Laden...

Huisregels

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Wat mag niet?

In het kort is het volgende verboden:

  • Filmen, foto's of geluidsopnamen maken.
  • Mobiele telefoon aan in de rechtszaal.
  • Eten of drinken in de rechtszaal.
  • Roken. 
  • Alcohol en verdovende middelen.
  • Wapens en explosieven.
  • Dieren (behalve hulphonden).
  • Het dragen van gezichtsbedekkende kleding.

 

Beveiliging

Bij een bezoek aan het gerechtshof moet u zich melden bij de hoofdingang. Iedere bezoeker kan alleen via een detectiepoort het gebouw betreden. Het kan zijn dat naar uw identiteitsbewijs wordt gevraagd en/of naar de reden van het verblijf in het gebouw. Daarnaast kan het voorkomen dat de beveiliging aanvullende beveiligingsmaatregelen treft, zoals extra toezicht en fouillering.

Cameratoezicht

In verband met de veiligheid en orde in het gebouw zijn bij alle toegangen en op verschillende plaatsen zichtbaar camera's opgesteld. De beelden kunnen worden opgenomen.

 

Opname- en communicatieapparatuur

Het is niet toegestaan in de openbare ruimten van het gebouw zonder toestemming beeld- en/of geluidsopnames te maken. U kunt voor het verkrijgen van toestemming contact opnemen met de afdeling communicatie.

Mobiele telefoons en andere draagbare telecommunicatiemiddelen mogen niet zijn ingeschakeld in zittingzalen gedurende de zitting.

Ordehandhaving

Iedereen die de orde verstoort, kan de toegang tot het gebouw worden ontzegd. De rechter die tijdens de zitting de leiding heeft, draagt zorg voor het ongestoorde verloop van de zitting. Hij kan maatregelen nemen om dit te garanderen. Buiten de zittingszaal dient u de aanwijzingen van de bodedienst en de beveiliging op te volgen.