Laden...

Invoering regiegesprek civiele zaken

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksGerechtshof Arnhem-Leeuwarden > Regels procedures en klachten > Invoering regiegesprek civiele zaken

Succesvolle pilot

In het voorjaar van 2021 heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden succesvol geëxperimenteerd met regiegesprekken in civiele handelszaken. Direct na het aanbrengen van de zaak namen raadsheren contact op met de advocaten om de beste aanpak voor hun zaak door te nemen. Uit de pilot kwam naar voren dat het professionele gesprek over de procedurele inrichting van een zaak meerwaarde kan hebben voor advocaten, hun cliënten en het hof. Het regiegesprek zal daarom per 1 februari 2022 in meer zaken worden aangeboden.

 

 

Doel van het regiegesprek

Het doel van het regiegesprek is om met de advocaten te spreken over de meest wenselijke gang van de procedure in hoger beroep. Het gaat er vooral om de eerstvolgende processtap zo efficiënt en effectief mogelijk te laten zijn.

Gezamenlijke procesafspraken verhogen het commitment (de procedurele rechtvaardigheid) en kunnen de uitkomst meer acceptabel maken. In het gesprek gaat het allereerst om het doel van het hoger beroep. Op basis hiervan worden de procesafspraken gemaakt. Als een partij bijvoorbeeld slechts een herbeoordeling wil, ligt het minder voor de hand dat hij nog uitgebreide bewijs- of proceshandelingen wil verrichten. En zo kan bij een zaak met spoed of mogelijkheden voor een schikking een enkelvoudige zitting op korte termijn of mediation een oplossing zijn.

Verder kunnen omstandigheden aan de orde komen die juridisch mogelijk niet relevant zijn en niet in het vonnis staan, maar wel van belang zijn voor de vraag hoe maatwerk kan worden verricht (bijvoorbeeld een digitale zitting bij buitenlandse partijen, transport van een onroerende zaak, faillissement of getuigen op leeftijd). 

 

Invoering regiegesprek per 1 februari 2022

Het regiegesprek zal per 1 februari 2022 op beide locaties van het hof (Arnhem en Leeuwarden) worden aangeboden in daarvoor door het hof geselecteerde zaken, zowel handelszaken als dagvaardingszaken bij familie. Het regiegesprek zal vooral geselecteerd worden in de volgende zaken:

  • complexe zaken;
  • zaken waarin de actuele stand van zaken cruciaal is (aanbesteding, projectontwikkeling, ontruiming);
  • zaken waarin derden geen partij zijn maar wel doorslaggevend voor de oplossing van de zaak;
  • erfrechtzaken en verdelingszaken.

Binnen drie weken na het aanbrengen van de zaak zal het regiegesprek – ook op verzoek van partijen - kunnen plaatsvinden.

 

Inrichting van het regiegesprek

Advocaten worden via het roljournaal en een e-mail van de selectie voor een regiegesprek op de hoogte gesteld. Alleen wanneer beide advocaten hiervoor kiezen zal een regiegesprek worden gehouden. Indien zij niet instemmen, heeft dit geen procesrechtelijke consequenties.

De advocaten krijgen een e-mail met een aantal voorbereidingsvragen (aan de hand waarvan zij een voorgesprek kunnen voeren met hun cliënten), waarna de rolraadsheer met de twee advocaten samen via beeldbellen een gesprek voert. De advocaten en rolraadsheer dragen geen toga. De inhoud van het gesprek is beperkt tot het bespreken van mogelijke procesafspraken. Van de uitkomst wordt een korte aantekening in het roljournaal geplaatst.

Het regiegesprek wil bijdragen aan maatwerk en geeft advocaten de mogelijkheid de loop van de procedure te beïnvloeden.