Intervisie, feedback en reflectie

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksVisitatie > Best practices > Intervisie, feedback en reflectie

Intervisie door externen gewaardeerd

In de rechtbank Noord-Nederland hebben rechters onder meer de keuze tussen intervisie door een psycholoog (cameramethode) of intervisie door een senior raadsheer. Beiden bespreken van tevoren aandachtspunten en thema’s met de rechter. De bevindingen worden vertrouwelijk teruggekoppeld. De senior raadsheer koppelt algemene punten (uiteraard anoniem) terug aan de afdelingsvoorzitter. Beide vormen van intervisie worden gewaardeerd door de rechters.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met mw. mr. M.J. de Lange, opleidingscoördinator van Rechtbank Noord-Nederland (m.de.lange@rechtspraak.nl).

 

 

Verplichte evaluatie verbetert feedbackcultuur

De Centrale Raad van Beroep werkt sinds 2012 actief aan verbetering van de feedbackcultuur. Medewerkers hebben cursussen gevolgd en konden deelnemen aan diverse intervisiemethoden. De evaluatieronde na de raadkamer werd verplicht. In eerste instantie werden zitting en raadkamer geëvalueerd met een korte checklist. Nu verloopt deze ronde zonder die lijst. Raadsheren zeggen dat zij – onder meer door deze evaluatierondes – gewend zijn geraakt aan het geven van feedback en dat zij een verbetering van de feedbackcultuur ervaren.

 

 

Feedback van buiten

In de rechtbank Overijssel hebben strafrechters en familie- en jeugdrechters tijdens intervisiebijeenkomsten feedback gekregen van de advocatuur en respectievelijk het Openbaar Ministerie en de Raad voor de Kinderbescherming. Dit leverde nieuwe inzichten op, bijvoorbeeld over heel praktische zaken, maar ook over de samenwerking tussen de rechters en partijen, klantgerichtheid en bejegening. Daarnaast hebben over en weer gesprekken plaatsgevonden over talenten en ontwikkelpunten met betrekking tot het professionele functioneren van de individuele deelnemende strafrechters, advocaten en officieren van justitie. De feedback van buiten is door de rechters als zeer nuttig ervaren.

 

 

Filosoferen over de rechterlijke taken

Een van de kwaliteitscoördinatoren van het gerechtshof ’s-Hertogenbosch zocht contact met een rechtsfilosoof om reflectiebijeenkomsten te leiden. In de drie bijeenkomsten is aan de hand van voorbereidende notities gesproken over de kerntaak van de rechter, de onafhankelijkheid van de rechter en de toegankelijkheid van de rechter. Aan die bijeenkomsten namen alle bestuursleden, de meeste managers en ongeveer de helft van de raadsheren deel.

 

Meer informatie

Een van de kwaliteitscoördinatoren van het gerechtshof ’s-Hertogenbosch zocht contact met een rechtsfilosoof (prof. dr. G. (Bert) C.G.J. van Roermund, emeritus-hoogleraar in de rechtsfilosofie aan de U.v.T.) om reflectiebijeenkomsten te leiden. In de drie bijeenkomsten is aan de hand van voorbereidende notities gesproken over de rol van de rechter in de democratische rechtsstaat, de onafhankelijkheid van de rechter en de toegankelijkheid van de rechter. Aan die bijeenkomsten namen alle bestuursleden, de meeste leidinggevenden en ongeveer de helft van de raadsheren deel. De bijeenkomsten zijn goed ontvangen en krijgen mogelijk een permanent karakter.

 

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via
Stel uw vraag via

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 20.00 uur.

Veelgestelde vragen aan het Rechtspraak Servicecentrum