Laden...

Passageproces: Fred Ros en Dino S. worden niet vrijgelaten

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksGerechtshof Amsterdam > Nieuws > Passageproces: Fred Ros en Dino S. worden niet vrijgelaten
Amsterdam, 26 augustus 2016

Fred Ros en Dino S., beiden verdachten in het hoger beroep van het liquidatieproces Passage, worden niet in vrijheid gesteld. Het gerechtshof Amsterdam heeft dit vandaag beslist op hun verzoek tot opheffing van de voorlopige hechtenis.

Dino S.

Dino S. is door de rechtbank Amsterdam vrijgesproken van betrokkenheid bij de moorden op Kees Houtman en Thomas van der Bijl. De officier van justitie is daartegen bij het hof in hoger beroep gegaan.

In juni 2015 is Dino S. – die toen al voor een andere strafzaak gedetineerd was – op bevel van het hof in de Passagezaak in voorlopige hechtenis genomen. Het Openbaar Ministerie had dat bij het hof gevorderd, omdat het van mening was dat er tegen Dino S. inmiddels zoveel bezwarend materiaal lag dat hij daarvoor in voorlopige hechtenis kon worden genomen. Het hof was het daarmee eens. In de daarop volgende periode zijn in de zaak tegen Dino S. door het hof veel getuigen gehoord, onder wie de kroongetuigen Fred Ros en Peter la S.

Verzoek opheffing voorlopige hechtenis Dino S.

Volgens de verdediging van Dino S. is het nu al duidelijk dat tegen Dino S. geen veroordeling kan volgen, omdat daarvoor volstrekt onvoldoende bewijs op tafel ligt. Ook vinden zij dat de belastende verklaringen van de kroongetuige Ros leugenachtig zijn.

Nog steeds ernstige verdenking Dino S.

In de zaak tegen Dino S. is ook in december 2015 om opheffing van zijn voorlopige hechtenis verzocht. Het hof heeft dat verzoek toen afgewezen omdat er voldoende bezwaren lagen om zijn voorlopige hechtenis te rechtvaardigen. Een gedetailleerde feitelijke en juridische waardering van het door het Openbaar Ministerie gepresenteerde bewijs en wat daar door de verdediging van Dino S. tegenover is gesteld kan pas worden gegeven bij eindarrest. Zo overwoog het hof toen.
De herhaalde verhoren van de kroongetuigen Ros en La S. noch het standpunt van Dino S. hebben in die situatie tot nu toe verandering gebracht.

De kroongetuigen hebben in essentie hun voor Dino S. belastende verklaringen herhaald, terwijl Dino S. als verdachte heeft volhard in zijn verklaring dat hij met de beschuldigingen aan zijn adres in het geheel niets te maken heeft. Het hof is van oordeel dat de kern van het geschil vergeleken met december 2015 niet wezenlijk is veranderd, terwijl de waardering van de verklaringen van o.m. de kroongetuigen tegenover die van Dino S. pas na requisitoir en pleidooi kan plaatsvinden.

Daarom wijst het hof het herhaalde verzoek van Dino S. af.

Fred Ros

Ook Fred Ros is een verdachte in het Passageproces. De rechtbank Amsterdam heeft hem veroordeeld tot een gevangenisstraf van 30 jaar voor zijn betrokkenheid bij onder meer de moord op Thomas van der Bijl. Na die veroordeling door de rechtbank heeft Ros tijdens het hoger beroep ervoor gekozen een deal met het Openbaar Ministerie te sluiten en is hij kroongetuige geworden. Hij heeft zich daarbij verplicht om over een aantal moorden in de Amsterdamse onderwereld opening van zaken te geven en daarover in de zaken van een aantal verdachten in het Passageproces te getuigen. Daartegenover heeft het Openbaar Ministerie toegezegd om in zijn strafzaak de voorgenomen eis in hoger beroep van 30 jaar gevangenisstraf met de helft te verminderen tot 15 jaar.

Verzoek opheffing voorlopige hechtenis Ros

Zowel de verdediging van Ros als het Openbaar Ministerie zijn van mening dat de voorlopige hechtenis van Ros moet worden opgeheven. Dit omdat nu al kan worden vastgesteld dat Ros als kroongetuige waarheidsgetrouw opening van zaken heeft gegeven, zodat die voorgenomen strafeis van 15 jaar in het verschiet ligt. Ervan uitgaand dat het hof conform die strafeis hem 15 jaar gevangenisstraf oplegt betekent dat – ook rekening houdend met de voorwaardelijke invrijheidsstelling – voor Ros dat hij in dat geval al deze maand die straf heeft uitgezeten.

Niet vooruitlopen op eindoordeel

Het hof heeft beslist dat Fred Ros in voorlopige hechtenis zal blijven. De vraag óf Ros in aanmerking komt voor de strafvermindering, zoals door de advocaat-generaal onder voorbehoud is aangekondigd laat zich niet nu al met voldoende mate van zekerheid beantwoorden. Ook in deze zaak geldt dat het hof pas na requisitoir en pleidooi de balans op verantwoorde wijze kan opmaken. Het hof oordeelt dat niet al nu kan worden vastgesteld dat ernstig rekening moet worden gehouden met de mogelijkheid dat Ros langer in voorlopige hechtenis blijft dan de nog aan hem op te leggen gevangenisstraf rechtvaardigt.

Slotsom

Dit alles betekent dat zowel Dino S. als Fred Ros in hechtenis blijven. Een definitief oordeel in hun zaken zal het hof geven nadat het Passageproces in hoger beroep is afgerond. Dat moment ligt naar verwachting medio 2017.

Uitspraken