Laden...

Wrakingsverzoek indienen

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Introductie

Iedere rechtzoekende burger in Nederland heeft recht op een onpartijdige rechter. Dat is geregeld in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en het is ook in verschillende wetten vastgelegd.

Een rechtzoekende (een partij) die goede redenen heeft om te denken dat de rechter een zaak niet onpartijdig kan beoordelen, kan verzoeken deze rechter te vervangen. Zo'n verzoek wordt een verzoek tot wraking genoemd.

 

Wrakingsprotocol

Voor de afhandeling van wrakingsverzoeken heeft het gerechtshof een wrakingsprotocol (pdf, 354,5 KB) opgesteld. Doel van het protocol is het bevorderen van een vlotte en professionele behandeling van wrakingsverzoeken

 

Jaarverslagen wrakingen

Het gerechtshof stelt ieder jaar een 'Jaarverslag wrakingen' op. In dit jaarverslag vindt u het aantal ingediende wrakingsverzoeken en de wijze waarop de wrakingsverzoeken zijn afgehandeld.