Nederlandse rechter onbevoegd over kinderontvoering naar India te beslissen

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksGerechtshof Den Haag > Nieuws > Nederlandse rechter onbevoegd over kinderontvoering naar India te beslissen
Den Haag, 16 februari 2018

De Nederlandse rechter is onbevoegd om een beslissing te geven over de vraag of een Nederlands kind door haar vader is ontvoerd naar India. Dat heeft het gerechtshof Den Haag op 15 februari 2018 bepaald. De moeder had de Nederlandse rechter gevraagd om vast te stellen dat het kind door haar vader was ontvoerd naar India en dat het kind terug moest naar Nederland.

De betreffende zaak valt buiten het toepassingsgebied van het Haags Kinderontvoeringsverdrag 1980, omdat India dit verdrag niet ondertekend heeft. Het Haagse hof heeft beslist dat voor de bevoegdheid van de Nederlandse rechter in kinderontvoeringszaken die buiten het toepassingsgebied van het verdrag vallen, beoordeeld moet worden of de zaak voldoende binding heeft met de rechtssfeer van Nederland. Het hof is tot de slotsom gekomen dat de zaak meer binding heeft met de Indiase rechtssfeer dan de Nederlandse rechtssfeer. Daarbij is van belang dat de vader en de moeder van het kind verschillende gerechtelijke procedures voeren in India en de moeder bij de Indiase rechter al een verzoek tot teruggeleiding van het kind naar Nederland heeft ingediend.

Uitspraken

Meest gelezen berichten