Kwaliteitszorg

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksVisitatie > Best practices > Kwaliteitszorg

Rechtbankbrede kwaliteitszorg

Een rechtbankbrede werkgroep heeft binnen de Rechtbank Noord-Holland het document ‘Kwaliteitszorg’ opgesteld. Daarin schetst de werkgroep kwaliteitsdoelstellingen, bijvoorbeeld over typen overleg, scholing voor roulerende medewerkers en publicatie van uitspraken. Ook de gewenste structuur en taakverdeling komt aan de orde. De hierna aangestelde kwaliteits-coördinatoren hebben vervolgens, zoals voorgesteld door de werkgroep, voor hun eigen sectie gedetailleerde kwaliteitsjaarplannen uitgewerkt.

 

 

Richtlijnen vakinhoudelijk overleg

De teams familie- en jeugdrecht van de rechtbank Limburg stelden in een kwaliteitsnotitie onder meer afspraken vast over verschillende vormen van overleg. Zo is daarin neergelegd dat aanwezigheid tijdens het vakinhoudelijk overleg verplicht is, dat deze overleggen ten minste tien maal per jaar plaatsvinden en dat in het overleg genomen besluiten worden vastgelegd.

 

 

Kwaliteitsnormen bottom-up

In de rechtbank Oost-Brabant is twee jaar geleden aan een vijftal projectgroepen gevraagd om aanbevelingen te doen over de versterking van het lokale kwaliteitszorgsysteem. De projectgroepen bestonden volledig uit medewerkers – in totaal meer dan twintig rechters en juridisch medewerkers - die op hun beurt de opdracht hadden collega’s in hun teams te informeren en te laten meedenken. De aanbevelingen van de projectgroepen zijn binnen de rechtbank besproken en hebben geleid tot een nieuwe kwaliteitsstructuur en aangescherpte afspraken over de kwaliteitsnormen.

 

 

      

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via
Stel uw vraag via

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 20.00 uur.

Veelgestelde vragen aan het Rechtspraak Servicecentrum