mag u ook geen opnamen maken in de hal, wachtruimten of andere openbare ruimten van het gerechtsgebouw.

Aanvragen om gebruik te maken van audiovisuele opname-apparatuur kunnen worden ingediend bij de afdeling Communicatie. Houdt u er rekening mee dat een dergelijke aanvraag tijdig moet worden ingediend, dat wil zeggen tenminste 24 uur voorafgaand aan de zitting.

 

 

Toelichting door persraadsheer

Persraadsheren: de heer mr. R.C. Stam en de heer mr. S.C. Stuldreher

Indien u een toelichting op een bepaalde rechtszaak door de persraadsheer wenst, kunt u zich wenden tot de afdeling Communicatie, mevrouw C. de Wit-Kuiper, tel. 06 22 81 29 76. Zij kan u in contact brengen met de persraadsheer.

 

 

Meer informatie

Voor meer informatie over perszaken kunt u contact opnemen met de afdeling Communicatie van het College van Beroep voor het bedrijfsleven, mevrouw C. de Wit-Kuiper, tel. 06 22 81 29 76.

Algemene informatie over de rechtspraak

Voor algemene informatie over ‘de rechtspraak’ kunt u zich wenden tot de Raad voor de rechtspraak, afdeling communicatie, voorlichting@rechtspraak.nl

Opvragen uitspraken

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven publiceert vanaf 1 januari 2001 in beginsel alle [uitspraken] op Rechtspraak.nl. Uitspraken vóór die datum kunt u opvragen via de Griffie van het CBb, tel. 088 362 39 10.