Laden...

Uitspraak hof naheffingsaanslag omvangrijke btw fraude bevestigd

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksGerechtshof Amsterdam > Nieuws > Uitspraak hof naheffingsaanslag omvangrijke btw fraude bevestigd
Amsterdam, 26 juli 2023

Een uitspraak van de belastingkamer van het gerechtshof Amsterdam is door de Hoge Raad bevestigd. De zaak gaat over een belanghebbende die een groothandel in computers en consumentenelektronica exploiteert. De door haar aangegeven omzet bedroeg in het jaar 2007 tot en met 2010 € 551.000.000. 

Controlerapport

Een inspecteur ontving 135 internationale verzoeken om inlichtingen op het gebied van de btw die betrekking hadden op intracommunautaire leveringen door belanghebbende. De inspecteur startte naar aanleiding daarvan een controle. De conclusie van het controlerapport luidt dat belanghebbende zich schuldig maakte aan btw-fraude, zodat zij geen recht heeft op aftrek van voorbelasting ter zake van inkopen voorafgaand aan intracommunautaire leveringen aan zogenoemde ‘missing traders’. Dat zijn ondernemers die onvindbaar zijn en hun belastingverplichtingen niet nakomen. Het betreft 32 missing traders in Spanje, twaalf in Roemenië, zeven in Italië, één in Frankrijk en zeven in Nederland. De inspecteur legde aan belanghebbende een naheffingsaanslag omzetbelasting op van € 33.725.496 een vergrijpboete van € 15.309.226. 

Uitspraken

De rechtbank verklaarde eerder het beroep van belanghebbende gegrond, vernietigde de hele naheffingsaanslag en de boete. De rechtbank achtte niet bewezen dat belanghebbende wist dan wel had moeten weten van de btw-fraude in de (internationale) keten. Het gerechtshof denkt hier anders over. Hij acht voor de Spaanse en Roemeense afnemers aannemelijk dat belanghebbende wist dan wel had moeten weten van de btw-fraude. De naheffingsaanslag werd in hoger beroep grotendeels in stand gelaten (en verminderd tot op afgerond € 17.000.000).

De tegen dit oordeel in cassatie aangevoerde grieven falen. Wel wordt de vergrijpboete, die door het hof al was verminderd tot op € 980.000, vernietigd omdat volgens de Hoge Raad sprake is van een pleitbaar standpunt.

Uitspraken