Laden...

Gerechtshof stelt prejudiciële vragen aan Hoge Raad in zaak Uber/FNV

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksGerechtshof Amsterdam > Nieuws > Gerechtshof stelt prejudiciële vragen aan Hoge Raad in zaak Uber/FNV
Amsterdam, 03 oktober 2023

Het gerechtshof Amsterdam geeft vandaag in hoger beroep nog geen eindoordeel in de zaak over de status van de Uber-chauffeurs. Het hof kondigt in plaats daarvan aan zogenoemde prejudiciële vragen aan de Hoge Raad te stellen. De vragen gaan over de rol van het ondernemerschap bij het beoordelen van een arbeidsrelatie en over de procedure die gevolgd moet worden om zo’n relatie voor een groep werkenden te kunnen vaststellen. 

Deliveroo-arrest

De Hoge Raad noemde in het Deliveroo-arrest van 24 maart 2023 een aantal criteria die van belang zijn om te kunnen beoordelen of een arbeidsrelatie een arbeidsovereenkomst is, of niet. Eén van die criteria betreft het ondernemerschap van de werker, in dit geval de chauffeurs. Het gerechtshof gaat aan de Hoge Raad vragen een verduidelijking te geven van dat criterium. Een letterlijke lezing van het Deliveroo-arrest zou kunnen betekenen dat van twee Uber-chauffeurs die precies hetzelfde werk doen, de ene een arbeidsovereenkomst heeft, en de andere niet. Het hof vraagt de Hoge Raad of dat met het Deliveroo-arrest bedoeld is.  

Juiste procedure gevolgd?

De andere vraag die het hof aan de Hoge Raad wil stellen gaat over de procedure die de FNV volgt. De FNV baseert haar vordering, dat alle Uber-chauffeurs werknemer zijn en daarmee onder de Taxi-cao vallen, op de Wet Algemeen verbindend en onverbindend verklaren van bepalingen van cao’s (Wet AVV). Het hof vraagt de Hoge Raad of die wet geschikt is om zo’n vordering te beoordelen, of dat de algemene wettelijke bepalingen tot het instellen van een zogenoemde collectieve actie (de artikelen 3:305a e.v. van het Burgerlijk Wetboek), hadden moeten worden gevolgd. 

Reden prejudiciële vragen en vervolg procedure

Het hof wil de prejudiciële vragen aan de Hoge Raad stellen vanwege het grote maatschappelijke en juridische belang die beide kwesties hebben. Te verwachten valt dat het antwoord op deze vragen ook van belang zijn voor andere geschillen over de kwalificatie van arbeidsrelaties en de procedure die daarbij moet worden gevolgd.
Uber, de chauffeurs die aan de zijde van hen mee procederen en FNV mogen zich op 14 november 2023 uitlaten over de precieze formulering van de prejudiciële vragen. Vervolgens beslist het hof definitief over de aan de Hoge Raad te stellen vragen. Wanneer die beslissing volgt, is nog niet bekend.


Uitspraken