Leren van eigen werk

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksVisitatie > Best practices > Leren van eigen werk

Alle uitspraken meegelezen

In zowel het team haven & handel als het team handel van de rechtbank Rotterdam worden in beginsel alle uitspraken gelezen door minstens twee paar ogen, hetzij in koppels van secretaris en rechter, hetzij in een rechterskoppel dat periodiek van samenstelling wisselt.

 

 

Leren door terug te kijken met elkaar

In de teams handel van de rechtbank Rotterdam vindt vier keer per jaar intervisieoverleg plaats. Bij toerbeurt maakt een (senior)rechter daarvoor een selectie uit de uitspraken van de teams en zo mogelijk van de daaropvolgende arresten van het hof Den Haag. Tijdens de overleggen wordt niet alleen de inhoud van de uitspraken en arresten besproken, maar wordt ook van gedachten gewisseld over keuzes die de rechter heeft gemaakt, zoals het wel of niet geven van een bewijsopdracht.

 

 

Masterstudenten analyseren cassaties

Voor de afdeling strafrecht van het gerechtshof ‘s-Hertogenbosch analyseren masterstudenten de cassaties van de Hoge Raad die volgden op arresten van het hof. Dit gebeurt onder verantwoordelijkheid van hoogleraren, die tevens raadsheer(-plaatsvervanger) zijn in het gerechtshof. Bijzonderheden uit dit onderzoek komen plenair aan de orde in het raadsherenoverleg.

 

Meer informatie

Voor de afdeling strafrecht van het gerechtshof 's-Hertogenbosch analyseren masterstudenten de cassaties van de Hoge Raad die volgden op arresten van het hof. Dit gebeurt onder verantwoordelijkheid van hoogleraren, die tevens raadsheer(-plaatsvervanger) zijn in het gerechtshof. Bijzonderheden uit dit onderzoek komen plenair aan de orde in het raadsherenoverleg. De studenten formuleren daarbij ook aanbevelingen die vervolgens worden opgepakt binnen de afdeling strafrecht. De resultaten van de onderzoeken worden ook breder binnen de Rechtspraak verspreid, bijvoorbeeld onder de afdelingen of teams strafrecht van de andere gerechten. En hoewel de onderzoeksverslagen zelf verder niet voor een breder publiek worden gepubliceerd, wordt aan de onderzoekstudenten wel de vrijheid geboden om hun bevindingen te gebruiken voor een scriptie of te publiceren, bijvoorbeeld in de vorm van een artikel in een wetenschappelijk tijdschrift. Een voorbeeld hiervan is het artikel dat F.M. Hol in mei 2013 in Strafblad publiceerde (F.M. Hol, 'Cassatielessen', Strafblad 2013, p. 92-100). Zodoende zijn de onderzoeksresultaten ook voor een breder publiek toegankelijk.

 

 

Leren van de hogere rechter

Een raadsheer van de Hoge Raad geeft regelmatig een actualiteitencursus voor de afdeling civiel van het gerechtshof Den Haag (en de rechtbanken in het ressort). Tijdens deze bijeenkomsten met de raadsheren en juridisch medewerkers legt hij – genadeloos, maar met een kwinkslag – enkele onvolkomenheden bloot die hij stelselmatig in de arresten van het hof of van andere hoven heeft aangetroffen. De bijeenkomsten kunnen op grote waardering van de deelnemers rekenen.

 

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via
Stel uw vraag via

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 20.00 uur.

Veelgestelde vragen aan het Rechtspraak Servicecentrum