Laden...

Ontslag docente is inbreuk op vrijheid van meningsuiting

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksGerechtshof s-Hertogenbosch > Nieuws > Ontslag docente is inbreuk op vrijheid van meningsuiting
's-Hertogenbosch, 09 november 2023

Het gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft vandaag beslist dat de ontbinding van de arbeidsovereenkomst van een docente een ongeoorloofde inbreuk was op haar vrijheid van meningsuiting. De docente had een kritisch boek geschreven over het vernieuwde onderwijs aan het ROC waar zij les gaf. Niet lang na het verschijnen van het boek is haar arbeidsovereenkomst ontbonden. De beslissing van het hof volgt na een verwijzing door de Hoge Raad. Eerder oordeelden de rechtbank Gelderland en het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden anders in deze zaak. 

Kritisch boek

De docente publiceerde in 2019 een kritisch boek over de invoering van gepersonaliseerd onderwijs op haar school. Na het verschijnen van het boek werd de docente eerst geschorst en vervolgens ontslagen. Zij heeft haar ontslag aangevochten bij de rechter op grond van onder meer schending van haar vrijheid van meningsuiting. 

Rechtszaak

De kantonrechter ontbond de arbeidsovereenkomst van deze lerares in verband met een verstoorde arbeidsverhouding. Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft vervolgens die beslissing bekrachtigd, maar haar daarbij wel een billijke vergoeding toegekend. De Hoge Raad heeft die beslissing van het gerechtshof vernietigd. Een van de argumenten daarbij was dat het verweer van de lerares, dat de ontbinding van de overeenkomst een inbreuk was op haar vrijheid van meningsuiting, (opnieuw) beoordeeld moest worden.

Verwijzing naar het gerechtshof ’s-Hertogenbosch

De zaak is vervolgens verwezen naar het gerechtshof ’s-Hertogenbosch. Vandaag heeft het hof uitspraak gedaan. Volgens het hof was de ontbinding van de arbeidsovereenkomst een ongeoorloofde inbreuk op de vrijheid van meningsuiting van de lerares.

Het boek is weliswaar een kritische, maar geen beledigende beschouwing, aldus het hof, en er is niet gebleken van aperte onwaarheden. Met het boek was bovendien een algemeen belang gediend. Het bestuur van de school had meer moeite kunnen en moeten doen om te proberen de eventuele commotie over het boek onder de collega’s weg te nemen, bijvoorbeeld door er gesprekken over te voeren in de organisatie.


Billijke vergoeding

De lerares heeft het verzoek tot herstel van de arbeidsovereenkomst ingetrokken, zodat het hof daar niet meer op hoefde te beslissen. Volgens het hof heeft de docente recht op een billijke vergoeding. Met partijen is afgesproken dat zij nog nader mogen toelichten hoe hoog die vergoeding in hun ogen moet zijn. Daarna zal het hof ook daarover uitspraak doen.  

Uitspraken