Externe oriëntatie centraal bij afscheid president Leendert Verheij

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksGerechtshof Den Haag > Nieuws > Externe oriëntatie centraal bij afscheid president Leendert Verheij
Den Haag, 22 maart 2018
Het doel van openbaarheid in de Rechtspraak is niet om aan partijen een podium te verschaffen voor hun eigen theatervoorstelling. Dat stelde president Leendert Verheij van het gerechtshof Den Haag vandaag in een toespraak (pdf, 300,4 KB) op zijn afscheidssymposium met als thema ‘Rechtspraak en (sociale) media’. President Leendert Verheij heeft zich in zijn loopbaan als rechter en bestuurder hard gemaakt voor duidelijke communicatie over de Rechtspraak naar de samenleving toe. Terugkijkend ziet hij dat er op dat gebied veel ten goede veranderd is, maar hij plaatst ook kanttekeningen.

foto van Leendert Verheij
Leendert Verheij

‘De rechter spreekt door zijn’ vonnis was dertig jaar de algemene regel. In 2018 onderkent de Rechtspraak het belang van getrainde persrechters, heldere persberichten, voorleesuitspraken en onder andere twitter als aanvullend communicatiemiddel. Bij het Haagse gerechtshof volgen raadsheren en juridisch medewerkers cursussen begrijpelijke taal. Een landelijke persrichtlijn omschrijft de geboden faciliteiten voor journalisten. De gebruikte definitie van journalist is echter veel te vaag, aldus de vertrekkend president. In de praktijk heeft dit wel geleid tot verzoeken om als journalist opnamen te mogen maken in een eigen zaak. Leendert Verheij is van mening dat bij het verlenen van voorzieningen aan journalisten in de rechtszaal toch wel enige eisen aan de professionaliteit en onafhankelijkheid van de journalist mogen worden gesteld. “Er mag toch voorwaar wel onderscheid gemaakt worden tussen een journalist en een willekeurige activist!” Ook waarschuwt hij ervoor dat wanneer meerdere camera’s in een rechtszaal opnamen maken onder leiding van een externe regisseur, de televisiekijker wel eens een heel ander beeld kan krijgen van een zaak dan een toeschouwer in de zittingszaal. Hiervoor verwijst hij naar het boek ‘Medien der Rechtsprechung’ van wijlen hoogleraar Cornelia Vismann.

Gehoor geven

“De rechter moet niet alleen goed luisteren, maar ook gehoor geven. Niet alleen ‘hoor en wederhoor’ toepassen, aanhoren, luisteren, maar ook - waar relevant - laten merken wat hij met het gehoorde doet.” Dat is de stellige overtuiging van Leendert Verheij. In zijn optiek moet de Rechtspraak dat ook in de (sociale) media doen.

Pensioen

Leendert Verheij (1951) was vanaf januari 2013 president van het gerechtshof Den Haag. Van oktober 2012 tot januari 2013 was hij waarnemend president van dit hof. Eerder was hij onder meer rector van het Studiecentrum Rechtspleging (SSR) en president van het gerechtshof Amsterdam. Sinds 2010 was hij ook voorzitter van de Landelijke Selectiecommissie Rechters (LSR). Op 1 april 2018 gaat Leendert Verheij met pensioen.

Uitspraken

Meest gelezen berichten