De Ondernemingskamer gelast onderzoek naar betaling van vergoedingen door coöperatie Den Ham

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksGerechtshof Amsterdam > Nieuws > De Ondernemingskamer gelast onderzoek naar betaling van vergoedingen door coöperatie Den Ham
Amsterdam, 28 februari 2018

De Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam gelast een onderzoek naar de achtergrond van 2 door coöperatie Den Ham in 2016 betaalde vergoedingen aan 2 commissarissen van de coöperatie. Het bestuur van de coöperatie heeft volgens de Ondernemingskamer over deze vergoedingen onvoldoende openheid van zaken geboden. De door de coöperatie gegeven uitleg dat de vergoedingen verband houden met voerproeven waaraan de bedrijven van deze commissarissen hebben deelgenomen, is onvoldoende om te kunnen beoordelen of die vergoedingen gerechtvaardigd zijn. De Ondernemingskamer heeft dit vandaag beslist in een procedure aanhangig gemaakt door een groep van 34 leden van de coöperatie.

Overige bezwaren zijn geen reden voor een onderzoek

De overige bezwaren die zijn aangevoerd zijn geen reden om een onderzoek te gelasten. Met betrekking tot het financiële beleid van de coöperatie heeft de Ondernemingskamer geoordeeld dat niet gebleken is van onverantwoorde risico’s. Het bestuur van de coöperatie heeft over het financiële beleid bovendien in voldoende mate verantwoording afgelegd aan de algemene ledenvergadering. De Ondernemingskamer plaatst wel kritische kanttekeningen bij de wijze waarop de coöperatie, in het bijzonder de raad van commissarissen, heeft gehandeld in reactie op een melding door 6 werknemers eind 2016 van misstanden die zich naar hun zeggen binnen de coöperatie voordeden. De Ondernemingskamer ziet onvoldoende aanleiding op dit punt een onderzoek te gelasten. Dit onder meer omdat het arbeidsrechtelijke geschil tussen 2 van deze werknemers en de coöperatie aanhangig is bij de gewone civiele rechter.

Geen benoeming van tijdelijke bestuurders of commissarissen

Mede gelet op de beperkte reikwijdte van het gelaste onderzoek ziet de Ondernemingskamer geen aanleiding om door het treffen van onmiddellijke voorzieningen in te grijpen in de samenstelling van het bestuur of de raad van commissarissen van de coöperatie. De groep van 34 leden van de coöperatie had verzocht een tijdelijk bestuurder en/of een tijdelijke commissaris te benoemen.  

Uitspraken

Meest gelezen berichten