Laden...

Hof legt taakstraf op voor valsheid in geschrifte bij particuliere zorginstelling

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksGerechtshof Arnhem-Leeuwarden > Nieuws > Hof legt taakstraf op voor valsheid in geschrifte bij particuliere zorginstelling
Leeuwarden, 24 juni 2016

Het hof heeft vandaag uitspraak gedaan in de zaak tegen de eigenaresse van een zorginstelling en haar echtgenoot. De zorginstelling bood onderdak en zorg aan cliënten met een persoonsgebonden budget (pgb).

Beslissing van de rechtbank

De rechtbank heeft in de zaak van de eigenaresse op 23 maart 2012 beslist dat sprake was van valsheid in geschrifte, oplichting en witwassen. Zij is toen veroordeeld tot dertig maanden gevangenisstraf en tot ontzetting uit ieder beroep in de zorg voor de duur van vijf jaar (ECLI:NL:RBZLY:2012:BV9758). De echtgenoot is uitsluitend voor witwassen vervolgd en veroordeeld tot een taakstraf en een voorwaardelijke gevangenisstraf (ECLI:NL:RBZLY:2012:BV9761).  De verdachten hebben hoger beroep ingesteld.

Beslissing van het hof

Het hof vernietigt vandaag de vonnissen van de rechtbank. In de zaak van de eigenaresse wordt wel valsheid in geschrifte bewezen geacht, maar niet het witwassen. Oplichting was als zelfstandig feit in hoger beroep niet meer aan de orde omdat de beschuldiging in hoger beroep door het openbaar ministerie was aangepast. Aan de eigenaresse wordt een taakstraf van 180 uur opgelegd. De echtgenoot wordt vrijgesproken van witwassen.

Valsheid in geschrifte

Opname en verblijf van de cliënten van de zorginstelling werden bekostigd uit het pgb van die cliënten. Ten behoeve van die opname en dat verblijf moesten veel formulieren worden ingevuld. Het ging om aanvragen indicatiestelling (welk type zorg is nodig en voor hoeveel uur), aanvragen pgb en verantwoording van het pgb aan het zorgkantoor. Die formulieren liet de eigenaresse in vijf gevallen, deels, blanco ondertekenen door de cliënten waarna zij alle gegevens verder invulde en de formulieren inleverde bij de betrokken instanties. Dat is valsheid in geschrifte en, door die indiening, gebruik maken van valse geschriften.

Vrijgesproken van witwassen

De zorginstelling maakte erg veel winst. Die winst vloeide naar de eigenaresse en die kocht daar auto's, sieraden en huizen van. De enige inkomstenbron van de zorginstelling werd gevormd door het pgb-budget van de cliënten. Dat enkele gegeven is echter onvoldoende om te mogen concluderen dat die winst en de daarmee gekochte goederen door oplichting (of een ander misdrijf) zijn verkregen. Het hof heeft diepgaand deskundigenonderzoek laten verrichten om te achterhalen of dan wellicht de gedeclareerde zorg in relevante mate niet is verleend. Als dat het geval zou zijn zou mogelijk wél van oplichting gesproken kunnen worden. Dat deskundigenonderzoek heeft een dergelijke conclusie echter niet kunnen rechtvaardigen. Om die reden heeft het hof de eigenaresse en haar echtgenoot vrijgesproken van het witwassen.

Uitspraken