Laden...

Pers gerechtshof Den Haag

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksGerechtshof Den Haag > Bezoekinformatie > Pers gerechtshof Den Haag

Inleiding

De persinformatie op deze pagina is een aanvulling op de landelijke persinformatie.

 

Huisregels

Voor journalisten geldt in het paleis van justitie een aantal praktische huisregels. Deze gelden naast de landelijke persrichtlijn:

  • Afgevaardigden van de media met audiovisuele apparatuur moeten zich altijd melden bij de portier bij de hoofdingang.
  • Er kan naar een persoonlijke legitimatie worden gevraagd.
  • Afgevaardigden van audiovisuele media die geen toestemming hebben opnamen in de zittingszaal te maken, moeten hun apparatuur in overleg met de bodedienst buiten de zaal achterlaten.
  • Een interview met advocaten, rechtzoekenden, slachtoffers of andere betrokkenen bij de zitting vindt in de regel buiten het gerechtsgebouw plaats. In sommige gevallen kan in overleg met de voorlichter van deze regel worden afgeweken.
  • Het niet nakomen van de landelijke persrichtlijn kan leiden tot verwijdering uit en/of ontzegging van de toegang tot de rechtszaal en/of het gerechtsgebouw en/of het niet verstrekken van informatie.

 

Satellietapparatuur

Maakt u gebruik van satellietapparatuur (satellietwagens) meldt dit dan bij uw aanvraag, zodat overleg mogelijk is over parkeerruimte. In het gerechtsgebouw is het niet mogelijk om rechtstreekse verbindingen te leggen met de opgestelde apparatuur in de zittingszaal. Ook is de afname van elektriciteit beperkt.

Bijwonen zittingen

Schrijvende pers kan alle openbare zittingen bijwonen. Om privacyredenen is het alleen toegestaan om audiovisuele apparatuur (film- en videocamera’s, geluids- en opnameapparatuur, fotoapparatuur, enz.) mee te nemen wanneer hiervoor toestemming is gegeven. Zonder toestemming mag u ook geen opnamen maken in de hal, wachtruimten of andere openbare ruimten van het gerechtsgebouw.

Aanvragen om gebruik te maken van audiovisuele opname-apparatuur kunnen worden ingediend bij de communicatieadviseur-voorlichter. Houdt u er rekening mee dat een dergelijke aanvraag tijdig moet worden ingediend, dat wil zeggen tenminste 24 uur voorafgaand aan de zitting.

Toelichting door persraadsheer

Het gerechtshof heeft een aantal persraadsheren. Als u een toelichting op een bepaalde rechtszaak door de persraadsheer wenst, kunt u zich wenden tot de voorlichter. Zij kan u in contact brengen met de betreffende persraadsheer.

Perskamer en perskaart

Journalisten kunnen gebruikmaken van de persfaciliteiten in het paleis van justitie. De perskamer beschikt over telefoon (ISDN) en internet (ADSL).

Het kan voorkomen dat u gevraagd wordt om zich te legitimeren met een (door de NVJ uitgegeven) perskaart.

 

Opvragen van uitspraken

Gerechtshof Den Haag doet dagelijks uitspraken. Sommige kunt u vinden onder uitspraken. In de regel wordt in strafzaken twee weken na de laatste inhoudelijke behandeling van de zaak uitspraak gedaan. In civiele zaken zal meer tijd verstrijken tussen de laatste behandeling en het wijzen van het arrest.

Voor informatie over uitspraken kunt zich wenden tot de communicatieadviseur-voorlichter. Hierbij is, in de regel, nodig dat u een rolnummer, dan wel volledige namen van partijen dan wel verdachten beschikbaar heeft. Op basis van initialen kunnen de arresten niet gezocht worden.

 

Meer informatie

Voor meer informatie over perszaken kunt u contact opnemen met de communicatieadviseur-voorlichter.