Laden...

Verzoek door raadsheer om terugtrekking in Tabakszaak toegewezen

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksGerechtshof Den Haag > Nieuws > Verzoek door raadsheer om terugtrekking in Tabakszaak toegewezen
Den Haag, 24 september 2018

De verschoningskamer van het gerechtshof Den Haag heeft het verzoek van voorzittend raadsheer Mr. Jan Wolter Wabeke om zich te mogen terugtrekken van de zogenoemde Tabakszaak toegewezen. De raadsheer had dit verzoek eerder vandaag ingediend, nadat de advocaat van de klagers hierom gevraagd had. Ze is de mening toegedaan dat de raadsheer vooringenomen zou zijn, omdat ze heeft vernomen dat hij zich tijdens een privé-aangelegenheid uitgelaten zou hebben over de eigen verantwoordelijkheid van rokers.

Mr. Wabeke heeft het verzoek om zich te mogen terugtrekken van deze zaak ingediend om de volgende reden. Hij gaf in zijn verschoningsverzoek aan dat wat er nu in de media over hem wordt geschreven hem zeer aangrijpt en heeft geïrriteerd. Hij vreest dat hij in de situatie die nu is ontstaan niet meer in staat is zonder persoonlijke gevoelens de behandeling van de onderhavige zaak voor te zitten en vreest dat hij door deze actie niet meer onbevangen over de zaak en de daarin voorgelegde verzoeken kan oordelen. Dat zou in strijd zijn met zijn beroepsopvatting.

Gelet op de in het verzoek gegeven toelichting is de kamer voor de behandeling van wrakings- en verschoningsverzoeken van oordeel dat het verzoek voor toewijzing vatbaar is. De door de raadsheer aangegeven gronden zijn naar het oordeel van deze kamer zodanig dat de rechterlijke onpartijdigheid schade zou kunnen lijden.

Diverse partijen zijn deze art. 12 sv procedure gestart bij het gerechtshof Den Haag om het Openbaar Ministerie opdracht tot vervolging van de tabaksindustrie te geven. De zitting, waarin partijen gehoord worden, vindt aanstaande woensdag plaats. Deze zitting is, zoals vastgelegd in het Wetboek van Strafvordering, niet openbaar.

Uitspraken