Laden...

Verplichte deelname in pensioenregeling reisbranche voor Booking.com

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksGerechtshof Den Haag > Nieuws > Verplichte deelname in pensioenregeling reisbranche voor Booking.com
Den Haag, 30 januari 2024

Gerechtshof Den Haag oordeelt dat Booking.com verplicht is deel te nemen in de pensioenregeling van de bedrijfstak reisbranche. Dit geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 1999. Het hof oordeelt dat Booking.com hoofdzakelijk een '(online) reisagent' is en niet een IT-bedrijf.

De Hoge Raad oordeelde in zijn arrest van 9 april 2021 al dat Booking.com een '(online) reisagent' is. Booking.com bemiddelt in de uitoefening van haar bedrijf bij het tot stand komen van overeenkomsten op het gebied van reizen. Het hof neemt dit oordeel van de Hoge Raad als uitgangspunt in deze zaak.

Hoofdzakelijk online reisagent

Booking.com is naar het oordeel van het hof niet een IT-bedrijf, maar hoofdzakelijk een '(online) reisagent'. De kern van de bedrijfsactiviteiten van Booking.com is het bemiddelen bij het (online) boeken van accommodaties via haar reserveringsplatform. Deze kernactiviteit kan volgens het hof afgeleid worden uit de omschrijving in de statuten, de informatie op de website, de algemene voorwaarden, de jaarstukken en de omzet van het bedrijf. Het grootste deel van de werkzaamheden van het personeel van Booking.com kan aan deze kernactiviteit worden toegeschreven. Hieronder vallen ook de IT- en softwarewerkzaamheden binnen Booking.com. Booking.com is daarmee verplicht deel te nemen aan de pensioenregeling van de bedrijfstak reisbranche.

Uitspraken