Laden...

De Staat hoeft twee Afghaanse fixers niet over te brengen naar Nederland

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksGerechtshof Den Haag > Nieuws > De Staat hoeft twee Afghaanse fixers niet over te brengen naar Nederland
Den Haag, 26 juli 2022

Het gerechtshof Den Haag heeft vandaag geoordeeld dat de Staat niet verplicht is twee Afghaanse mannen naar Nederland over te brengen. Zij gingen in hoger beroep, nadat de rechtbank Den Haag eerder al besloot dat de Staat hen niet hoeft over te brengen. De twee mannen beroepen zich op de motie Belhaj en de toezegging van de regering deze motie uit te voeren.

Twee Afghaanse mannen die als ‘fixer’ werkten voor een Nederlandse journalist in Afghanistan spanden de zaak aan. Een fixer is iemand die een journalist helpt met het verrichten van onderzoek, vertalen en andere praktische zaken. Na de machtsovername door de Taliban in augustus 2021 lopen deze fixers gevaar vanwege hun werk voor een westerse journalist. 

De twee mannen (die inmiddels naar Pakistan zijn gevlucht) wilden met dit kort geding bereiken dat de Staat hen naar Nederland overbrengt. Zij baseren zich daarbij op de motie van het Tweede Kamerlid Belhaj van 18 augustus 2021 en de toezegging van de regering om die motie uit te voeren. In de motie werd de regering verzocht bepaalde groepen uit Afghanistan te evacueren, waaronder fixers voor journalisten. De twee fixers meldden zich tijdig voor evacuatie uit Afghanistan aan, maar kregen om onduidelijke redenen nooit een oproep voor evacuatie. De evacuaties uit Afghanistan stopten op 26 augustus 2021 om veiligheidsredenen.
 
Het hof stelt de twee fixers in het ongelijk. De toezeggingen die de regering aan de Tweede Kamer heeft gedaan naar aanleiding van de motie Belhaj zijn niet tot de fixers gericht. Zij kunnen daaraan geen rechten ontlenen. Bovendien had de motie slechts betrekking op de periode tot het moment waarop evacuatie uit Kaboel niet langer veilig zou zijn (26 augustus 2021). De Staat heeft daarna nog aanvullend toegezegd om te proberen fixers, die voor die datum al wel een oproep voor evacuatie hadden ontvangen maar die niet tijdig geëvacueerd konden worden, naar Nederland over te brengen. Dat de Staat de grens heeft getrokken bij hen die een oproep voor evacuatie hebben ontvangen is wrang voor deze twee fixers die immers om min of meer toevallige redenen geen oproep kregen. Die beslissing valt echter binnen de beleidsruimte van de Staat en kan slechts zeer beperkt door de rechter worden getoetst.Uitspraken