Mondelinge behandeling WCAM-verzoekschrift Ageas (voorheen Fortis) op 24 maart

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksGerechtshof Amsterdam > Nieuws > Mondelinge behandeling WCAM-verzoekschrift Ageas (voorheen Fortis) op 24 maart
Amsterdam, 21 maart 2017

Op 24 maart 2017 om 10:00 uur vindt bij het gerechtshof Amsterdam de mondelinge behandeling plaats van het verzoekschrift tot verbindend verklaren van de Fortisschikking. Deze schikking is bedoeld voor iedereen die in de periode van 28 februari 2007 tot en met 14 oktober 2008 aandeelhouder was van het toenmalige Belgisch/Nederlandse Fortis. Verzoeksters zijn Ageas (het voormalige Fortis), VEB, Deminor, SICAF, FortisEffect en Stichting FORsettlement.

De zitting vindt plaats in het Paleis van justitie, IJdok 20 in Amsterdam. Ageas heeft bijna 17.000 bij haar bekende aandeelhouders schriftelijk over het plaatsvinden van de zitting geïnformeerd. Bijna 120 aandeelhouders hebben zich bij het hof aangemeld om de zitting bij te wonen.

Schikking

De schikkingsovereenkomst is gesloten in verband met gebeurtenissen die in 2007 en 2008 zijn voorgevallen bij het voormalige Fortis en die van invloed kunnen zijn geweest op de koers van de aandelen. Het gaat met name om de communicatie (of het gebrek daaraan) en het beleid van Fortis ten aanzien van haar financiële positie, de aanloop naar de opsplitsing van Fortis en de overname van ABN Amro, zoals nader omschreven in de schikkingsovereenkomst.

Algemene informatie over WCAM

De Wet collectieve afwikkeling massaschade (WCAM) werd op 27 juli 2005 van kracht en biedt belangenorganisaties en bedrijven de mogelijkheid om de overeenkomsten die zij hebben gesloten over schadevergoeding of compensatie algemeen verbindend te laten verklaren. Dat kan alleen door het gerechtshof Amsterdam. Na de algemeen verbindend verklaring is de overeenkomst ook geldig voor de partijen die niet bij de onderhandelingen waren betrokken, tenzij zij tijdig een verklaring indienen dat ze dat niet willen (opt-out). Op deze wijze kan het aantal procedures in massaschadezaken en de duur ervan aanzienlijk worden beperkt.

Meer informatie over de WCAM-procedure in de Ageas-zaak is te vinden in het dossier onder bekende rechtszaken op Rechtspraak.nl

Media

Audio/Visuele-media worden verzocht zich aan te melden via voorlichting-hof-amsterdam@rechtspraak.nl onder vermelding van naam, telefoonnummer, e-mailadres en voor welk medium zij werken.

Vragen

Als media vragen hebben kunnen deze contact opnemen met de afdeling communicatie en persvoorlichting van het gerechtshof Amsterdam, telefoon 088 361 3609 of via bovenvermeld e-mailadres.

Uitspraken

Meest gelezen berichten