Laden...

Ernstig verwijtbaar handelen van Centric jegens twee directeuren

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksGerechtshof Den Haag > Nieuws > Ernstig verwijtbaar handelen van Centric jegens twee directeuren
Den Haag, 06 juli 2021

Het gerechtshof Den Haag heeft op 6 juli 2021 geoordeeld over twee ontslagzaken van directeuren van het IT-bedrijf Centric. Het gaat om de Chief Commercial Officer (CCO) en de Managing Director Centric Staffing Services. Zij hadden zelf de kantonrechter te Gouda gevraagd hun arbeidsovereenkomsten te ontbinden wegens een ernstig verstoorde arbeidsrelatie. Het Haagse hof is evenals de kantonrechter van oordeel dat de arbeidsverhoudingen ernstig en duurzaam zijn verstoord en om die reden de arbeidsovereenkomsten moesten worden ontbonden. Dit is te wijten aan ernstig verwijtbaar handelen van Centric.

Het hof in Den Haag ziet hierin aanleiding beide directeuren een transitievergoeding en een billijke vergoeding toe te kennen. De billijke vergoeding van de Managing Director Centric Staffing Services is bepaald op € 200.000,--. De kantonrechter kwam tot een zelfde bedrag. De billijke vergoeding van de CCO is verhoogd naar € 175.000,--. Dat de CCO aansluitend aan zijn dienstverband met Centric een andere baan met vergelijkbare arbeidsvoorwaarden heeft geaccepteerd, staat hieraan niet in de weg. In gevallen als deze is de billijke vergoeding ook bedoeld om Centric te wijzen op de noodzaak haar ernstig verwijtbaar gedrag in eventuele volgende gevallen te voorkomen.

Het hof heeft verder overwogen dat de zaken die ter beoordeling aan het hof zijn voorgelegd niet op zichzelf staan. Centric heeft in zeer korte tijd afscheid genomen van meer werknemers in het hogere segment, waaronder de CEO en CFO. Dit alles duidt erop dat de zaken waarover de kantonrechter en het hof geoordeeld hebben zich hebben afgespeeld tegen de achtergrond van bredere spanningen binnen de betrokken onderneming.

Uitspraken