Laden...

Celstraffen voor doodrijden voetganger in Nijmegen

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksGerechtshof s-Hertogenbosch > Nieuws > Celstraffen voor doodrijden voetganger in Nijmegen
's-Hertogenbosch, 20 juni 2016

De 2 mannen die in januari 2010 met hun scooter in Nijmegen op de vlucht gingen voor de politie en daarbij een dodelijk ongeval veroorzaakten, moeten hiervoor de cel in. Dat heeft het hof vandaag beslist. In de zaak die bekend is geworden als de Nijmeegse scooterzaak veroordeelt het gerechtshof ’s-Hertogenbosch vandaag beide verdachten voor het medeplegen van dood door schuld in het verkeer. Het hof vindt het rijgedrag van de mannen op hun scooter ‘zeer onvoorzichtig en onoplettend’ (volgens artikel 6 van de Wegenverkeerswet) en legt hen celstraffen op van respectievelijk 4 jaar voor de nu 26-jarige verdachte en 3 jaar en 9 maanden voor de nu 24-jarige verdachte. Ook moeten zij de nabestaande van het slachtoffer een schadevergoeding betalen van 10.000 euro.

Verwijzing Hoge Raad

Gerechtshof 's-Hertogenbosch

Het hof in Arnhem sprak de 2 verdachten eerder vrij (2012) omdat het hof niet kon vaststellen wie van de 2 de scooter bestuurde. De Hoge Raad vond dat dat een veroordeling niet in de weg hoefde te staan als de vlucht al was ingecalculeerd bij het plan dat zij hadden om een overval te plegen. De zaak werd verwezen naar het gerechtshof ’s-Hertogenbosch (2013). Het Bossche hof startte in 2014 met (nieuw) onderzoek naar de feiten.

Vlucht voor de politie

De 2 verdachten in deze zaak waren op 10 januari 2010 op een motorscooter op weg om samen een gewapende overval te plegen op een hotel in Nijmegen. Bij het hotel zagen ze politie, waarna zij met hoge snelheid zijn weggereden. Daarbij reden zij zonder verlichting, met donkere kleding, tegen het verkeer in over een fietspad. Vervolgens zijn zij met onverminderd hoge snelheid door het rode licht over een kruising gereden. Op een zebrapad werd een 50-jarige voetganger aangereden, die groen licht had. De man overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

Beide mannen hebben altijd ontkend dat ze de scooter hebben bestuurd. Ook tijdens het meest recente onderzoek bleven ze elkaar aanwijzen als bestuurder. Er bestaan aanwijzingen dat zowel de 24-jarige als de 26-jarige de bestuurder is geweest, maar er is onvoldoende overtuigend bewijs om één van de 2 aan te wijzen, concludeert het hof. Nieuw onderzoek heeft hierover geen absolute duidelijkheid gegeven.

Nauwe samenwerking

Vaststaat dat beide mannen nauw hebben samengewerkt bij de voorbereiding van de gewapende overval op het hotel voorafgaand aan hun vluchtpoging. Het hof vindt dat de vlucht voor de politie en het zeer gevaarlijke rijgedrag besloten lagen in het plan om het hotel te overvallen. Daarom is volgens het hof bewezen dat sprake is van medeplegen. Het doet er niet toe wie van de 2 reed. Beide mannen zijn schuldig aan het veroorzaken van de fatale aanrijding.

Veroordeling voor zeer gevaarlijk rijgedrag

In hun poging om aan de politie te ontkomen hebben de mannen onaanvaardbare risico’s genomen. Het hof vindt anders dan het OM niet bewezen dat de mannen het slachtoffer opzettelijk om het leven hebben willen brengen. Ook is er volgens het hof geen sprake van ‘roekeloosheid’ in juridische zin, de zwaarste vorm van schuld in artikel 6 van de Wegenverkeerswet. Hiervan is slechts in uitzonderlijke situaties sprake. Het hof kwalificeert het rijgedrag van de mannen op de motorscooter als ‘zeer onvoorzichtig en onoplettend’. In de Wegenverkeerswet wordt gesproken van dood door schuld in het verkeer.
Het hof legt geen ontzegging van de rijbevoegdheid op, omdat hiervoor moet vaststaan wie van de 2 de motorscooter heeft bestuurd.

Onvoorwaardelijke straf

Het hof legt aan beide mannen een onvoorwaardelijke gevangenisstraf op omdat zij in hun poging om aan de politie te ontkomen andere verkeersdeelnemers in gevaar hebben gebracht en het aan hen allebei is te wijten dat daardoor een onschuldige voetganger is overleden. De 24-jarige verdachte krijgt een iets lagere straf dan de andere man, omdat de zaak buiten zijn schuld lang heeft geduurd.
Deze straffen komen bovenop de straffen die de mannen eerder kregen opgelegd voor het voorbereiden van de overval en een aantal andere feiten. (respectievelijk 24 maanden voor de nu 26-jarige en 18 maanden, waarvan 3 maanden voorwaardelijk voor de nu 24-jarige).

Voor meer informatie zie het dossier over deze zaak op Rechtspraak.nl.

Uitspraken