Laden...

Vernietiging arbitraal vonnis over vergoeding aan afvalverwerkingsbedrijf

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksGerechtshof Den Haag > Nieuws > Vernietiging arbitraal vonnis over vergoeding aan afvalverwerkingsbedrijf
Den Haag, 29 juni 2021

Een arbitraal vonnis waarin Noord-Brabantse gewesten en gemeenten waren veroordeeld tot betaling van vergoedingen aan een afvalverwerkingsbedrijf is door het gerechtshof Den Haag vandaag vernietigd. Dit betekent dat de vergoedingen niet betaald hoeven te worden.

Tussen een aantal Noord-Brabantse gewesten en gemeenten aan de ene kant en afvalverwerkingsbedrijf Attero aan de andere kant is een geschil ontstaan. Dat ging over de vraag of de gewesten en gemeenten over de periode van januari 2015 tot en met januari 2017 een vergoeding aan Attero moeten betalen, omdat ze te weinig afval hadden aangeleverd. Over dit geschil is een arbitrageprocedure gevoerd. In die procedure was een belangrijke vraag hoe een bepaald artikel in de overeenkomst, die partijen hadden gesloten, moet worden uitgelegd. De arbiters hebben daarover een beslissing genomen en oordeelden uiteindelijk dat de gewesten en gemeenten vergoedingen moeten betalen.

De gewesten en gemeenten hebben vervolgens een procedure bij het Haagse gerechtshof aangespannen. Zij eisten dat het hof het vonnis van de arbiters vernietigt, omdat de beslissing over de uitleg van het artikel tegenstrijdig is met de beslissing die in een eerdere arbitrageprocedure (door andere arbiters) over die uitleg was genomen. Volgens de gewesten en gemeenten waren de arbiters in de tweede arbitrageprocedure gebonden aan de uitleg van de eerdere arbiters en mochten zij het artikel niet anders uitleggen. Die eerdere procedure speelde zich af tussen dezelfde partijen. Attero eiste toen vergoedingen over de jaren 2011 tot en met 2014. Die zijn afgewezen.

Het gerechtshof oordeelt dat in de eerdere arbitrageprocedure inderdaad al een beslissing was genomen over de uitleg van het artikel. De arbiters in de latere procedure waren daaraan gebonden en mochten op dit punt niet anders beslissen. Dit vanwege het zogenoemde ‘gezag van gewijsde’ van die eerdere beslissing over de uitleg. Dat de eerdere arbitrageprocedure ging over vergoedingen voor een andere periode dan de periode die speelde in de tweede arbitrageprocedure is niet relevant. Het respecteren van de bindende kracht van een eerdere beslissing over een geschilpunt (in dit geval: de uitleg van het artikel) is van belang, omdat daarmee wordt voorkomen dat tussen dezelfde partijen telkens weer kan worden geprocedeerd over hetzelfde punt en mogelijk tegenstrijdige beslissingen worden genomen. Het hof vernietigt het vonnis van de arbiters in de tweede arbitrageprocedure.

Uitspraken