Beslissing op onderzoekswensen Nijmeegse scooterzaak

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksGerechtshof s-Hertogenbosch > Nieuws > Beslissing op onderzoekswensen Nijmeegse scooterzaak
's-Hertogenbosch, 23 april 2014

In de strafzaak tegen de twee verdachten in de Nijmeegse scooterzaak heeft het gerechtshof vandaag zijn beslissingen bekend gemaakt op de onderzoekswensen van de verdediging en de advocaat-generaal. De onderzoekswensen zijn besproken tijdens de regiezitting van vrijdag 18 april 2014.

Getuigen

Beide verdachten zullen in elkaars zaak als getuigen worden gehoord. Dit verhoor vindt plaats tijdens de inhoudelijke behandeling van de zaak.

Onderzoek letsel

Het Openbaar Ministerie gaat na of het nadere medische gegevens over het letsel van één van de verdachten in bezit heeft. Als dit het geval is, worden deze gegevens toegevoegd aan het dossier.
De verdediging van een van de verdachten wil dat een deskundige onderzoekt of aan de hand van de verwondingen van beide verdachten kan worden vastgesteld wie ten tijde van de aanrijding de motorscooter bestuurde en wie de bijrijder was.
In afwachting van de mogelijke beschikbaarheid van nadere medische gegevens over het letsel, houdt het hof de beslissing op dit verzoek aan.

Toevoeging voorafgaande gebeurtenissen

De verdediging van een van de verdachten heeft ook verzocht om gegevens toe te voegen aan het dossier die erop zouden kunnen wijzen dat de medeverdachte al bij een eerdere gebeurtenis ten onrechte iemand heeft aangewezen als de bestuurder van een scooter. Het hof wijst het verzoek toe.

Reconstructie, schouw en rijproeven

Het Openbaar Ministerie gaat onderzoeken of een reconstructie ter plaatse uitvoerbaar is. Mocht dat het geval zijn, dan wil de advocaat-generaal die uitvoeren in combinatie met een schouw. Ook als blijkt dat een reconstructie niet uitvoerbaar is, wil het advocaat-generaal graag een schouw houden.
De verdediging heeft gevraagd om rijproeven te laten verrichten om na te gaan of het mogelijk is dat de bijrijder het rijgedrag van de bestuurder manipuleert.
Het hof houdt zijn beslissing hierover aan, in afwachting op het antwoord op de vraag of de reconstructie uitvoerbaar is.

Schorsing onderzoek

Het hof zal de behandeling van de zaak aanhouden voor onbepaalde tijd. Daarbij verzoekt het hof de advocaat-generaal om, zodra er voldoende informatie is over een eventuele reconstructie, dit aan het hof kenbaar te maken zodat het hof zo spoedig mogelijk een datum voor een nieuwe regiezitting kan bepalen.

Uitspraken

Meest gelezen berichten