SNS procedure

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOrganisatie > Ondernemingskamer > SNS procedure

Nieuws

  • (8 juli 2015) Uitspraken in de door VEB c.s. jegens SNS REAAL N.V. c.s. ingestelde enquêteprocedure: ECLI:NL:GHAMS:2015:2779  (200.159.002/01 OK)

 

 

Verzoekschrift en bijlagen

Hierbij treft u aan het verzoekschrift tot vaststelling schadeloosstelling ex artikel 6:10 WFT van de Minister van Financien en bijbehorende bijlagen.

Het downloanden van de bijlagen kan enige minuten in beslag nemen.