Laden...

Hof: Ziggo hoeft geen gegevens van downloaders te verstrekken

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksGerechtshof Arnhem-Leeuwarden > Nieuws > Hof: Ziggo hoeft geen gegevens van downloaders te verstrekken
Arnhem, 05 november 2019

Het hof moet beoordelen van wie het belang in dit geval zwaarder weegt: het belang van DFW op bescherming van haar intellectueel eigendomsrecht (filmrechten) of het belang van Ziggo c.s. op bescherming van persoonsgegevens van haar klanten. Het hof oordeelt dat DFW te onduidelijk is over wat zij met die gegevens zal gaan doen, zodat de privacybescherming van de Ziggo-klanten op dit moment zwaarder weegt. Daarom hoeft Ziggo de gegevens niet te verstrekken.

Film illegaal gedownload

DFW is een belangenorganisatie van rechthebbenden (makers) van films. Volgens DFW heeft een aantal internetgebruikers via IP-adressen van Ziggo c.s. de film The Hitman’s Bodyguard gedownload en daarmee inbreuk gemaakt op het auteursrecht van de makers van deze film. De makers ondervinden daarvan schade, omdat zij inkomsten mislopen. DFW vraagt Ziggo c.s. om persoonsgegevens van Ziggo-klanten te verstrekken die horen bij de IP-adressen waarvan is gedownload. DFW wil die klanten benaderen en eventueel aansprakelijk stellen.

Belang DFW

Het hof vindt dat DFW op zichzelf een gerechtvaardigd belang heeft bij de verstrekking van persoonsgegevens door Ziggo c.s. aan haar, omdat degenen die via BitTorrent de film hebben gedownload daarmee opzettelijk inbreuk hebben gemaakt op het intellectueel eigendomsrecht van DFW. DFW moet tegen die mensen maatregelen kunnen nemen, waarvoor de persoonsgegevens nodig zijn.

Privacybelang Ziggo-klanten

Daar staat tegenover dat door verstrekking van de persoonsgegevens de privacy van de Ziggo-klanten wordt geschonden. Bovendien bestaat de mogelijkheid dat niet alle klanten zelf de inbreuk hebben gemaakt, omdat ook derden van het IP-adres gebruik gemaakt kunnen hebben.

Oordeel van het hof

DFW maakt niet duidelijk hoe zij tegen de Ziggo-klanten wil gaan optreden. Het kan daarbij gaan om  een waarschuwing, maar ook om verhaal van kosten en schadevergoeding. Over de inhoud en omvang  van de bedragen die zij wil vorderen heeft DFW ook te weinig informatie gegeven. Daardoor kan niet worden getoetst of de voorgenomen maatregelen in een redelijke verhouding staan tot het belang dat DFW daarbij heeft en het privacybelang van de Ziggo-klanten. Daarbij speelt een rol dat onzeker is of alle Ziggo-klanten ook daadwerkelijk de inbreukmakers zijn. De vordering van DFW wordt dus afgewezen.

Uitspraken