Laden...

Groepsbezoeken

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Een van de grondbeginselen van de rechtspraak is openbaarheid. Daarom biedt het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden groepen scholieren, studenten en andere geïnteresseerden de gelegenheid om een bezoek aan een van de gerechtsgebouwen te brengen. Doel is om de kennis over de rechtspraak te vergroten en te laten zien wat het gerechtshof doet en waar het voor staat.

 

Wat u vooraf moet weten

Om de orde in het gerechtsgebouw en in de zittingszaal te handhaven, hanteert het gerechtshof de volgende regels:

 • Groepsbezoeken moeten minimaal zes weken van tevoren zijn aangemeld.
 • Aanmelding kan door het sturen van een e-mail naar:
  communicatie.hof-arle@rechtspraak.nl
  Graag in de mail het volgende doorgeven:
  • locatie die u wilt bezoeken
  • data waarop bezoek zou kunnen plaatsvinden
  • school of opleiding (naam, plaats, niveau)
  • grootte van de groep
  • leeftijd van de bezoekers
  • naam, telefoonnummer en e-mailadres contactpersoon
 • De groepsgrootte is gebonden aan een minimum van 5 en een maximum van 25 personen.
 • Een begeleider moet deel uitmaken van de groep. Bij groepen groter dan 20 personen zijn twee begeleiders verplicht.
 • Alle leden van de groep moeten een geldig legitimatiebewijs kunnen tonen.