HGK

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Vroegtijdig overleg werkprocessen

In het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden vond al voor de fusie overleg plaats tussen de verschillende administratieve teams in het rechtsgebied civiel recht. Dit overleg heeft geleid tot een beschrijving van nieuwe werkprocessen met een bijbehorende brievenset. De andere hoven hebben besloten de brievenset integraal over te nemen.

 

 

Afstemming via Socratische methode

Bij de rechtbank Gelderland stonden de insolventierechters uit Arnhem en Zutphen aanvankelijk lijnrecht tegenover elkaar toen zij hun werkwijzen onderling wilden afstemmen. De bemiddeling van een externe begeleider was de eerste stap in de goede richting waardoor het besef kwam dat de onenigheid op de inhoud negatief uitwerkt voor iedereen in het team. Vervolgens hebben de insolventierechters zelf het initiatief genomen om zonder externe begeleiding met elkaar in gesprek te gaan op basis van de Socratische methode. Uit die gesprekken kwam naar voren dat zij in de kern dezelfde waarden en ideeën hebben. Op basis daarvan was het mogelijk om samen een nieuwe manier van werken af te spreken en ontstond er bovendien ruimte voor nieuwe initiatieven in de aanpak van faillissementszaken.

 

 

Tijdelijke bijstand familierechters

In de rechtbank Midden-Nederland had het team familierecht in Lelystad te weinig mensen en behoefte aan bijstand vanuit de teams in Utrecht. Vanuit Utrecht zijn er toen achtereenvolgens vijf rechters in Lelystad gaan werken, elk voor een periode van twee maanden. Het resultaat is dat de familierechters uit Utrecht en Lelystad elkaar in korte tijd persoonlijk hebben leren kennen en dat er veel meer zicht is op de verschillen en overeenkomsten in de manier van werken op de beide locaties. Voor de samenwerking tussen de teams is dat een grote stimulans geweest.

 

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via
Stel uw vraag via

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 20.00 uur.

Veelgestelde vragen aan het Rechtspraak Servicecentrum