Laden...

Inhumane situatie: Hof beëindigt gesloten plaatsing minderjarige

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksGerechtshof Arnhem-Leeuwarden > Nieuws > Inhumane situatie: Hof beëindigt gesloten plaatsing minderjarige
Leeuwarden, 30 maart 2022

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, locatie Leeuwarden, heeft vandaag uitspraak gedaan in het hoger beroep van een 15-jarig meisje tegen de plaatsing in een gesloten accommodatie. Het hof beëindigt de gesloten plaatsing van het meisje. 

Waar gaat deze zaak over?

Een 15-jarig meisje verblijft al meer dan twee jaar op basis van machtigingen van de kinderrechter in gesloten accommodaties van jeugdhulpaanbieders. Zij is op verschillende groepen en accommodaties geplaatst geweest. Zij verblijft nu inmiddels ruim een jaar op een afdeling bedoeld voor zeer korte intensieve observatie en stabilisatie van jongeren met een acuut veiligheidsrisico. Het meisje ontvangt, met uitzondering van medicatie, geen behandeling, en moet de hele dag, op enkele uren na, op haar kamer blijven. De instelling waar zij verblijft is handelingsverlegen. Zij is al maandenlang in afwachting van een vervolgplek. Tot op heden is geen passende behandelplek voor haar gevonden. 

Beslissing rechtbank

De kinderrechter heeft (opnieuw) een machtiging tot plaatsing in een gesloten accommodatie verleend voor de periode van 10 november 2021 tot 10 mei 2022. Het meisje is het daar niet mee eens en is van die beslissing in beroep gekomen. 

Beslissing gerechtshof

Het hof oordeelt dat sprake is van een inhumane situatie omdat het meisje al langere tijd uit ‘veiligheid’ wordt opgesloten. Met uitzondering van medicatie wordt geen behandeling geboden en haar vrijheden worden al lange tijd en in zeer forse mate beperkt, zonder dat er concreet zicht is op een passende oplossing. Het hof wijst het verzoek van het meisje toe, omdat niet meer aan het doel van de gesloten jeugdhulp, zoals bedoeld door de wetgever, wordt gewerkt. Het meisje heeft het recht om zich in veiligheid te ontwikkelen en in geborgenheid op te groeien met de hulp die zij daarvoor nodig heeft.
 
Het hof beëindigt de gesloten plaatsing van het meisje. Het is aan de GI die de ondertoezichtstelling uitvoert om binnen twee weken na datum van de beschikking van het hof een passende vervolgplek voor het meisje te vinden.
Het hof ziet geen mogelijkheden om hier zelf actief in te opereren, omdat het een nadrukkelijke keuze van de wetgever is geweest om de (kinder)rechter niet meer te belasten met de verantwoordelijkheid voor de tenuitvoerlegging van de door hem opgelegde maatregel.
 Uitspraken