Laden...

Eisen van Viruswaarheid in kader vaccinatiebeleid afgewezen

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksGerechtshof Den Haag > Nieuws > Eisen van Viruswaarheid in kader vaccinatiebeleid afgewezen
Den Haag, 22 juni 2021

Het gerechtshof Den Haag heeft vandaag uitspraak gedaan in het kort geding dat de Stichting Viruswaarheid tegen de Staat had aangespannen over het COVID-19 vaccinatiebeleid. Volgens Viruswaarheid is de voorlichting en communicatie van de overheid over de vaccinaties en de soorten vaccins tegen COVID-19 gebrekkig en misleidend. Viruswaarheid vindt het bovendien onrechtmatig dat de Staat de burger geen vrije keuze biedt voor een merk vaccin. Het Haagse gerechtshof geeft Viruswaarheid in dit alles geen gelijk.

Het gerechtshof vindt de benaming ‘vaccin’ voor de in Nederland op de markt gebrachte preventieve middelen tegen COVID-19 niet misleidend. Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) en de Gezondheidsraad gebruiken deze terminologie ook voor de preventieve middelen die een stukje genetische informatie bevatten, zoals de mRNA-vaccins van Pfizer en Moderna en de vector-vaccins van AstraZeneca en Janssen. Elk van deze vaccins is op zijn veiligheid en werkzaamheid getest in een groep van ten minste 24.000 personen. Op of via de website van de Rijksoverheid is alle informatie te vinden over het vaccinatiebeleid van de Staat. Daarin wordt ook ingegaan op de verschillen tussen de soorten vaccins, hun werking, de mogelijke bijwerkingen en de mate van bescherming tegen COVID-19. Evenals de voorzieningenrechter in de rechtbank ziet het gerechtshof daarom geen reden voor een rectificatie of een medische disclaimer zoals Viruswaarheid heeft gevraagd.

Ook is het hof het eens met de voorzieningenrechter dat van een keuzevrijheid voor een merk vaccin vooralsnog geen sprake kan zijn. Dat heeft niet alleen te maken met de bestaande schaarste aan bepaalde vaccins, maar ook met de verschillen in geschiktheid voor bepaalde leeftijds- of risicogroepen, de wijzigende hoeveelheden en tijdschema’s van leveranties en de verschillende eisen ten aanzien van transport en distributie, bewaarcondities en wijze van toediening.

Uitspraken