Laden...

SNS procedure

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOrganisatie > Ondernemingskamer > SNS procedure

Procedures

Vaststelling schadeloosstelling ex artikel 6:10 WFT

In het cassatieberoep tegen de tussenbeschikking van de Ondernemingskamer van 11 juli 2013 (ECLI:NL:GHAMS:2013:1966), heeft de Hoge Raad op 20 maart 2015 uitspraak gedaan (ECLI:NL:HR:2015:661).

Enquêteprocedure ex 2:345 e.v. BW

In het cassatieberoep tegen de uitspraken van de Ondernemingskamer van 8 juli 2015 in de door VEB c.s. jegens SNS REAAL N.V. c.s. ingestelde enquêteprocedure ECLI:NL:GHAMS:2015:2779 (200.159.002/01 OK), heeft de Hoge Raad op 4 november 2016 uitspraak gedaan (ECLI:NL:HR:2016:2456) en (ECLI:NL:HR:2016:2518).

De 403-procedure

  • Beschikking van de Ondernemingskamer d.d. 9 december 2015 (ECLI:NL:GHAMS:2015:5141), zie tevens het persbericht
  • Uitspraak van de Hoge Raad d.d. 31 maart 2017 (ECLI:NL:HR:2017:546) in het cassatieberoep tegen de beschikking van de Ondernemingskamer van 9 december 2015.  

Deskundigenbericht schadeloosstelling

Hierbij treft u aan het deskundigenbericht d.d. 27 april 2018 inzake bepaling werkelijke waarde onteigende effecten en vermogensbestanddelen SNS Bank en SNS Reaal per 1 februari 2013 en bijbehorende bijlagen.

Verzoekschrift en bijlagen

Hierbij treft u aan het verzoekschrift tot vaststelling schadeloosstelling ex artikel 6:10 WFT van de Minister van Financien en bijbehorende bijlagen.

Het downloaden van de bijlagen kan enige minuten in beslag nemen.